Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Közösségszervezés alapszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

Új alapszak Magyarország első egyetemén

a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán  2017-től

 

Azok jelentkezését várjuk, akik szívesen helyezkednének el az állami, önkormányzati, piaci és nonprofit szektor kultúrával, közösségszervezéssel és lokális fejlesztéssel, továbbá művelődéssel foglalkozó szervezeteinél, intézményeinél, vállalkozásainál Magyarországon és külföldön egyaránt.

 

A közösségszervezés alapszak célja, a társadalmi közegek és művelődési színterek széles spektrumában, különböző korosztályok segítésére olyan szakemberek képzése, akik a motiválás, a képességfejlesztés változatos eszközeivel támogatják a települési és intézményi közösségek kialakulását, fejlődését, továbbá ösztönzik kezdeményezéseiket, fejlesztik cselekvőképességüket és menedzselik erőforrásaik gyűjtését.

 

A képzés során hallgatóink a filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, jog, általános menedzsment és az informatika tudományterületein bővíthetik műveltségüket és általános kompetenciáikat. Az első négy szemeszter alatt a hallgatók a szakmai törzsanyagot megjelenítő művelődéselmélet, művelődéstörténet, közművelődés, és a közösségi fejlesztés, továbbá a kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra, valamint az ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés elméleti és gyakorlati munkaformáinak ismereteit sajátíthatják el. Ezt követően (az utolsó 2 szemeszterre) az alábbi specializációk közül választhatnak:

 

  • kulturális közösségszervezés
  • ifjúsági közösségszervezés
  • humánfejlesztés

 

 

A Közösségszervező szak gyakorlatorientált képzés, ezért hallgatóink a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során két hetes (80 óra) tanévközi gyakorlatot, továbbá egy alkalommal - a választott specializációnak megfelelő - intézményhez kötődő min. 160 óra tanévközi gyakorlatot is teljesítenek.

 

A fiatal szakemberek előtt – a hiánypótló képzés nyomán - új szakmai életpályák és izgalmas karrier-utak nyílnak meg, hiszen a jövő segítő szakembereit a közoktatáskorú gyermekek, a fiatal felnőttek és az idős korosztályok ellátására a munkaerőpiac humán szférájában számos állami, piaci, egyházi és civil szervezet várja, ill. tudja foglalkoztatni.

 

Oklevelükbe két nyelven a következő szakképzettséget jegyezzük be:

  • kulturális közösségszervező - Cultural Community Coordinator
  • ifjúsági közösségszervező - Youth Community Coordinator
  • humánfejlesztő - Human Developer 

 

Akik mesterszakon tanulnának tovább, azoknak ajánlható a Karunkon a Kulturális mediáció MA és a Kulturális örökség tanulmányok MA szak választása, ill. ezen mesterszakjaink és a Hochschule Zittau/Görlitz német partnerintézményünk Kultur und Management MA képzését integráló ún. magyar-német kettős diploma képzés.

 

Várjuk Önöket!

 

 

A szak képzési és kimeneteli követelményei

 

You shall not pass!