Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Campus Mundi

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Campus Mundi aktuális pályázatok

 

Campus Mundi – ösztöndíj rövid külföldi tanulmányúthoz

A pályázat célja, hogy kiemelkedő képességű és tanulmányi teljesítményű hallgatók az itthoni tanulmányaikhoz szorosan kötődő rövid külföldi tanulmányúton vegyenek részt. A nyertes hallgatók kutatási vagy művészeti tevékenységet folytathatnak külföldön, nemzetközi szakmai versenyen vehetnek részt, intenzív szakmai kurzusra jelentkezhetnek (kivétel nyelvi kurzus), illetve külföldi nemzetközi tudományos konferencián tarthatnak előadást vagy poszter-prezentációt.PÁLYÁZHATÓ IDŐTARTAM
A rövid tanulmányút időtartama legalább 2 nap, legfeljebb pedig 30 nap lehet az utazási napokon kívül.A FOGADÓ INTÉZMÉNY/RENDEZVÉNY KIVÁLASZTÁSA
Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.) vagy nemzetközi tudományos konferenciára, szakmai versenyre lehetséges a kiutazás, melyet a hallgató szaktanára (szakvezetője/tanszékvezetője/intézetvezetője) vagy témavezetője jóváhagyott.Nem nyújtható be pályázat a Külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe:

http://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasra-nem-javasolt-tersegekA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
Bármely Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanuló hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:
– mesterképzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– osztatlan képzésen folytat tanulmányokat, és a képzés keretében legalább 7 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
– doktori képzésen folytat tanulmányokat, és
  
* a doktori képzés keretében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik; vagy
   *
doktori képzésen abszolvált, még nem jelentkezett be fokozatszerzési eljárásra, de a megpályázott tevékenység idején doktorjelölti jogviszonya lesz; vagy
  
* doktori fokozatszerzési eljárásra történő jelentkezését elfogadták; 
 t
ovábbá:
– a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
– a munkanyelvből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik;
– vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.PÁLYÁZAT VÉGLEGESÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE
2018. október 10. (szerda) 23:00 óra 


 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁG
2019. március 1. és 2019. szeptember 30. között megvalósíthatóTovábbi információ, pályázati dokumentumok, FAQ: 
https://tka.hu/palyazatok/4889/campus-mundi-osztondij-rovid-kulfoldi-tanulmanyuthozFigyelem! Az Europe Direct iroda csupán a pályázat(ok) legfontosabb elemeit kommunikálja, a teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró szervezet honlapját!


 

A pályázati felhívások és a csatolandó mellékletek mintadokumentumai elérhetők a Campus Mundi pályázati oldalon.

 

 

 

 

 

 

 

You shall not pass!