Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézet

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Képzéseink:

 

Alapképzés:

 

 Mesterképzés:

 

Felsőoktatási szakképzés:

 

 

 

 

A FEEK és az IGYK 2015. szeptemberi integrációját követően a legnagyobb létszámú és a leginkább sokoldalú szakmai összetételű intézet lett a KKTI. A kultúra-, könyvtártudomány és a szociális munkához kapcsolódó tanulmányok egy szervezeti egységbe kerültek.

 

A KKTI tanszékei

 

Kultúratudományi Tanszék, ill. Kultúraelméleti és -történeti Tanszék:

 

A fenti két tanszék szakmai jogelődje a Kultúratudományi Intézet volt, amelynek legfőbb tevékenysége és most az ebből alakult két tanszék jelenlegi feladata is a kulturális trendek kutatása, a kultúraközvetítő szakemberek oktatása, képzése. Külön hangsúlyt fektetnek a kultúraközvetítés elméletének és gyakorlatának, valamint történetének a bemutatására, szociológiai, gazdasági hátterének elemzésére. A két tanszék által oktatott számos stúdium hangsúlyosan foglalkozik a közösségfejlesztés tárgyköreivel.

 

 

·     

Könyvtár- és Információtudományi Tanszék:

 

A tanszék intézetként indult 2004-ben, amely a dél-dunántúli informatikus könyvtáros képzés meghatározó egyetemi szintű képviselője. Oktatói, kutatói szellemisége az információs társadalom kihívásaihoz igazodik; a könyvtáros szerepét egyre inkább információ-menedzserként határozzák meg. Ez a szellemiség az egykori intézet, most tanszék küldetésnyilatkozatának egyik legfontosabb eleme. Szorosan együttműködik a PTE Egyetemi Könyvtárával, Kari Könyvtáraival és a PTE TTK Matematikai és Informatikai Intézetével, valamint a Dél-Dunántúli Régió megyei és városi könyvtáraival. 

 

 

·     Szociális Tanulmányok Tanszék:

 

A tanszék a Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet, majd a Társadalomtudományi Intézet utódaként jelenleg is szociális képzések helyszíne (ezek között az elsőként 1989-ben Szekszárdon indult nappali tagozatos szociális munkás képzés legjobb hagyományaira alapozó és az új kihívásokra választ keresve folyamatosan megújuló szociális munka alapszak, a szociális felsőoktatási szakképzések és szakirányú továbbképzések), továbbá szociális szakvizsga központ.

A tanszék munkatársainak társadalomtudományi és nyelvi kompetenciái a Kar több képzésében is hasznosulnak, az oktatók, kutatók társadalomtudományok széles szegmensét érintő kutatási és publikációs tevékenysége pedig (a teljesség igénye nélkül csak kiemelve a közösségfejlesztés, a társadalmi esélyegyenlőség és a szociális gazdaság területét) elsősorban Tolna megyéhez és a Dél-Dunántúli Régióhoz kapcsolódik. A tanszék számára meghatározóak a társadalmi kapcsolatok, a hazai és nemzetközi szakmai együttműködések.

 

Összefoglalóan megállapítható, hogy a KKTI szakmai struktúrája a bölcsész- és társadalomtudományok vonatkozásában multi-, és egyúttal interdiszciplinárisnak is nevezhető.

 

 

 

Munkatársaink

 

 

You shall not pass!