Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Illyés Gyula Szakkollégium

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Illyés Gyula Szakkollégium 2011 szeptemberében alakult (a szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatát 2011 júniusában fogadta el az PTE Illyés Gyula Karának (a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar előde) Kari Tanácsa).

 

 

A szakkollégium azzal a céllal jött létre, hogy a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kompetenciájába tartozó képzési stúdiumokat végző és kutatási tevékenységet folytató hallgatók szakmai előmeneteléhez támogatást nyújtson, tudományos célkitűzéseik megvalósítását segítse.

 

A szakkollégium fő feladata kurzusok és előadások szervezése, kutatások kezdeményezése, és megvalósítása, továbbá ezekhez kapcsolódóan tudományos rendezvények szervezése, a tagok számára publikálási lehetőség biztosítása és más szakkollégiumokkal történő együttműködés kialakítása.

 

A szakkollégium munkáját a szakkollégiumi vezető irányítja, az ő munkáját segíti a szakkollégium titkára. Mind a vezetőt, mind a titkárt a szakkollégiumi tagok választják meg, ám a szakkollégiumi vezetőt a mindenkori dékán jelöli. A szakkollégiumot 2011-2014. között Dr. Bús Imre vezette, őt 2014 októberétől Dr. Fekete Richárd váltotta. A szakkollégium jelenlegi titkára Konyecsni Gábor, kommunikáció-médiatudomány szakos hallgató.

 

A szakkollégisták közvetlen szakmai-tudományos támogatását a tutorok végzik. A szakkollégium explicit célja, hogy a tutorok és a hallgatók közt olyan szakmai együttműködés jöjjön létre, mely a klasszikus mester-tanítvány viszonyon túlmutatva inkább a szakmai együttműködést (a kölcsönös inspirációt) tükrözi. A tutori rendszer a Szakkollégiumi Tanács egyöntetű véleménye szerint a személyes kapcsolaton alapuló tehetségfejlesztés kiemelkedő formája.

 

A szakkollégiumi hagyományoknak megfelelően időről-időre a szakkollégiumi tagok által választott meghívott előadók tartanak előadásokat. Az előadásokon, a félévi konferenciákon, illetve a közösségépítő, társadalmi beágyazottságú programokon kívül a szakkollégiumi gyűlés tudományos műhelymunkával tölti az idejét. Heti egy alkalommal két hallgató aktuális kutatása kerül terítékre. Ezekre az alkalmakra a szakkollégium elnöke vagy titkára egy belső (szakkollégiumi), illetve egy külső koreferenst kér fel a kutatás bírálatára.

 

A szakkollégium az utóbbi években publikációs téren is aktív volt. Két hallgatói kötet, illetve egy időszaki periodika is megjelent, mely a szakkollégisták tanulmányain kívül határon túli szerzők dolgozatait is közölte. A nemzetközi kapcsolatoknak köszönhetően az Illyés Gyula Szakkollégium tagjai nemzetközi konferenciákon, határon túli egyetemközi találkozókon, illetve nemzetközi tehetségtáborban is részt vehettek 2014-ben.

 

A szakkollégium szakmai eredményeit a tagok egyéni eredményei is mutatják. 2015 tavaszán például a szakkollégium tagjai közt tudhattuk a Jari Vilén Ösztöndíj nyertesét, a PTE Tudásközpont Logótervező Pályázatának győztesét, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Színjátszó Körének vezetőjét, a Tehetséges Hallgatók Zenekarának több tagját, továbbá az Országos Tanítási Verseny 2014. évi harmadik helyezettjét. 

 

A közösségépítést a közösen kivitelezett szakmai programokon kívül személyiség- és készségfejlesztő tréningek, illetve – több alkalommal külföldi – tanulmányutak biztosítják. Az az Illyés Gyula Szakkollégium kettős helyzetben van. A felvételi eljárás során már a kezdetektől kisebb a merítés, a szakkollégium taglétszámának – a minősítéshez szükséges – minimumon tartása is ebből adódik. Másrészt az egy hallgatóra jutó oktatók – átlagnál magasabb – aránya miatt könnyebb kiszűrni a motivált, tehetséges hallgatókat, rájuk nagyobb figyelem is fordítható. A szakkollégistákról általában már a felvétel során kiderül, hogy rendelkeznek valamilyen extracurricurális társadalmi aktivitással, legtöbbjük komoly kulturális múlttal érkezik meg a szakkollégiumba. A tagok által megszavazott szakmai programok mellett épp ezért a közösségépítő tevékenységekre, illetve a materiális motivációra is nagy figyelmet fordít a szakkollégium Utóbbi az együttlakó szakkollégisták esetében a kari kollégium hatodik – felújított – szintjének birtokba vételét jelenti, általában a szakkollégistákat pedig a hallgatói ösztöndíjrendszerek folytonos monitorozásával és új források keresésével lehet támogatni.   

 

Dr. Fekete Richárd

Szakkollégium-vezető

 

Jelenkezési lap

Kutatási terv

 

 

 


 

 

Az Illyés Gyula Szakkollégium tagjai

 

Bíró Dóra

Farkas Gellért Dániel

Gombos Renáta

Huth Anita

Kiss Orsolya

Konyecsni Gábor

Kormos Péter

Korom Stella

Kovács Eszter

Kulcsár Éva

Molnár Gabriella

Molnár Szilvia

Novák Anna

Szabó János

Tóth Judit

 

Működési szabályzat

You shall not pass!