Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány pályázati felhívása

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány az alapító okiratában megjelölt céljai értelmében fontosnak tartja a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar hallgatóinak tudományos, kulturális, közéleti támogatását.

 

Ennek érdekében az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány pályázatot hirdet a PTE KPVK-n a hallgatói tehetséggondozás, valamint külföldi tanulmányút támogatása céljából.

A pályázaton elnyerhető egyszeri támogatás összege egyénenként 50.000,- Ft, melyet maximum 3 hallgató kaphat meg.

 

A pályázók köre:

 •        a 2017/2018. tanév II. félévére a PTE KPVK-n bejelentkezett, valamint a számára előírt fizetési kötelezettségeknek eleget tett és kurzust vett fel,
 •         a 2017/2018. tanévben kiváló tanulmányi eredményt ért el, az OKTV, vagy Hallgatói Tanulmányi Verseny helyezettje lett,
 •         a 2017/2018. tanévre vonatkozóan érvényes Erasmus szerződéssel rendelkezik,
 •         a 2017/2018. tanévre vonatkozóan meghívólevéllel rendelkezik valamelyik külföldi egyetemtől.

 

Támogatható tevékenységek:

 •      utazási költség,
 •      szállásköltség
 •      tankönyvek, oktatási segédletek beszerzésének költségei.

 

 

A pályázathoz csatolni kell:

 •       a pályázati anyagot,
 •       a hallgatói jogviszony igazolást,
 •      külföldi tanulmányút esetében a meghívólevelet,
 •      hallgatói tehetséggondozás esetén a versenyre való jelentkezést, az eredmény igazolását,
 •      intézetigazgatói ajánlást.

 

Az elbírásánál előnyben részesülnek:

 •       a hátrányos szociális helyzetben lévők,
 •       a szakkollégisták.

 

 

A rangsor felállítása:

A rangsort az Illyés Gyula Irodalmi Alapítvány kuratóriumi tagjai állítják fel.

 

 

A pályázó hallgató a pályázat megvalósulása után köteles írásban beszámolni a pályázott tevékenységről és annak kiadásairól. (Az elszámoláskor a leadott összeget a leadáskori MNB középárfolyam szerint kell figyelembe venni.)

 

A megítélt támogatás felhasználását hivatalos dokumentumokkal (számlamásolat, bizonylat másolata) kell igazolni! A támogatással a hazautazást követő 30 napon belül kell elszámolni.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 1., 12 óra


Pályázati űrlap

 

 

A pályázatokat a Dékáni Titkárságra kell eljuttatni személyesen vagy postai úton. PTE KPVK Dékáni Hivatal, 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.

 

 

A nyertes pályázóknak a támogatás átadására a 2017/2018-as tanév lezárásakor a Diploma átadón 2018. június 30-án kerül sor.

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!