Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Diplomaátadó Ünnepség - Pécsi Képzési Központ

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Diplomaátadó ünnepség – 2017. július 07.

 

Tisztelt Végzett Hallgatóink!

 

Karunk a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének vizsgaidőszakában vagy korábban záró- vagy szakdolgozatukat, illetve diplomamunkájukat megvédő és sikeres záróvizsgát tett hallgatói számára diplomaátadó ünnepséget rendez 2017. július 07-én, pénteken, két időpontban.

 

Az ünnepségen azon végzett hallgatóink vehetik át oklevelüket, akik

 • az előírt nyelvi követelményeket is teljesítették, arról a szükséges igazolást határidőn belül bemutatták, és jelezték részvételi szándékukat és befizették a részvételi díjat, a befizetés bizonylatát bemutatták;
 • a sikeres záróvizsgáról kiállított igazolásukat, akik jelezték részvételi szándékukat és a részvétel díját kiegyenlítették, a befizetés bizonylatát bemutatták.
 • szakképesítő bizonyítványukat, akik a szakmai vizsgabizottság előtt sikeres vizsgát tettek.

 

 

Az ünnepség helyszíne:

 A PTE KPVK Pécsi Képzési Központ Aulája – 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B.

 

 

 

 Megközelítés:

 Karunk a PTE központi épületében található, a Szántó Kovács János u. 1/b. szám alatt (Uránváros). Megközelíthető személygépkocsival a 6-os főútról, vagy helyi közlekedéssel  (lásd az alábbi vonalhálózati térképet!) A menetrend megtekinthető: http://www.tukebusz.hu/menetrend

 

 ______________________________________________________________________

Az ünnepségek:

 

Július 07. (péntek) 10:00

 

Résztvevők:

 • Emberi erőforrások (FOKSZ)
 • Turizmus-vendéglátás (FOKSZ)
 • Kulturális rendezvényszervező (OKJ)

        

 

        9.00: megjelenési időpont a résztvevők számára, talárok átvétele,

 9.15-9.30: a csoportok beszólítása az Aulába (szakonként, ABC-sorrendben),

 9.30-10.00: ültetés, tájékoztatás, főpróba*,

10.00-11.00: az ünnepség,

11.00-11.30: fotózási lehetőség és oklevélmelléklet átvétele.

 

*Felhívjuk a résztvevő végzett hallgatók figyelmét, hogy aki a főpróbán nem vesz részt, oklevelét/igazolását/szakmai képesítő bizonyítványát csak az ünnepséget követően veheti át!

 

 

Júliuis 07. (péntek) 13:00

 

Résztvevők:

 • Andragógia (BA)
 • Emberi erőforrások (BA)
 • Informatikus könyvtáros (BA)
 • Andragógia (MA)
 • Emberi erőforrás tanácsadó (MA)
 • Human Resources Counselling (MA)
 • Könyvtártudomány (MA)
 • Tanár - könyvtárpedagógia tanár (MA)
 • Kulturális mediáció (MA)
 • Kulturális örökség tanulmányok (MA)
 • PR és szóvivő (SZT)

      

 

         12.00: megjelenési időpont a résztvevők számára,

12.15-12.30: a csoportok beszólítása az Aulába (szakonként, ABC-sorrendben),

12.30-13.00: ültetés, tájékoztatás, főpróba*,

13.00-14.00: az ünnepség,

14.00-14.30: fotózási lehetőség és oklevélmelléklet átvétele.

 

*Felhívjuk a résztvevő végzett hallgatók figyelmét, hogy aki a főpróbán nem vesz részt, oklevelét/igazolását/szakmai képesítő bizonyítványát csak az ünnepséget követően veheti át!

 

  

 

Információ a hozzátartozók, vendégek számára:

 Az ünnepségre a Kar Aulájában kerül sor. Sajnos a rendelkezésre álló helyszín befogadóképessége miatt ki kell emelnünk, hogy végzett hallgatónként maximum 2 fő! hozzátartozó fogadása biztosított. Természetesen szívesen látunk mindenkit ezen létszámon felül is, de számukra a Kar nem tudja garantálni a részvétel komfortját. A vendégek az épület főbejáratát használhatják. Az ünnepségre felkészülés ideje alatt a hozzátartozók, vendégek a Kar földszinti folyosóján várakozhatnak. Dohányozni – a törvényi szabályozás értelmében – az egyetem területén, illetve annak 5 m-es körzetében tilos! Az ünnepség alatt rendezői feladatot ellátó munkatársaink vigyázzák az ünnepség rendjét, segítik, irányítják a megjelentek mozgását. Ha véletlenül olyan területre tévednének, ami zárt területnek számít, vagy a rendezvény lefolyását zavarhatná, munkatársaink figyelmeztetni fogják Önöket. Kérjük, hogy ilyen esetben utasításaikat haladéktalanul, megjegyzés és vita nélkül teljesítsék. A hozzátartozók, vendégek a hallgatók felkészítése után foglalhatják el helyüket. Számukra fenntartott helyek az oklevelet (vagy bizonyítványt, igazolást) átvevők számára biztosított ülőhelyek mögötti széksorok és a karzat.Az ünnepség teljes ideje alatt a karzatról lehet fényképezni, mozgóképet rögzíteni, de mindezzel az ünnepség menetét zavarni, a hallgatók mozgását akadályozni nem szabad. A résztvevő végzett hallgatók számára az oklevél-nyilvántartó aláírása előtt, és a rendezvény végén van mód egymás fotózására. Hozzátartozókkal közös, talárba öltözött kép készítésére az ünnepség végén az Aulában lesz lehetőség (kb. 30 perc időtartamban).

 

 

 

Egyéb fontos tudnivalók a részt vevő végzett hallgatók számára:

 

Kérjük, hogy az esemény ünnepélyességéhez méltó öltözetben jelenjenek meg! Vegyék figyelembe, hogy kb. lábszárközéptől a talár nem takar. Papucs-, torna- vagy edzőcipő viseletét kérjük mellőzni!

 

Az ünnepségen csak a bevezetőben meghatározott végzett hallgatók vehetik át dokumentumaikat (résztvevők), természetesen a többi hallgatónkat vendégként, hozzátartozóként szívesen látjuk.

 

Résztvevő végzett hallgatóinkat arra kérjük, hogy az ünnepségen viselni nem kívánt utcai ruházatuk (kabát, blézer, zakó, pulóver), csomagjaik elhelyezése után mielőbb menjenek az Aula ruhatárához.

 

Az ún. ültetés előtt történik a talár átvétele, a beöltözés, majd az oklevél-nyilvántartó könyv vagy az igazolások átvételét rögzítő dokumentum aláírása.

 

Az ültetés szakok és névsor szerint történik, e kialakított sorrend szerint szólítják majd átvételhez a végzetteket, illetve ez alapján készítik elő az átadásra váró dokumentumokat.

 

A kialakított sorrend megtartása tehát közös érdek, ezért az ültetés megkezdése után a terem csak rendkívül indokolt esetben hagyható el, illetve ugyanezért kérjük, ne ekkor keressék meg máshol ülő csoporttársaikat, ismerőseiket.

 

Ha bármilyen oknál fogva mégsem tud részt venni az ünnepségen, oklevelét személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI), munkaidőben veheti át.

 

Más személy oklevele csak meghatalmazással vehető át – az ünnepség végén vagy más napokon a KTI-n, munkaidőben (a meghatalmazásról ld. alább).

 

 

FIGYELEM! Az egyetem a jogszabály értelmében köteles felszólítani a hallgatót a diákigazolvány beszolgáltatására, illetve bevonni azt, ha a hallgató arra nem jogosult, ld. a diákigazolványról szóló 362/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 38. § (1) bek. a) pontját. Kérjük tehát hallgatóinkat, hogy amennyiben diákigazolványuk érvényessége lejárt (az utolsó érvényesítő matrica adata alapján) és intézményünkkel hallgatói jogviszonnyal már nem állnak, az állandó diákigazolványt és/vagy ideiglenes diákigazolvány esetében a személyi lapot és az ideiglenes műanyag kártyát a lejáratot követően a KTI címére személyesen vagy postai úton (célszerű ajánlott küldeményben) mielőbb eljuttatni szíveskedjenek. Az intézmény a visszaadás tényét rögzíti, a leadott igazolványokkal pedig a Kormányrendeletnek megfelelően jár el.

 

 

 

További információ:

 

A hallgatót, a végzettet illető okmányok átvételére/átadására a jogszabályi előírások alapján kizárólag személyesen (szükség szerint a személyazonosság igazolásával) vagy megbízás útján van lehetőség, az alábbiak szerint:

 • személyesen a diplomaátadó ünnepségen,
 • megbízott útján, a diplomaátadó ünnepségen (de nem az ünnepség keretében!);
 • személyesen a KTI-n (munkaidőben, célszerű időpontot egyeztetni),
 • megbízott útján a KTI-n (munkaidőben, célszerű időpontot egyeztetni),
 • megbízással, postai úton (a KTI megbízás alapján, tértivevénnyel küldi ki, a megbízásban megadott címre).

 

A megbízást a kari honlapról letölthető nyomtatvány alapján kérjük elkészíteni, a megbízás típusa kiválasztásával, illetve az ott kért összes adat megadásával, a megbízó és a tanúk aláírásával. A más típusú (más adatokat tartalmazó), hibásan, hiányosan kitöltött megbízást a kar és/vagy a KTI nem fogad el!

 

magyar
Esemény dátum: 
péntek, 2017, július 7 - 10:00
Rovat: 
Átadó
You shall not pass!