Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

ERASMUS+ Program pályázati felhívás 2016/17. tanévre

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.

A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

 

A személyzeti képzést  2017. március 1. – 2017. június 30. közötti intervallumban kell megvalósítani.

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó kollégák, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

A pályázat tárgya:

5 napos szakmai tapasztalat:

   • A pályázat keretében maximum 5 munkanap időtartamra lehetséges pályázni:
   • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében; Elsődlegesen az Erasmus+ európai partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
   • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
   • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
   • Konferencia-részvétel nem támogatható!

 

Milyen támogatást ad a program?

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján: 

100 – 499 km 180 €
500 – 1 999 km 275 €
2 000 – 2 999 km 360 €
3 000 – 3 999 km 530 €
4 000 – 7 999 km 820 €
8 000 – 19 999 km 1100 €

 

A Pécs és a célhely közötti távolság az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem minden esetben fedezi.

 

A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni.

 

Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele!

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.

 

A PTE központi egységeiben, karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:

 • Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
 • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari Neptun felelősök
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
 • marketing és PR területen dolgozó kollégák,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • pályázati területen dolgozók,
 • technológiai transzfer területén dolgozók,
 • könyvtárakban - levéltárban dolgozók,
 • adminisztratív feladatot is ellátó oktatók,
 • a Klinikai Központban és az egyetemi gyógyszertárban dolgozók,
 • a köznevelési intézményekben dolgozók.

 

A 2016/2017. tanévben várhatóan összesen 30-40 fő mobilitása támogatható.

 

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást.

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött pályázati űrlap;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány), amely év-hónap.napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!
 • Erasmus+ partneregyetem által megrendezésre kerülő úgynevezett Staff Weekre irányuló pályázat esetén a pályázati űrlap mellékleteként elég benyújtani a fogadó egyetem visszaigazoló e-mailjét a Staff Weekre elnyert helyről, ez esetben a munkaterv intézhető az ösztöndíj elnyerését követően!

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a PTE Külügyi Igazgatóság Mobilitási Osztályára 2017. január 31. 14 óráig (postai beérkezés dátuma). (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda) valamint a kitöltött pályázati űrlapot a közvetlen felettes támogató soraival (az aláírások nélkül) MS Word formátumban Németh Judit intézményi Erasmus+ koordinátornak nemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 4 héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot a Külügyi Bizottság felé. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

 

A támogatott pályázókkal, az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt, a PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a Külügyi Igazgatóság Mobilitási Irodájának.

 

Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára).

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok, illetve Németh Judit Erasmus+ intézményi koordinátor áll rendelkezésükre.

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

 

További információ és letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás »

Pályázati űrlap »

Dolgozói munkaterv »

 

Pályázat kiíró: 
Külügyi Igazgatóság
Kapcsolattartó: 
Németh Judit
Kapcsolattartó email: 
Beadási határidő: 
2017 jan 31
You shall not pass!