Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - Dr. habil. Koltai Zoltán PhD

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

e-mail: koltai.zoltan @ kpvk.pte.hu
telefon: 22547
iroda: É/29
fogadóóra: hétfő 13:30 - 15:30
 
 
 

Név: Koltai Zoltán

születési év: 1972

végzettség és szakképzettség:

BSC, Közgazdász, specializáció: Vállalatfinanszírozás, JPTE KTK 1994,MSC, Közgazdász, szakirány: Monetáris szabályozás és Idegenforgalmi marketing, JPTE KTK 1997, MSC, Humán Szervező, JPTE BTK 1999

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott

  • Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejesztési Kar,

oktatási dékánhelyettes

  • Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Vidékfejlesztési Tanszék, tanszékvezető

 

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD / CSc vagy DLA)

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Szécheniy István Doktori Iskola, habilitációs oklevél (Gazdálkodás- és szervezéstudományok) (2015)

PhD Regionális tudományok (2006)

 Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

Az eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Vállalkozások gazdaságtana, Vállalkozási ismeretek, Üzleti játék, Üzleti gazdaságtan, Pénzügytan, Gazdasági alapismeretek, Munkaerőpiac gazdaságtana, Regionális gazdaságtan, Az emberi erőforrás kutatásának területi és módszertani kérdései, 15 év (1997 óta)

2013, 2010, 2008- Université Lumiére Lyon 2, (Franciaország), vendégoktató

2012- Istanbul Aydin Üniversitesi, (Törökország), vendégoktató

2009, 2006- Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia), vendégoktató

2007- Hochschule Zittau-Görlitz (Németország), vendégoktató

 

Vállalkozások gazdaságtana, Vállalkozási ismeretek, Üzleti játék, Üzleti gazdaságtan, Pénzügytan, Gazdasági alapismeretek, Munkaerőpiac gazdaságtana, Regionális gazdaságtan, Az emberi erőforrás kutatásának területi és módszertani kérdései, 15 év (1997 óta)

2013, 2010, 2008- Université Lumiére Lyon 2, (Franciaország), vendégoktató

2012- Istanbul Aydin Üniversitesi, (Törökország), vendégoktató

2009, 2006- Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (Románia), vendégoktató

2007- Hochschule Zittau-Görlitz (Németország), vendégoktató

 

Az eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

 

Pénzügyi alapismeretek pedagógusoknak (tananyag-szerző),  A pénzügyi fogyasztói kultúra növelését célzó oktatások, eljárások, kommunikációs módszerek pályázat, PSZÁF, 2008

Az oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a)      az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a legfontosabb publikációk vagy alkotások (max. 5) felsorolása)


Koltai Z. (2013): The Time of Returning Optimism. An Ex-Post Evaluation of the „European Capital of Culture – Pécs 2010” Programme. Acta Geographica Universitatis Comenianae 2. 151-163. o.

Koltai Z. - Galambosné Tiszberger M. (2014): Assessment of the attractions of the residential place in Hungary. Civilia 1. 67-84. o.

Koltai Z. - Zeller Gy. (2014): Pénzügyi alapismeretek, Kézikönyv. Pécs, PTE FEEK

 

Koltai Z. (2014): Sikeres és versenyképes városok, Piackutatás a magyar települések körében. Pécs, PTE FEEK

 

Koltai Z. (2016): Successful Cities in Hungary. Berlin, Scholars' Press

 

b)      az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Koltai Z. (2013): The Time of Returning Optimism. An Ex-Post Evaluation of the „European Capital of Culture – Pécs 2010” Programme. Acta Geographica Universitatis Comenianae 2. 151-163. o.

Koltai Z. - Galambosné Tiszberger M. (2014): Assessment of the attractions of the residential place in Hungary. Civilia 1. 67-84. o.

Koltai Z. - Zeller Gy. (2014): Pénzügyi alapismeretek, Kézikönyv. Pécs, PTE FEEK

 

Koltai Z. (2014): Sikeres és versenyképes városok, Piackutatás a magyar települések körében. Pécs, PTE FEEK

 

Koltai Z. (2016): Successful Cities in Hungary. Berlin, Scholars' Press

 

 

Tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

MTA PAB, Tér- és Településtudományi Munkabizottság tag, 2013

Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, szerkesztőbizottsági tag, 2016

   

You shall not pass!