Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Andragógia (BA) szak - szakmai gyakorlat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

TÁJÉKOZTATÓ

  Az andragógia BA szak nappali és levelező tagozatán teljesítendő féléves szakmai gyakorlatához

 

A szakmai gyakorlat időtartama, ideje

Az alapszakos hallgatók számára teljesítendő időtartam: 2x150 óra (2x5 hét, napi 6 óra), amelyet egy, vagy két különböző szakmai gyakorlóhelyen kell teljesíteni.

A szakmai gyakorlat nappali és levelező tagozaton egyaránt a 6. szemeszterben teljesítendő. Amennyiben a hallgató szakmai gyakorlatát ettől eltérő időszakban teljesíti, számára emiatt egyéni tanrend nem adható.

 

A szakmai gyakorlat helye

A szakmai gyakorlatot olyan intézménynél kell teljesíteni, amelynél az andragógia szakhoz/szakirányaihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység is zajlik.

A szakmai gyakorlat külföldön is teljesíthető, ha az előírt feltételeknek megfelel.

 

Szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő teljesítése

A gyakorlat minden hallgató számára kötelező. Az a hallgató, aki a szakhoz közvetlenül kapcsolódó munkahelyen dolgozik, kérheti munkaviszonyának elismertetését. A szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő elismerése csak a felelős Intézet támogató javaslata alapján lehetséges. Az elismertetéshez csatolni kell a hallgató munkaszerződését és munkaköri leírását, amely igazolja a szakterülethez kapcsolódó szakmai tevékenységet.

 

Az elismertetési kérelmet a szorgalmi időszak második hetének végéig kell benyújtani.

A határidőn túli kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

 

Szakmai gyakorlat igazolása

„Szakmai gyakorlati hely bejelentő lap” leadása: a szorgalmi időszak második hetének vége

„150 órás szakmai gyakorlat igazoló lap” leadása: a vizsgaidőszak második hetének vége (Szakmai gyakorlóhelyenként külön kell kitölteni.)

A dokumentumon mindenképpen legyen pecsét és aláírás!

 

A gyakorlat díjazása, munkarendje

Mivel a szakmai gyakorlat a 6 hét egybefüggő időszakot nem éri el, a hallgatói munkavégzésért díjazás nem jár.

A szakmai gyakorlat rendjét a hallgatói munkaszerződés és a szakmai gyakorlóhely belső szabályai határozzák meg.

 

 A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatban kérdéseivel forduljon Szentgyörgyi Krisztinához.

 

ŰRLAPOK:

You shall not pass!