Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - dr. Pankász Balázs

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

e-mail: pankasz.balazs@kpvk.pte.hu
telefon: 22546
iroda: FSZ/10
fogadóóra: szerda 12:00 - 14:00 előzetes egyeztetés alapján
 

Név: Pankász Balázs

születési év: 1974

végzettség és szakképzettség, az oklevél kiállítója, éve

pszichológus (PTE BTK, 1997)

Jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt azintézményt, amelynek „kizárólagossági” nyilatkozatot (A) adott!

PTE KPVK egyetemi tanársegéd

tudományos fokozat (a tudományág és a dátum megjelölésével) az Nftv. 105.-a (5) bekezdésében foglaltak szerint: (PhD/CSc vagy DLA) (5 éven belül megszerzett PhD esetén az értekezés címe is!)

tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság:„dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); MTA tagság, (lev. vagy r. tag), egyéb címek

PhD-hallgató, PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István ösztöndíj, vagy Békéssy György posztdoktori ösztöndíj stb. és juttatásának időpontja

-

eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak, oktatásban töltött idő, oktatás idegen nyelven, külföldi intézményben stb.)

 

Oktatásban eltöltött idő: 8 év.

Oktatott főbb tantárgyak:

  • Személyiséglélektan,
  • Drogprevenciós ismeretek,
  • Bevezetés a pszichológiába,
  • Szociálpszichológia,
  • Pályalélektan,
  • Nevelés pszichológiai alapjai,
  • Munka és szervezetpszichológia,
  • Kompetencia modellek.

eddigi szakmai gyakorlat (közvetlen szakmai - itt pl. tanárképzésben szerzett, ill.  tudományos, kutatás-fejlesztési, alkotói, művészeti) és eredményei

2002-2006      Pécsi Tudományegyetem Szolgáltató Iroda 

                                   Beosztás: programkoordinátor, irodavezető

 

Feladatok:

- Oktatás-, rendezvény- és programszervezés

Egyetemi oktatási tanfolyamok és rendezvények (FEB-tábor) szervezése és lebonyolítása, kapcsolattartás középiskolákkal, szakmai irányelvek kidolgozása és operatív irányítása.

Hallgatói programok és hallgatók számára biztosított rendezvények, marketing események szervezése, közvetítés a gazdasági szféra és az egyetem között.

 

-A szolgáltatási tevékenység és a szervezet teljes körű irányítása

Rövid és hosszú távú célok kijelölése, marketing stratégia kidolgozása, munkaerő keresése és  kiválasztása, kapcsolattartás egyetemi, civil és gazdasági szereplőkkel, probléma és konfliktuskezelés, operatív irányítás, adminisztratív feladatok.

 

2006-              Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet 

                                   Beosztás: pszichológus

Feladatok:

- Pszichológiai szűrés, diagnosztika

Pszichológusi vélemények készítése tesztek, strukturált interjúk, kérdőívek felhasználásával.

 

- Részvétel a személyügyi osztály munkájában

Munkaerő kiválasztás és alkalmasság-vizsgálatok végzése, szervezetfejlesztési irányelvek kidolgozása, szervezeti kultúra változásának elősegítése, szakmai tréningek lebonyolítása, béren kívüli juttatási rendszer fejlesztése.

oktatott tárgy/tárgyak és az oktató szakmai/kutatási tevékenysége kapcsolatának bemutatása:

a) az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága a szakterületen (a max. 5 legfontosabb publikáció vagy alkotás felsorolása)

b) az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb, max. 5 publikáció vagy alkotás felsorolása - amennyiben azok az a) pontban megadottaktól különböznek

Mindkét lista szabályszerű bibliográfiai adatokkal: szerző(k), cím, a megjelenés helye/ könyv kiadója, éve, terjedelme (oldalszáma).

Az elmúlt 5 év legfontosabb szakmai, tudományos publikációi / alkotásai:

 

Publikációk

 

·         Pankász Balázs, Nemeskeri Zsolt (szerk.): Módszertani kézikönyv: Pszichés zavarok felismerése és kezelése a munkahelyen. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2015. 270 p.(ISBN:978-963-642-715-3)

·         Iskola a társadalmi térben és időben (2009) konferenciakötet. PTE „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola. Pécs, 2010

·         Pankász Balázs: Zártintézeti nevelési programok hátrányos helyzetű fiatalok számára

170-175 o.

  • Pankász Balázs: Web 2.0 és social media alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatás területén. In: TUDÁSMENEDZSMENT 12:(1) pp. 83-96. (2011)

·         Pankász Balázs: Büntetve nevelni –börtönparadigmák. In: HUMÁNPOLITIKAI SZEMLE 21:(5) pp. 47-53. (2010)

·         Pankász Balázs: Büntetve nevelni – paradigmaváltás a börtönök világában. In: Bálint Ágnes, Di Blasio Barbara (szerk.): Az utópia ezer arca: Tanulmányok. 260 p. Pécs: PTE BTK Neveléstudományi Intézet, 2010. pp. 81-87. (ISBN:978-963-642-321-6)

·         Pankász Balázs, Cseh Judit: Ergonómiai ismeretek szerepe a foglalkoztatási rehabilitációban

In: Nemeskéri Zsolt (szerk.): Munka és egészség: Tanulmányok a foglalkoztatás és az egészségügy határterületeiről egy határ-menti régióban. 162 p. Budapest: Edge 2000 Kiadó, 2011. pp. 111-130. (ISBN:978-963-9760-19-6)

 

Konferenciák

 

Magyar Pszichológiai Társaság 2008. májusában rendezett XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése

Rózsa Sándor, Talmácsi Attila, Pankász Balász, Fiáth Titanilla: MMPI-2 és MMPI-A tesztbattériával szerzettt tapasztalatok fogvatartottak körében.

 

"Iskola a társadalmi térben és időben" (2009)

Hátrányos helyzetű fiatalok speciális nevelési programjai (zárt intézetekben)

 

Utópia Nemzetközi interdiszciplináris konferencia (2009)

Büntetve nevelni – paradigmaváltás a börtönök világában

 

World Council for Curriculum and Instruction (WCCI) (2010)

14th World Conference in Education

Punitive education – Prison Paradigm (angol nyelven)

 

„Társadalmi nem és oktatás” (2010)

Zártintézeti nevelési programok férfi és női börtönökben

 

I.Felsőoktatási Marketing Verseny (2010)

Web 2.0 alkalmazásának lehetőségei a felsőoktatási marketingben / Social media (közösségi média) alkalmazása a felsőoktatás területén

 

„Iskola a társadalmi térben és időben II” (2011)

   Social media (közösségi média) alkalmazásának lehetőségei oktatási hálózatokban

 

tudományos / szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi szakmai kapcsolatok, elismerések

Erasmus Oktatói Ösztöndíjak:

Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár (2009)
Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem, Marosvásárhely (2010)
Aydin University, Istambul (2011)

Wuerzburgi Egyetem (2014)

 

PTE kiemelt partnerintézményei kapcsolatok, látogatások (kétoldalú kapcsolatok):

  Babes Bolyai Egyetem, Kolozsvár (2010)
  Nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem, Szlovákia (2011)

 

 

 

 

  Teljes publikációs jegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT)

 

You shall not pass!