Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Erasmus+ oktatói mobilitási program 2018/2019 tanév

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra

pályázatot ír ki 2018/2019 tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

2018. október 29.- 2019. szeptember 30. közötti időszakra

 

Pályázati felhívás

 

A pályázat célja

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

Kutatás és konferencián való részvétel ezen pályázaton nem támogatható!

 

A pályázat tárgya

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2018/2019-es tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező ERASMUS+ programország-beli felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. A vendégoktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 5 munkanapnál  (akár 2 napos mobilitás is megvalósítható).

 

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

 

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

 

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kinttartózkodás költségeit, akkor Erasmus ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

 • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
 • aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
 • akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus+ együttműködési megállapodással rendelkezik;

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot a Külügyi Irodára Dr. Bajner Máriának kell benyújtani, legkésőbb 2018. szeptember 20 -ig.

 

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbiakat:

 • kitöltött, eredetiben aláírt pályázati űrlap;
 • a három fél által aláírt pontos időtartamra szóló a partner egyetem által jóváhagyott munkatervet (Staff mobility for teaching mobility agreement)

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a kar Külügyi Bizottsága bírálja el.

 

 

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • Munkaterv – Erasmus+ nyomtatvány szerint;
 • Az elmúlt tanévben vagy a korábbi években ERASMUS támogatásban nem részesült oktatók pályázata előnyben részesül.

 

 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://erasmus.pte.hu)

 A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

Várható Ösztöndíj összegek a 2018-2019-es tanévre:

 

Fogadó ország   1.-14. nap

Magas megélhetési költségű országok

Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE),  Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK) - 170 € / nap

 

Közepes megélhetési költségű országok

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT) - 140 € / nap

 

Alacsonyabb megélhetési költségű országok

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR) - 110 € / nap

 

 

A kiutazásokhoz egyszeri utazási támogatás is adható.

 

A Pécs és a célhely közötti távolság kizárólag az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Utazási támogatás összegek:

 0 – 99 km20 €

100 – 499 km: 180 €

500 – 1.999 km: 275 €

2.000 – 2.999 km360 €

3.000 – 3.999 km530 €

4.000 – 7.999 km: 820 €

8.000 – 19.999 km: 1.100 €

 

 

Az Erasmus+ Európai oktatói mobilitási programban résztvevő partnerintézményeink

(kizárólag csak az alábbi intézményekbe lehet pályázni):

 

Ausztria:

 • Pädagogische Akademie des Bundes in Vorarlberg, A  FELDKIR01 (1 fő /teacher training and education science/)
 • PAEDAGOGISCHE HOCHSCHULE NIEDERÖSTERREICH,  A  BADEN01 (1 fő /teacher training and education science/)

 

 

Belgium:

 • Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, B  ANTWERP62 (4 fő /education - social work 2-2/)
 • Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlanderen, B  KORTRIJ01 (1 fő /social work and counselling/)

 

 

Finnország:

 • Lapland University of Applied Sciences, SF ROVANIE11 (4 fő /economics – social work 2-2/)

 

Görögország:

 • Technological Educational Institution of Athens, G  ATHINE34 (3 fő /teacher training and education science - design 2-1/)

 

Horvátország:

 • Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, HR OSIJEK01 (1 fő /education/)
 • University of Rijeka, HR RIJEKA01  (2 fő /education science/)

 

 

Lengyelország:

 • State Higher Vocational School in Nowy Sacz, PL NOWYSA02 (3 fő /teacher training and education science/)
 • Uniwersytet Wroclawski, PL WROCLAW01 (1 fő /teacher training and education science/)

 

 

Németország:

 • Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg, D  HALLE01  (1 fő /education)
 • Hochschule Heilbronn, D  HEILBRO01 (1 fő /business/)
 • Universität Leipzig, D  LEIPZIG01 (2 fő /education science/)

 

 

 

Olaszország:

 • Universita Degli Studi Di Palermo, I PALERMO01 (4 fő/ Agriculture, not elsewhere classified (viticulture) 2-2 environmental studies)
 • Universita Degli Studi Di  Torino,I TORINO01 (2 fő/ Agriculture, not elsewhere classified (viticulture))

 

 

Románia:

 • University od Arts Targu Mures, RO TARGU01 (2 fő /audio-visual techniques and media production/)

 

Szlovákia:

 • Constantine the Philosopher University in Nitra, SK NITRA01 (2 fő /education/)

 

Törökország:

 • Hacettepe University, TR ANKARA03 (1 fő /education: teacher education, science education/)
 • Mehmet Akif Ersoy University, TR BURDUR01 (2 fő /education/)
 • Usak University, TR USAK01 (3 fő /education – business 1-2/)

 

 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fogadóintézményekben előzetes megbeszélés alapján nem kizárólag csak az adott ország hivatalos nyelvén lehet előadást tartani.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

 

 

Dr. Szécsi Gábor

PTE KPVK

dékán

You shall not pass!