Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Erasmus+ tanulmányi hallgatói mobilitás - pótpályázat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési

Karának pécsi képzési központja pótpályázatot ír ki a 2017/2018-as tanév tavaszi szemeszterében Erasmus+ hallgatói tanulmányi mobilitási programban való

részvételre

 

A pályázat célja:

Célja, hogy lehetővé tegye oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését egy másik ország felsőoktatási intézményében. A tanulmányi célú mobilitásnak elő kell segítenie a hallgató tanulmányi előmenetelét és személyes képességeinek fejlesztését.  

 

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe tanszéki engedéllyel beszámíthatók). A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja. A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap.

 

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók jelen pótpályázat elnyert ösztöndíj alapján:

       3-5 hónapot töltenek külföldön;

       a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;

       itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;

       külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják (a két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen). A külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám a kari Erasmus Szabályzat alapján szakmai tárgyakhoz kapcsolódó 15 ECTS. 

       PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében

 

 

 

RÉSZLETES KIÍRÁS LETÖLTÉSE

 

 

PÁLYÁZHATÓ HELYEK LISTÁJA

 

 

JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE

 

 

You shall not pass!