Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Andragógia (MA) szak - szakmai gyakorlat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

TÁJÉKOZTATÓ

Az andragógia MA szak nappali és levelező munkarendben kötelezően teljesítendő féléves szakmai gyakorlatához.

 

 

A szakmai gyakorlat időtartama, ideje

A mesterszakos hallgatók számára teljesítendő időtartam: 160 óra (a gyakorlat időbeosztása a gyakorlati helytől függ, az ajánlott időbeosztás 4 hét, napi 8 órás munkaidő), amelyet egy vagy két különböző szakmai gyakorlóhelyen kell teljesíteni.

A szakmai gyakorlat nappali és levelező munkarendben egyaránt a 4. szemeszterben teljesítendő. Amennyiben a hallgató a szakmai gyakorlatát ettől eltérő időszakban teljesíti, részére emiatt egyéni tanrend nem adható.

 

 

A szakmai gyakorlat helye

A szakmai gyakorlatot olyan intézménynél kell teljesíteni, amelynél az andragógia szakhoz közvetlenül kapcsolódó tevékenység is zajlik.

A szakmai gyakorlat külföldön is teljesíthető, ha az előírt feltételeknek megfelel.

 

 

Szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő teljesítése

A gyakorlat minden hallgató számára kötelező. Az a hallgató, aki a szakhoz közvetlenül kapcsolódó munkahelyen dolgozik, kérheti munkaviszonyának elismertetését. A szakmai gyakorlat munkaviszonnyal történő elismerése csak a felelős Intézet (jelen esetben a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet) támogató javaslata alapján lehetséges. Az elismertetéshez csatolni kell a hallgató munkaszerződését és munkaköri leírását, amely igazolja a szakterülethez kapcsolódó szakmai tevékenységet.

 

Az elismertetési kérelmet minden esetben a szakmai gyakorlat félévének (4. szemeszter) 2. hetének végéig kell benyújtani Szentgyörgyi Krisztinának.

A határidőn túli kérelmet nem áll módunkban elfogadni.

 

 

Szakmai gyakorlat igazolása

„Szakmai gyakorlati hely bejelentő lap” leadása: a szorgalmi időszak második hetének vége

„160 órás szakmai gyakorlat igazoló lap” leadása: a vizsgaidőszak második hetének vége (Szakmai gyakorlóhelyenként külön kell kitölteni.)

A dokumentumon mindenképpen legyen pecsét és aláírás!

 

 

A gyakorlat díjazása, munkarendje

Mivel a szakmai gyakorlat a 6 hét egybefüggő időszakot nem éri el, a hallgatói munkavégzésért díjazás nem jár. A szakmai gyakorlat rendjét a hallgatói munkaszerződés és a szakmai gyakorlóhely belső szabályai határozzák meg.

 

A szakmai gyakorlat szervezésével kapcsolatban kérdéseivel forduljon Szentgyörgyi Krisztinához.

 

ŰRLAPOK:

 

 

You shall not pass!