Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Álláspályázat ügyvivő-szakértő munkakör betöltésére.

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, Dékáni Hivatal

Ügyvivő-szakértő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Rákóczi út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar működéséhez kapcsolódó ügyviteli, adminisztrációs és marketing feladatok ellátásában közreműködés. Operatív részvétel a Dékáni Hivatal munkájában, a kari vezetéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, vagy egyetem, bármely szakon szerzett BA/BSc, vagy MA/MSc vagy egyenértékű végzettség,

•         Egy idegen nyelv tárgyalású szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         jogi végzettség, igazgatási gyakorlat, felsőoktatási adminisztrációban szerzett tapasztalat, vezetői készség, gyakorlat, jó kooperatív és kommunikációs készség, MS EXCEL program, Neptun felhasználó szintű ismerete, rendszervezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz, bizonyítványok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyelvtudást igazoló dokumentum

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a felhatalmazott személyek és testületek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. október 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Elektronikus úton KEINRÁTH Adrienne, HR referens részére a adri@kpvk.pte.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         PTE holnap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

rovat: 
You shall not pass!