Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

CV - Prof. Dr. habil Szécsi Gábor CSc

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

dékán
tanszékvezető, egyetemi tanár
e-mail: szecsi.gabor @ kpvk.pte.hu
telefon: 22508
iroda: FSZ/Dékáni Hivatal
 
 
 

Születési év:

1966.

 

Végzettség, szakképzettség:

magyar nyelv és irodalom – történelem – filozófia szakos középiskolai tanár, JATE BTK

 

Jelenlegi munkahely, munkakör:

Pécsi Tudományegyetem

  Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar
  dékán
  egyetemi tanár

Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézet

  osztályvezető, tudományos főmunkatárs.

Kecskeméti Főiskola

  főiskolai tanár.

 

Tudományos fokozat, habilitáció:

a filozófiai tudomány kandidátusa (CSc),
habilitált doktor (dr. habil.) 2007,
disszertáció címe: Kommunikáció és gondolkodás. Tanulmány a nyelvi kommunikáció és a mentális világ kapcsolatáról.

 

Tudományos/akadémiai tagság:

Magyar Tudományos Akadémia – köztestületi tag,
egyetemi magántanár (PTE BTK),
címzetes főiskolai tanár (SZTE JGYTFK).

 

Oktatói ösztöndíjak:

  1995 – University of Helsinki (6 hónapos MÖB vendégtanári ösztöndíj),
  1996 – Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (1 hónapos MÖB ösztöndíj),
  1998–2000: Bolyai János Ösztöndíj.

 

Oktatói tevékenység, oktatott tárgyak:

  2002 – PTE BTK Filozófiai Doktori Iskola törzstagja, témavezető tanára

    Doktori iskolai törzstagként 6 PhD hallgató konzulense, doktori PhD fokozatot szerzett témavezettjei száma: 2 (Kocsis László [2009], Koller Inez [2011]), 3 habilitációs (dr. habil) eljárásban bizottság elnök, 3 doktori (PhD) védésen bíráló bizottsági elnök, 2 doktori (PhD) cselekményben bíráló bizottsági tag.

    Angol és magyar nyelvű előadások, szemináriumok, konzultációk tartása kommunikációelmélet, kommunikáció- és médiatudomány, ismeret- és nyelvelmélet, kommunikációtörténet és nyelvfilozófia témakörökben az alábbi intézményekben:

  1991–1997: Szegedi Tudományegyetem (meghívott előadó)

  1995: University of Helsinki (vendégprofesszor)

  1996– SZTE JGYTFK (címzetes főiskolai tanár)

  1996– Kecskeméti Főiskola (főiskolai tanár)

 

Szakmai gyakorlat:

Nemzetközi és hazai tudományos műhelyekben végzett kutatómunka az alábbi területeken: kommunikációelméleti iskolák és modellek, interkulturális kommunikáció, a kommunikációs technológiák kultúraformáló szerepe, a nyelvi kommunikáció és a mentális világ összefüggései, a kommunikációs technológiák hatása a nyelvhasználatra, gondolkodásra, tanulási folyamatokra, a mobil- és információs társadalom kulturális vetületei, a kommunikációs technológiák történeti változásait kísérő nyelvi és mentális folyamatok, a globalizáció etikai vonatkozásai.

A kutatási eredmények közreadása 4 önálló monográfia, 2 társszerzős kötet, 3 szerkesztett könyv és több, mint 80 tanulmány formájában. Szakmai előadások számos hazai és nemzetközi konferencián, az eredmények ismertetése vendégtanárként és kutatóként a szegedi, helsinki és heidelbergi egyetemeken.

 

Tudományos/szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok:

Szakmai közéleti tevékenység:

  1997– a Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság elnöke

  2000– a Magyar Kommunikációtudományi Társaság elnökségi tagja

  1998– a Society for Applied Philosophy tagja

  1992– a Magyar Filozófiai Társaság tagja

  1997– a Magyar Wittgenstein társaság tagja

  2004–2007 A UNIWORLD-Hálózati Egyetem Közhasznú Egyesület elnöke

  2008– Az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke

  1998–2006 A Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja

  2007– A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Média Bizottságának tagja

  1996– A Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány „Diákok a tudományért” Szakalapítvány kuratóriumának tagja

Nemzetközi szakmai programokban való részvétel:

  1992–1997: részvétel az osztrák-magyar szemiotikai kutatási programban az Institute für Sozio-Semiotische Studien /Wien/ koordinálásában

  1989 – a King’s College London vendégkutatója (1 hónapos Soros ösztöndíj)

  1995 –  G.H. von Wright és I. Pörn kutatócsoportjának tagjaként előadások, konzultációk tartása a University of Helsinkin

  1996 – a Ruprecht Cark Universität Heidelberg vendégkutatója (1 hónapos MÖB ösztöndíj)

  2004–2007: a UNIWORLD Egyesület elnökeként részvétel a „XXI. század kommunikációja” címet viselő nemzetközi interdiszciplináris kutatási programban

  1998– A Society for Applied Philosophy tagjaként, az Alkalmazott Filozófiai Társaság elnökeként öt nemzetközi konferencia szervezésében való részvétel, előadások tartása, publikációk készítése, kutatási együttműködések kialakítása londoni, bécsi, pozsonyi és kolozsvári szakmai műhelyekkel

Szakmai kitüntetések:

Pro Scientia Aranyérem (1989); Címzetes főiskolai tanári cím (SZTE JGYTF, 1996); Akadémiai Ifjúsági Díj (1997); Mestertanár Aranyérem (1999); Fáy András Díj (1999); Bolyai János Emléklap (2002); Tudással Magyarországért Emlékérem (2002); Egyetemi magántanári cím (PTE, 2008)

 

Teljes publikációs lista (Magyar Tudományos Művek Tára - MTMT)

You shall not pass!