Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - Dr. Cseh Judit PhD

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

e-mail: cseh.judit@kpvk.pte.hu
telefon: 22504
iroda: FSZ/10

fogadóóra: kedd 08:30 - 10:00, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján

 

Személyi adatok

  Születési év: 1975.

  E-mail: cseh.judit@kpvk.pte.hu

 

Képzettség

 • 2014.   PhD doktori fokozat – Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Kutatási téma: A megváltozott munkaképességű személyek integrált foglalkoztatása                      
 • 1994–1999.     Janus Pannonius Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet – humán szervező egyetemi szak                    

 

Munkahely     

 • 2015. szept.-   Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet – adjunktus, a Munkavállalási tanácsadó szakirányú továbbképzés szakfelelőse
 • 2015. febr.-aug. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet – adjunktus
 • 2009-2015. jan. Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - tanársegéd, az Andragógia BA Munkavállalási tanácsadó szakirány szakmai felelőse.

Oktatott tárgyak: tanácsadás elmélete és módszertana, pályalélektan, pályaorientáció, életpálya-tanácsadás, életúttervezés, HR-hez, valamint PR-hez kapcsolódó tárgyak Tréningek: kommunikáció, konfliktuskezelés, csoportdinamika, andragógiai kompetenciák fejlesztése, önismeret-személyiségfejlesztés, pályaorientáció, karriertervezés, tárgyalástechnika.

 •  1999-2008.     Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Pedagógia Tanszék - egyetemi tanársegéd. Oktatott tárgyak: kommunikáció, konfliktuskezelés, karriertervezés, projektmenedzsment, pálya-orientáció.

 

Oktatásban eltöltött idő: 12 év

 

Szakmai tapasztalatok

 • 2015-ben elvégeztem a TÁMOP-2.2.2-12/1-2012-0001 keretében a Pályaorientációs konzulens és Nemzeti Pályaorientációs Portál felhasználó képzést.
 • 2010-től folyamatosan veszek részt pályaorientációs, munkaerő-piaci, valamint humán erőforrás feltárással, tervezéssel kapcsolatos hazai kutatásokban:
 • Fogyatékos és egészségkárosodott fiatalok pályaorientációjának helyzete. 2015.
 • Diplomás pályakezdők munkaerő-piaci lehetőségei a Dél-Dunántúlon. PTE, 2014.
 • A rehabilitációs kvóta és hozzájárulás hatása a munkáltatók befogadói magatartására Magyarországon. PTE, 2013.
 • Lokális, közösségi foglalkoztatás jellemzői és gyakorlata a Dunántúl déli részén. PTE, 2013.
 • Térségi műszaki középfokú szakképzés és a térségi felnőttképzési vállalkozások bemutatása. PTE, 2012.
 • A Paksi Atomerőmű tervezett bővítésének munkaerőhiány elemzése különös tekintettel a térségi lehetőségekre. PTE, 2012.
 • Térségi szakirányú humánerőforrás térkép elkészítése. PTE, 2011.

 

Közreműködtem szakértőként nemzetközi kutatásokban:

 • Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program “Foglalkozás és Egészség” Projekt (2013-14).
 • Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program “Munka és Egészség” Projekt (2011-12).

 

 • 2012-től tagja vagyok az Új Perspektíva Regionális Egyesületnek, amely munkaerő-piaci segítő szolgálatot működtet, pályaválasztási, munkavállalási tanácsadást biztosít.
 • 2010 márciusa és májusa között elvégeztem a Hermész képességfejlesztő programot, amelynek fő témái: a cégek társadalmi szerepvállalásának erősítése, együttműködés a fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberekkel, a terület törvényi szabályozása.
 • Több évig vezettem tanár-továbbképzési programokat és igény szerint folyamatosan vezetek különböző fejlesztő (kommunikációs, konfliktuskezelési, csoportdinamikai, önismereti, csapatépítő. karriertervezési, tárgyalástechnikai) tréningeket, többek között a PTE Belső Képzési Központ keretében is.
 •  A Socrates/Erasmus oktatói mobilitás program keretében 2003-ban a Berufspädagogische Abendakademie des Bundes in Wien intézményében tettem látogatást, ahol előadásokat is tartottam.
 •  Meghívott előadóként a Szókratész Külgazdasági Akadémián is tanítottam (Vállalati kultúra, üzleti etika).
 •  2003-ban tanulmányút az olaszországi Sabin-völgyben, 2002-ben a Friuli-Venezia-Julia régióban.
 •  1999-ben Socrates/Erasmus hallgatói ösztöndíjat nyertem a Lipcsei Egyetem Közgazdaságtudományi, valamint Neveléstudományi Karára, 1997-ben pedig a Mannheimi Népfőiskolára.

 

Nyelvismeret

Német – középfokú ’C’ típusú nyelvvizsga

Angol – középszintű nyelvismeret

 

Pécs, 2016. 09. 20.

                                                                                                                                                                                                        

dr. Cseh Judit PhD

You shall not pass!