Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Ifjúsági tanulmányok

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

Olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: ifjúsági tanulmányok,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: ifjúsági elemző, tervező és tanácsadó,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 4 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,

- kreditszám: 120 kredit.

 


A szak várható hasznosítási területei:

Munkája során az ifjúsági tanulmányok szakértője stratégiatervezésben, ifjúságszakmai eszközrendszerek fejlesztésében, hatékonysági mérésében, ellenőrzésében tevékenykedik, így nemzetközi, regionális, nemzeti, helyi szintű államigazgatási, önkormányzati, szakintézményi és civil színtereken használható, mint tanácsadó, felelős ügyintéző, szakmai koordinátor, a civil szerveződések, egyesületek és a nem szervezett ifjúság körében segítő, fejlesztő. Mind az ifjúságügyi munkában, s mind az ifjúsági munkában dolgozók számára releváns.Az ifjúsági szervezetek vezetői, a települési önkormányzatok mellett, térségi társulásokban ifjúsági referensi munkát végzők, ifjúsági házakban, gyermekintézményekben, integrált közösségi szolgáltató térben dolgozók projektvezetők, ifjúsági bírók, ügyészek, rendőrök, katonatisztek, szociális munkások, vidékfejlesztő társulásokban szakértő-tervezők, agrármérnökök, oktatási szakemberek, kulturális menedzserek, szabadidő- közösségszervezők, közösségfejlesztők, a nemzetközi ifjúsági programokban dolgozók, diákönkományzatok felnőtt segítői, civil szervezetek aktivistái tudják hasznosítani a képzést.

 

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával. A felvételhez szükséges a szakmai tapasztalat.

 

A jelentkezés határideje: 2018. február 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Schmieder Rékánál

 

 

Kapcsolódó fájlok:

You shall not pass!