Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kettős jubileum a neveléstudomány jegyében (PTE 650-KPVK 40)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A 2017-2018-as tanévben kettős jubileumot ünnepel Szekszárd egyetemi kara: a pécsi egyetemalapítás 650. évfordulóját és a szekszárdi felsőoktatás 1977. évi megalapításának negyven éves jubileumát. Az ünnepi rendezvénysorozat legnagyobb eseményeként 2017. november 21-én nemzetközi konferenciát és egész napos programot rendezett az egykori Szekszárdi Tanítóképző Főiskola, a Pécsi Tudományegyetem mai Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A kettős jubileum eseményfüzére 9 órakor a Magyar Tudomány Ünnepéhez is kapcsolódó neveléstudományi konferenciával kezdődött, amelynek fővédnöki tisztét Prof. Dr. Csépe Valéria akadémikus, a Magyar Akkreditációs Bizottság elnöke vállalta el. A konferencia résztvevőit Prof. Dr. Horváth Béla DSc egyetemi tanár, dékán (PTE KPVK) köszöntötte, kifejezve az utókor háláját a kettős jubileum alkalmából az elődöknek, az egyetemalapítóknak és azoknak, akik Tolna megyében tettek sokat az alsófokú pedagógusképzésért. Ez utóbbiak közül többen is jelen voltak az ünnepségen. A megnyitó műsorában közreműködött az egyetemi kultúráért díjas Tehetséges Hallgatók Zenekara, a THZ is.

A vendégek sorában külföldi, illetve határon túli magyar egyetemek képviselői is jelen voltak. így Dr. Matthias Heimann, a Lipcsei Egyetem professzora, a KPVK címzetes egyetemi docense, Dr. Dombay István egyetemi docens, a Babes-Boyai Egyetem Gyergyószentmiklósi Képzési Központjának igazgatója és Dr. Magyari Sáska Zsolt egyetemi adjunktus. A délelőtti plenáris ülésen

Dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó (EMMI, Budapest) A kisgyermekkori nevelés történeti alakulása;

Dr. Podráczky Judit PhD dékán (KE PK, Kaposvár) Hagyomány és megújulás (kényszer?) az óvodapedagógus- és tanítóképzésben,

Dr. Bárczi Zsófia PhD dékán (UKF Nyitra), A tanár- és tanítóképzés lehetőségei. Nyitrai példa,

Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes PhD főiskolai tanár (KE PK, Kaposvár) Csecsemő- és kisgyermeknevelő szakemberképzés fejlődése Magyarországon,

Cserné Dr. Adermann Gizella a PTE címzetes egyetemi tanára, egyetemi docens (DUE, Dunaújváros) A pedagógia és az andragógia határán,

Dr. Horváth András  Attila kutatóorvos (OKITI Nemzeti Agykutatási Program) A humán kognitív mûködés: avagy tanulhatunk-/taníthatunk-e jobban címmel tartottak előadásokat, témáikkal a karon megjelent tudományterületekre fókuszálva.

 

A délutáni program hat szekcióülése volt:

1. Szekszárdi tanítóképzés 40' Szekcióelnök: Dr. Kurucz Rózsa CSc főiskolai tanár, szakfelelős (PTE KPVK IGYPI).

2. Andragógiai – Life Learning Szekcióelnök: Dr. Németh Balázs PhD egyetemi docens (PTE KPVK FEEFI).

3. A gyakorlat igényei és a képzés válaszai a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzésben Szekcióelnök: Dr. Bús Imre PhD tanszékvezető, főiskolai tanár, szakfelelős (PTE KPVK IGYPI)

4. Gyakorló Iskola és Óvoda Szekcióelnök: Gabi Gabriella igazgatóhelyettes (PTE IGY Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda)

5. Életutak-pályaképek, avagy mi lehet belőled, ha óvodapedagógusnak tanulsz? Szekcióelnök: Dr. Klein Ágnes PhD intézetigazgató, egyetemi docens, szakfelelős (PTE KPVK IGYPI).

6. Munkatudományi Kutatócsoport Szekcióelnök: Dr. Nemeskéri Zsolt egyetemi docens, szakfelelős (PTE KTK Munkatudományi Kutatócsoport).

 

Ezekben összesen 41 előadás hangzott el a KPVK és más felsőoktatási intézmények oktatóitól, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda, valamint más gyakorlóintézmények képviselőitől, és a pályára elhivatottan készülő hallgatóktól. Külön szekció foglalkozott a gyakorlati képzésekkel, illetve a kutatáshoz tartozó munkaszociológiával is. A

A konferenciát követően, 16 órától több kiállítás megnyitására és más ünnepi eseményre került sor a kettős jubileum alkalmából. A 40 éves szekszárdi kar pillanatképei, kartörténeti kiállításból – amely vándorkiállításként más helyszínekre is eljut majd a következő hónapokban - azérdeklődők dióhéjban ismerhetik meg a kar történetét. KARI TÉKA Kari kiadványok, oktatói publikációk az online könyvespolcunkon címmel a kari könyvtár munkatársai mutatták be a szekszárdi kar oktatóinak publikációit az egyetem online könyvespolcán.A második emeleten e naptól fogva Pedagógiatörténeti állandó kiállítás várja a téma iránt érdeklődőket. A Térhajlítók 650/40/10 címmela környezetkultúra szakos hallgatók és oktatók képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás a december 7-i Nyílt Napig várja a látogatókat. Sor került a campus néhány fontos terének ünnepélyes elnevezésére is. A Terek és termek ünnepélyes névadása során a campus teremszámok helyett nevet kapott helyiségeiőrzik jeles elődök Illyés Gyula, Bezerédj Amália és Bezerédj István, valamint Dr. Deli István, a Kar egykori főigazgatója emlékét.

Az este méltó zárásaként Ünnepi műsor a kettős jubileum jegyében címmel gálaestre került sor, amely méltón reprezentálja Tolna megye egyetlen felsőoktatási intézményének negyven éves hagyományait és megújulási képességét, az egykori és jelenlegi egyetemi oktatók és hallgatók jelentős tudományos és művészeti alkotó tevékenységét. A zenés-verses műsorban volt és jelenlegi hallgatók működtek közre. Felléptek: Balázs László tanító szakon, Csötönyi László tanító szakon, Jávor Zsófia tanító szakon, Kálóczi Andrea szociális munka szakon, Károlyi Dorina csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon, Orbán György tanító szakon, végzett hallgatók, Tóthné Lázár Noémi nyugalmazott zenetanár, a PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola Alapfokú Művészeti Iskola Táncművészeti Tagozatának 7-8. évfolyamos, többszörös országos bajnok és Európa-bajnok növendékei, koreográfus Valkainé Daczó Eszter táncművész, táncpedagógus, Zsók Bianka német nemzetiségi óvodapedagógus szakos jelenlegi hallgató, és a Tehetséges Hallgatók Zenekara, azaz a THZ, amelynek művészeti vezetője Tancz Tünde mesteroktató.

rovat: 
You shall not pass!