Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - Dr. Zádori Iván PhD

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

e-mail: zadori.ivan@kpvk.pte.hu
telefon: 22514
iroda: FSZ/Dékáni Titkárság
fogadóóra: előre egyeztetett időpontban a Gyutai Andrásnál

 

Név: Zádori Iván

születési év: 1976

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve:

okleveles közgazdász, JPTE KTK, 1999, okleveles humán szervező, PTE TTK FEEFI, 2002

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

PTE KPVK, egyetemi docens, külügyi és kapcsolati dékánhelyettes

tudományos fokozat(a tudományág és a dátum megjelölésével) az Ftv. 149.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA)

PhD (közgazdaságtudomány), 2009; értekezés címe: Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívásai és gazdasági-politikai válaszkísérletei

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja  -

 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Az oktatásban eltöltött idő: 13 év.
Oktatott tárgyak:

Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés;
Nonprofit szektor, nonprofit gazdaságtan;
Településmarketing, településmenedzsment;

Művelődésgazdaságtan,

Kultúragazdaságtan és kulturális ipar;
Marketing;

Place management – cultural aspects (Erasmus-hallgatóknak).

 

2007-ben vendégoktatóként 3 hónap az Egyesült Államokban (Central Washington University).

 

Erasmus oktatói mobilitás keretében 1-1 hét:

·         GEA College, Ljubljana, Szlovénia (2007)

·         Mid-Sweden University, Östersund, Svédország (2011)

·         Hochschule Zittau/Görlitz, Görlitz, Németország (2012, 2014)

 

Campus Hungary keretében:

·         csoportos tanulmányút, Görlitz, Németország (2013)

·         munkatársi hosszú tanulmányút, Alliant International University, San Diego, CA (2015)

eddigi szakmai (tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) gyakorlat és eredményei

·         2000-2002: Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt, Dél-dunántúli Régió, Számviteli és Ellenőrzési Osztály, Pécs, elemző közgazdász

·         2002-2006: PTE TTK, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, majd PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Kultúratudományi Intézet, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Intézeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

·         2006-2009: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Kultúratudományi Intézet, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Intézeti Tanszék, tudományos segédmunkatárs

·         2009-2015: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, Kultúratudományi Intézet, Kultúra-gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Intézeti Tanszék, egyetemi adjunktus

·         2009-2015: PTE Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, gazdasági és stratégiai fejlesztési dékánhelyettes

·         2010-2015: PTE FEEK Kultúratudományi Intézet, Kultúra- gazdaságtan és Kulturális Igazgatás Intézeti Tanszék – intézeti tanszékvezető

·         2015- : PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar, külügyi és kapcsolati dékánhelyettes

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

·          

a)       az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (az 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása):

·         Paradicsomtermesztéstől az adóparadicsomig a Csatorna-szigetek gazdasági kihívásai és válaszkísérletei / dr. Zádori Iván. - Szakmai Szemle - A Katonai Biztonsági Hivatal TudományosTanácsának kiadványa, 2010. 2. 59-71. p

·         Zádori I. (2012): Fenntarthatóság és kultúra (konferencia-előadás: Kulturális tőke - társadalmi haszon. A kultúra társadalmi és gazdasági szerepe a Kárpát-medence országaiban Nemzetközi konferencia, 2012. május 23.

·         Zádori I (2013): Conditions of Young Art in Middle Sized Cities in Hungary: Case Study of Kaposvár. Internationale Studienwoche "Junge Kunst in Mitteleuropa ", Hochschule Zittau-Görlitz, 2013. Június 9-16., Görlitz, Németország

·         Zsolt Nemeskeri, Zoltan Koltai, Gyorgy Muity, Ivan Zadori, Maria Cseh: The Development of an HRD Intervention in Higher Education: The Case of the Internal Training System at the University of Pécs, Hungary In: Diane D Chapman (szerk.) Proceedings of the 2014 AHRD International Research Conference in the Americas. Houston, Amerikai Egyesült Államok, pp. 1-8

·         Zadori, I. (2014): Kulturelle Aspekte der Herausforderungen der Nachhaltigkeit der mittelgroßen Städte in der Region von Süd-transdanubien. Japanisch-Mitteleuropäischer Workshop 4. - 8. September 2014, Berlin-Görlitz

 

b)      az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

·         Zadori I. (2010): Learning for sustainability? Experiences of the un decade of education for sustainable development In: Democracy, freedom and entrepreneurship in the context of a globalized civil society / World Council for Curriculum and Instruction. - Pécs: World Council for Curriculum and Instruction, 2010.

·         Zádori I. (2011): A Csatorna-szigetek fenntarthatósági kihívásai és gazdasági-politikai válaszkísérletei. Alexandra Kiadó, Pécs, 215 p.

·         Zádori I. (2011): Fenntartható Fejlődésre Nevelés? Az UNESCO Fenntartható Fejlődésre Nevelés Nemzetközi Évtizedének tapasztalatai (konferencia-előadás). XI. Országos Neveléstudományi Konferencia Eötvös Loránd Tudományegyetem, BUDAPEST, 2011. november 03-05.

·         Zadori, I. (2012): Socio-Economic Challenges of the Channel Islands in a Historical Perspective 5-26 pp. ART ECO. Review of Economic Studies and Research. Vol.3/No.1/2012 Artifex University, Bucharest

·         Zádori I. (2015): CSR: a piaci szereplők társadalmi felelősségvállalása. In: Sós Péter János, Szécsi Gábor (szerk.) A Public Relations elmélete és gyakorlata. 208 p. Budapest; Pécs: Magyar Public Relations Szövetség; PTE FEEK, 2015. pp. 96-108.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység:

 

2003-2010: Dél-dunántúli Regionális Kulturális Tanács, titkár

2002–2005: PAB Művészeti és Közművelődési Munkabizottság, titkár

2012 - : Köztestületi tagság, MTA IX. Osztálya Regionális Tudományok Bizottság

 

Nemzetközi kapcsolatok:

                     GEA College, Ljubljana, Szlovénia

                     Mid-Sweden University, Östersund, Svédország

                     Central Washington University, Ellensburg, Egyesült Államok

                     University of Montana, Missoula, Egyesült Államok

                     Alliant International University, San Diego, Egyesült Államok

                     Palacky University, Olomouc, Csehország

                     Hochschule Zittau/Görlitz, Németország

                     külső szakértő, ARACIS (Románia)

 Teljes publikációs jegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

 

You shall not pass!