Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kari TDK konferencia jelentkezés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

FELHÍVÁS

TDK KONFERENCIA

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a 2018/2019-es tanév őszi szemeszterében megrendezi a 2019 tavaszán esedékes XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel előfeltételét jelentő kari válogató versenyt.

Nevezési határidő: 2018. november 18. (vasárnap)

A nevezéseket Dr. Fekete Richárd (feketer@kpvk.pte.hu) TDK elnöknél lehet leadni személyesen, vagy e-mailben.

 

A konferencia időpontja: 2018. november 28. (szerda)

Nevezési feltételek:

  • A jelentkezéshez csatolni kell a pályamunka rövid összefoglalóját. Ennek tartalmaznia kell a téma kijelölését, fontosságának, hasznosságának bemutatását. A hallgató által vizsgált kérdéseket, a munka során használt módszer(ek) leírását, a várható eredményeket/az eredmények taglalását, és a főbb mondanivaló összefoglalását.
  • Az összefoglaló fejlécében fel kell tüntetni a pályázó adatait (név, szak, évfolyam, e-mail cím), a dolgozat címét, a konzulens oktató nevét, adatait (intézet, beosztás).

 

Az előadás követelményei:

A rendezvényen 15 perces szóbeli prezentáció keretében mutathatják be a pályaműveket, illetve folyamatban lévő munkáikat a hallgatók. A szóbeli bemutatás követelményei:

  • 15 perces előadás szemléltető eszköz (prezi, ppt, handout) segítségével.
  • Az előadás tartalmazza: a kutatási téma rövid bemutatását, a kapcsolódó hipotéziseket, kérdéseket, a kutatásban alkalmazott elméleti és módszertani keret prezentálását, a kutatás bemutatását, annak főbb lépéseivel, az ezekkel kapcsolatban felmerülő kérdések, problémák felvetésével, valamint az eredmények bemutatásával, s végül a levonható következtetések ismertetésével.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

 

Szekszárd, 2018. október 8.

 

  

 

         

 

You shall not pass!