Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - Fodorné dr. Tóth Krisztina PhD

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

e-mail:toth.krisztina@kpvk.pte.hu
telefon: 22526
iroda: E-learning központ
fogadóóra: hétfő 11:30 - 12:30, előzetes egyeztetés alapján e-mailben.

 

Név: Fodorné Dr. Tóth Krisztina

születési év: 1974

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

Magyar szakos középiskolai tanár, PTE BTK, 1999

Kommunikációs szakember (intézményi kommunikáció szakirány), PTE BTK, 1999

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

PTE KPVK Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, egyetemi adjunktus

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.§-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD (nyelvtudomány, alkalmazott nyelvészet) 2011, Kommunikációs poliszémia és fogalmi széttartás: a kommunikáció és társszavainak értelmi mintázata az ezredforduló magyar írásos

köznyelvében

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

 

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

Oktatói tevékenység, 1999-

Főbb oktatott tárgyak:

Kommunikációelmélet

Kommunikáció szeminárium

Kommunikációs tréning

Kommunikációs készségfejlesztés I.

Konfliktuskezelés tréning

Prezentációkészítés és előadástechnika

Prezentációs technikák tréning

Tömegkommunikáció

Tömegkommunikációs közlemények

Média és informatika

Szervezeti kommunikáció

Üzleti kommunikáció

Reklámkommunikáció, reklám- és médiaügynökségek tevékenysége

Arculattervezés, weblapkészítés, design

Média, digitalizálás, kultúraközvetítés és a 2.0 paradigma

Távoktatás és e-learning

Informatika I-II.

Elektronikus dokumentumok és formátumok (Elektronikus könyvek és könyvkiadás)

Az internet dinamikus tartalomszolgáltatási lehetőségei

eddigi szakmai gyakorlat (közvetlen szakmai - itt pl. tanárképzésben szerzett, ill.  tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) és eredményei

 

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a max. 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).

·         A kommunikatív koncepciója a hálózati tudás mezőjében: In: Bajnok Andrea, Korpics Márta, Milován Andrea, Pólya Tamás, Szabó Levente (szerk.): A kommunikatív állapot: Diszciplináris rekonstrukciók Horányi Özséb 70. születésnapjára. Budapest: Typotex Kiadó, 2012. pp. 381-386. (ISBN:978-963-279-671-0)

·         A Web 2.0 projekt mint tanulásszervezési mód az andragógusképzésben. In: Ollé János (szerk.) 4. Oktatás-Informatikai Konferencia: Tanulmánykötet. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2012.02.03-2012.02.04. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. pp. 107-112. (ISBN:978-963-312-086-6)

·         Tanulási naplók és blogok: tanárok a hálózati tanulásban. III. Oktatás-informatikai Konferencia. Tanulmánykötet, ELTE Eötvös Kiadó, Bp. 2011. pp. 110-114.

(ISBN:978-963-312-037-8)

·         Kommunikációkép az ezredfordulós sajtószövegekben: politika, technológia, minőség. In: Médiakutató, XI. évf. 4. szám, 2010. pp. 79-94.

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

MTA Pedagógiai Bizottság Informatika az Oktatásban Albizottság – tag

NJSZT - tag

 

You shall not pass!