Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Üdvözöljük intézetünk kezdőlapján!

 

Bemutatkozó kisfilm

 

A PTE szenátusának határozata értelmében 2002 júliusától kezdett önálló szervezeti egységként működni a PTE Illyés Gyula Karán a Pedagógusképző Intézet. Az Intézet vezető testülete az Intézeti Tanács, felelős vezetője az akkori intézetigazgató: dr. Kurucz Rózsa volt.

 

2007 januárjától három intézeti tanszék (Művészeti és Testnevelési Intézeti Tanszék, Pedagógiai és Pszichológiai Intézeti Tanszék és Társadalomtudományi és Interkulturális Intézeti Tanszék), 20 főállású oktató és két intézeti munkatárs alkotta a Pedagógusképző Intézetet.

 

2009 áprilisától az intézet struktúrája egységessé vált, megszűntek a korábbi tanszékek, 14 főállású oktató és egy intézeti munkatárs dolgozott az Intézetet keretén belül.

 

2015. szeptember 1-től a Pécsi Tudományegyetem két karának (Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar és a szekszárdi Illyés Gyula Kar) integrációját követően megalakult a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK). Az átalakulás az Intézet struktúrájában és működésében is változást hozott. A jogelőd intézmény névadójának nevét és szellemi örökségét megőrizve megalakult az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet, amely két intézeti tanszékből épül fel (Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék, Alkalmazott Művészetek Tanszék). Az Intézet vezetője Dr. habil Klein Ágnes, az Intézeti Tanács tagjai: elnök - Dr. habil Klein Ágnes intézetigazgató, Dr. habil Bús Imre és Dr. habil Boronkai Dóra tanszékvezetők, választott tagjai: Dr. Fekete Richárd és Tancz Tünde, valamint 2 delegált hallgató. Az Intézetben 17 főállású, egy félállású oktató és egy intézeti munkatárs dolgozik.

 

Az Intézet elsődleges feladata továbbra is szakjainak (csecsemő- és kisgyermeknevelő, környezetkultúra, óvodapedagógus, óvodapedagógus német nemzetiségi szakirány, tanító, tanító német nemzetiségi szakirány alapszakok, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő, kommunikáció- és médiatudomány felsőoktatási szakképzési szakok) színvonalas gondozása és fejlesztése. Az alapszintű képzésben végzett hallgatóknak 2009-től a PTE Bölcsészettudományi Karával közösen indított neveléstudományi mesterszak, kora gyermekkor pedagógiája szakiránya nyújt lehetőséget a továbbtanulásra. A pedagógus diplomával rendelkezők ismereteik bővítése érdekében számos szakirányú továbbképzés és részismereti, műveltségterületi képzés közül választhatnak (pl. iskolai, óvodai gyógytestnevelés, játékpedagógia és szabadidő-szervező, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, testnevelés, vizuális nevelés műveltségterületek). A szakok képzési céljait a felsőoktatás alapképzési, szakképzési és szakirányú továbbképzési szakjainak képesítési követelményei határozzák meg. A pedagógusképzés szakjainak modul- és minta-tantervei a 2002/2003-as tanévtől kreditrendszer szerint készülnek, ami nagyobb lehetőséget biztosít a hallgatóknak az önálló tanrend kialakítására, az egyéni érdeklődés szerinti választásra.

 

Az Intézet összehangolja az általa képviselt tudományterületek oktató-kutató munkáját, szakjait, szakirányú továbbképzéseit és szakképzéseit is. Oktatói tevékenyen részt vesznek a képzésekhez kapcsolódó tudományos és művészeti kutatásokban, céljuk a tudományos munka eredményeinek hasznosítása az oktatás különböző területein. Az Intézet keretén belül önálló kutatócsoportként működik a Gyermekkultúra Kutatócsoport Dr. Bús Imre vezetésével, melynek tagjai főként az Intézet oktatói közül kerülnek ki.

 

Az Intézet oktatói és hallgatói fontos szerepet játszanak a Kar életében, kulturális és közéleti programjainak szervezésében, lebonyolításában. A Tehetséges Hallgatók Zenekara, a Színjátszó Kör és az Egyetemi Magazin egyaránt az egyetemi élet színesebbé tételét szolgálja, mindemellett a Kar imázsának növelésében is nagy szerepet játszik.

 

A Pedagógusképző Intézet együttműködik a Kar és a PTE más oktatási-kutatási és egyéb szervezeti egységeivel, az ország több egyetemével, és szoros nemzetközi kapcsolatokat is ápol (pl. Lipcsei Egyetem). Kiemelten kezeli az egyes szakoknak megfelelő gyakorlati képzési színterekkel való együttműködést. Főbb partnerek a gyakorlati képzésben: Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorló Óvoda, Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Babits Mihály Kulturális Központ, Antritt Rádió, Pixel TV.

 

Az intézetben folyó pedagógusképzés az egész országra kiterjedően biztosítja a hallgatók felvételét, s több mint 200 éves tradíciót őriz Tolna megyében.

 

AZ INTÉZET PREZENTÁCIÓJÁNAK LETÖLTÉSE

 

Munkatársaink

You shall not pass!