Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Diplomaátadó a Kar szekszárdi campusán

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 Július 1-jén majdnem száz frissen végzett hallgató vette át felsőfokú végzettségét igazoló okmányait a PTE KPVK szekszárdi diplomaátadó ünnepségén.

 

 A fotóra kattintva elérhető a képgaléria

 

Az esemény nyitányaként a Kar kiemelkedő művészeti együttese, a Tehetséges Hallgatók Zenekara nagyszerű előadással köszönt el a végzett hallgatótársaktól, köztük az együttes több kiváló tagjától, zenésztársaiktól is. „Vannak pillanatok” című műsorukkal emellett a 100 éve született és 10 éve elhunyt Szabó Magda Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító munkássága előtt is tisztelegtek.

 

 

Az intézmény szekszárdi alapképzésein (tanító, német nemzetiségi tanító, óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, környezetkultúra, turizmus-vendéglátás) és felsőoktatási szakképzésein (kommunikáció és média–moderátor, szociális és ifjúsági munka, turizmus-vendéglátás) a 2016-2017. tanév tavaszi szemeszterében végzett hallgatókat és hozzátartozóikat Dr. Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és Dr. Horváth Béla, a KPVK dékánja köszöntötte, majd elismerések átadására került sor.

 

Jutalmat vehetett át

 

Kiss Orsolya végzett tanító alapszakos hallgató, kiváló tanulmányi és közéleti tevékenységéért, eredményes kutatómunkájáért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való sikeres szerepléért.  Kiss Orsolya témavezetője, Dr. Fekete Richárd PhD oktató volt.

 

 

 

Dömény Diána végzett tanító alapszakos hallgató, az elméleti és gyakorlati képzésben elért kiemelkedő teljesítményéért, a pedagógus munka iránti elkötelezettségéért, tanító hivatására való szakmódszertani felkészültségéért, melyet az Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen elért II. helyezése  is bizonyít. Magyar műveltségterület szakirányos hallgatónk felkészítői, segítői Tancz Tünde mesteroktató és az Illyés Gyula Gyakorlóiskola szakvezető tanítói, Rózsa Gabriella, valamint Gabi Gabriella voltak.

 

 Távollétében köszöntötte a KPVK közössége

 

Nagy Andor végzett informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatót, kiemelkedő tanulmányi és eredményes kutatómunkájáért, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért I. helyezéséért és különdíjáért. Nagy Andor témavezetője Dr. habil Varga Katalin PhD egyetemi docens, tanszékvezető volt.

 

Konyecsni Gábor Ákos végzett tanító, jelenleg, kommunikáció- és média, moderátor szakirányú szakos hallgató az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián elért II. helyezéséért.   Konyecsni Gábor Ákos témavezetője Dr. habil Boronkai Dóra PhD egyetemi docens, tanszékvezető volt.

 

 Az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet részéről könyvjutalomban részesültek

 

Badics Bettina és Heil Ákos tanító alapszakon, Bozsó Bernarda német nemzetiségi tanító alapszakon végzett hallgatók, kiemelkedő kulturális és közösségi tevékenységükért, a Tehetséges Hallgatók Zenekarában (THZ) végzett művészeti munkájukért;

 

Horváth Beáta tanító alapszakon végzett hallgató, kiemelkedő kulturális és közösségi tevékenységéért, a Tehetséges Hallgatók Zenekarában végzett művészeti munkájáért, a kari Erasmus-programok szervezéséért, kiemelkedően aktív közéleti, és színvonalas szabadidősport tevékenységéért;

 

Boros Lilla tanító alapszakon végzett hallgató, kiváló tanulmányi és közéleti tevékenységéért és az Országos Tanítási Versenyben részt vevő hallgatótársa sikeres és önzetlen segítéséért.

 

A Rózsa Borka Alapítvány és az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet könyvjutalmában részesült

 

Major Tünde Kármen óvodapedagógus alapszakon végzett hallgató, kiváló tanulmányi eredményéért és a végzős óvodapedagógus szakos hallgatók részére meghirdetett Rózsa Borka versenyen elért eredményéért

 

 Az Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Élelmiszergazdasági és Turisztikai Tanszéke részéről könyvjutalomban részesültek:

 

Gerencsér Gitta turizmus-vendéglátás (vendéglátó szakirány), Fehér Boglárka és Rabb Mónika turizmus-vendéglátás (turizmus szakirány) felsőoktatási szakképzési szakon végzett hallgatók, kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató szorgalmukért, közösségi munkájukért.

 

A Hallgatói Önkormányzat és Kollégiumi Bizottság részéről jutalomban részesültek:

 

Horváth Beáta és Schubert Mária tanító alapszakon Kuritár Karina környezetkultúra alapszakon, Mókus Rita óvodapedagógus alapszakon végzett hallgatók, a tanulmányi idejük alatt a hallgatói élet szervezésében az elmúlt években tanúsított, kiemelkedően aktív szerepvállalásukért.

 

 Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte a Kar Vezetése

 

Antus Györgynét, az Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda leköszönő igazgatóját.

 

Az ünnepségen köszöntötték a tanév során szakmai elismerésben részesült, illetve tudományos fokozatot szerzett oktatókat is.

 

Dr. habil Bús Imre PhD főiskolai tanárnak, az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet Pedagógia és Pszichológia Tanszéke tanszékvezetőjének Arany Katedra Díj kitüntetéséhez

 

Dr. habil Németh Balázs PhD egyetemi docensnek, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének intézetigazgatójának az Európai Egyetemek Life Long Learning Szövetség Végrehajtó Bizottsága tagságához és Dr. Pankász Balázsnak, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás fejlesztési Intézete Emberi Erőforrás Fejlesztési Tanszék okatójának a neveléstudományok területén megszerzett PhD fokozatához és adjunktusi kinevezéséhez gratulált az egyetemi kar közössége.

 

 Az elismerések után a végzettek fogadalomtétele, a hallgatók okleveleinek átadása, és a Kar zászlajának hagyományos felszalagozása következett.

 

 A pedagógushivatás választásának, a diploma megszerzésének és annak megbecsülésének vannak különlegesen szép alkalmai. A szekszárdi egyetemi karon is közel négy évtizedes hagyomány, hogy a Diplomaátadó Ünnepségen köszöntik az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett pedagógusokat, akik egy életet töltöttek a pedagógusi pályán. Ez alkalommal nyolcan vették át jubileumi diplomájukat az intézményben.

 

A Pécsi Tudományegyetem gyémánt fokozatú díszoklevelét vették át a hőgyészi Állami Óvónőképzőben 1956-ben szerezett óvónői oklevelük 60 éves jubileumán: Brenner Györgyné Szentes Mária, Szegedi Lászlóné Purth Edit és Viola Mária.

 

A Pécsi Tudományegyetem vas fokozatú díszoklevelét vette át a hőgyészi Állami Óvónőképzőben 1952-ben szerezett népiskolai tanító oklevele 65 éves jubileumán Kompa Zoltánné Jákli Zsuzsanna Antónia és Lerf Ferencné Pákozdi Terézia.

 

A Pécsi Tudományegyetem arany fokozatú díszoklevelét vette át a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967-ben szerezett tanári oklevele 50 éves jubileumán Enyedi István műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos és Nagy Lászlóné biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

 

A Eszterházi Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusának gyémánt fokozatú emlékdiplomáját vette át a Miskolci Állami Tanítóképzőben 1956-ban szerzett tanítói oklevele 60 éves jubileumán Teleki Bertalanné Pauliska Márta,  karunk jogelőd intézménye, az Illyés Gyula Tanítóképző Főiskola egykori tanulmányi osztályvezetője.

 

 Valamennyi végzett hallgatónknak, a jutalmazott kiválóaknak, tudományos, illetve szakmai elismerést szerzett oktatóinknak és az életpálya megbecsülésében részesült jubilálóknak szeretettel és tisztelettel gratulálunk!

 

 A PTE KPVK Vezetése köszönetet mond a diplomaátadó műsorában fellépett Ömböli Péter, tanító szakon végzett almnus, Angyal Karola, Csibi János, Kovács Katalin, Nagy Lilla Adrienn harmadéves tanító szakos, Halmosi Berta másodéves tanító szakos, Enyedi Petra másodéves óvodapedagógusszakos, valamint Palkó Attila elsőéves tanító szakos hallgatóknak, az őket felkészítő Tancz Tünde mesteroktatónak, a THZ művészeti vezetőjének, valamint az ünnepség lebonyolításában közreműködött munkatársainak.

 

A szekszárdi diplomaátadóról a médiában megjelent:

Közel száz végzős hallgató vette át diplomáját Szekszárdon

 

 

 

 

 

 

 

rovat: 
You shall not pass!