Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

ESEMÉNYEK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

EMLÉKEZTETŐ

A Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum üléséről

A rendezvény megtartására idén Pécsett 2018. november 29-én a Zsolnay Negyed, E78 épület–Panoráma teremben került sor. Célja a régió köznevelési intézményei és pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményei közötti együttműködés tovább fejlesztése, a pedagógusképzés aktuális kérdéseinek regionális szintű megvitatása volt.

A meghívottak köre a Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem pedagógusképzésben érintett vezetői, oktatási szakemberei, a PTE és a KE regionális partnerintézményeinek, a gyakorló iskoláknak a vezetői, pedagógiai oktatási központok és tankerületi központok vezetői.

Az ülés keretében kerül sor került az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadására a pedagógusképzésben sikeresen pályázó köznevelési intézmények és civil szervezetek képviselői részére.

 

 

A 2018- as évben „PTE PARTNERINTÉZMÉNYE” címre sikeresen pályázó intézmények

TANÍTÓKÉPZÉS

1.Barcsi Deák Ferenc Általános Iskola- Barcs

2. Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola- Mohács

3.Deák Ferenc Általános Iskola- Iregszemcse

4.Magyarmecskei Általános Iskola- Magyarmecske

5.Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola - Zalaegerszeg

6.Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI- Szekszárd

7.Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája- Szekszárd

8.Szekszárdi Waldorf Óvoda, Általános Iskola- Szekszárd

9.Szivárvány Iskola Szekszárd, Tolna Megyei EGYMI- Szekszárd

10.Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI

11.Vajszlói Kodolányi János Általános Iskola

12.Würtz Ádám Általános Iskola és AMI

 

ÓVÓKÉPZÉS

1. Dombóvári Árpádházi Szent- Erzsébet Katolikus Óvoda- Dombóvár

2. Dunaföldvári Eszterlánc Óvoda, Bölcsőde és Konyha- Dunaföldvár

3. Ófalui Német Kétnyelvű Óvoda és Mini Bölcsőde- Ófalu

4. Siklósi Óvoda és Bölcsőde (Székhelyen lévő)- Siklós

5. Siklósi Óvoda és Bölcsőde Köztársaság Téri Óvodája- Siklós

6. Szent Imre Általános Iskola és Óvoda- Székesfehérvár

7. Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI- Pécs

8. Szent József Iskolaközpont Szent Rita Katolikus Óvoda- Szekszárd

9. Városközponti  Óvoda Belvárosi Tagóvodája- Pécs

 

A RÉSZLETES PROGRAM:

10:30 – 11:00 Regisztráció

 

11:00 – 11:20 Köszöntő, műsor Dr. PÉLEY Bernadette, a Pécsi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese Dr. GERNER Zsuzsanna, a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum elnöke, a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója Dr. PODRÁCZKY Judit a Dél-Dunántúli Regionális Pedagógusképző Fórum társelnöke, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja Dr. HÍVES-VARGA Aranka, a PTE Neveléstudományi Intézet igazgatója

 

11:20—12:00 Az új PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM PARTNERINTÉZMÉNYE címek ünnepélyes átadása

 

12:00 — 12:10 Tájékoztató a Pécsi Tudományegyetem pedagógusképzéséről Dr. GERNER Zsuzsanna, a PTE Tanárképző Központ főigazgatója

 

12:10 — 12:20 Tájékoztató a Kaposvári Egyetem pedagógusképzéséről Dr. PODRÁCZKY Judit, a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának dékánja

13:20—14:20 Pódiumbeszélgetések a szekciókban

1. szekció A tanárképzés időszerű kérdései

Moderátor: Dr. Gerner Zsuzsanna főigazgató, Tanárképző Központ

A pódiumra meghívott iskolaigazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

 

2. szekció Az alsófokú pedagógusképzés időszerű kérdései

Moderátor: Tancz Tünde mesteroktató, KPVK és Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes tanszékvezető, 

A pódiumra meghívott igazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

 

3. szekció A gyógypedagógusképzés időszerű kérdései

Moderátor: Gelencsérné dr. Bakó Márta mb. intézetigazgató, KEPK

A pódiumra meghívott igazgatók, fenntartók

Résztvevők az érdeklődő meghívottak

14:20—15:20 Pódiumbeszélgetéseken elhangzottak összegzése, megosztása a résztvevőkkel, a rendezvény zárása

 


 

Mentor Fórum – Az év mentorpedagógusa díj átadása

 

A Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központja újabb Mentor Fórumot rendezett augusztus 29-én a tanárképzés szakmai gyakorlataiban résztvevő köznevelési és felsőoktatási szakemberek számára.

 

A Tanárképző Központ minden tanévben két alkalommal, tanévkezdéskor és tanévzáráskor szervezi meg ezt a fontos szakmai rendezvényt. A résztvevők a neveléstudomány, a szakmódszertan oktatói, gyakorló iskolai vezetőtanárok és a partnerintézmények mentorpedagógusai, a hallgatói önkormányzatok képviselői. A meghívottak plenáris előadásokat hallgathattak meg a tanárképzés, az iskolai gyakorlatok aktuális kérdéseiről, szekciókban oszthatták meg a tapasztalataikat és fogalmazhatták meg fejlesztési javaslatokat a képzőhely számára. A szekciók tantárgyak, tantárgycsoportok alapján szerveződnek, jó alkalmat adtak a szakképzettségek diszciplináris, szakmódszertani és tanári felkészítésben résztvevő oktatóinak tapasztalatcseréje, a képzésekkel kapcsolatos aktuális kérdések megvitatása.

 

A most megrendezésre került Fórum kiemelt eseménye volt, hogy először került sor Az Év Vezetőtanára, Az Év Mentortanára és Az Év Mentorpedagógusa kitüntetések ünnepélyes átadása. A kitüntetéseket a Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Központjának Tanácsa alapította 2018-ban azzal a céllal, hogy a hallgatók mentorálása, gyakorlatának a vezetésében tartósan kiemelkedő színvonalú, példa értékű munkát végző, köznevelésben dolgozó pedagógusok munkáját elismerje. A Tanács a kitüntetések adományozásáról, annak rendjéről külön egyetemi szabályzatot fogadott el, mely szabályzat alapján évről évre szeretné a legjobb munkát végző vezető- és mentorpedagógusokat jutalmazni.

 

A Mentor Fórum a szekciókban elhangzott főbb észrevételek, javaslatok összegzésével zárult.

 

A meghívottak köre a PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda vezetőtanárai, mentortanárai, a partnerintézmények gyakorlatvezető mentortanárai, a tanári felkészítés oktatói, szakfelelős és szakmódszertanos oktatók, a hallgatókat befogadó iskolák igazgatói, oktatásszervezők, a köznevelés és a felsőoktatás érintett vezetői.

 

 

 

A rendezvényen AZ ÉV MENTORPEDAGÓGUSA díjat vehetett át Runyai Zsuzsanna, a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola szakvezető tanítója. A XXIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen I. helyezést elért Nagy Lilla Adrienn végzős tanító szakos hallgató felkészítésében vett részt Tancz Tünde mesteroktató, szakmetodológussal együtt (PTE KPVK).