Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kulturális projektmenedzser

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

 

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: kulturális projektmendzsmer,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: kulturális projektmendzser,

- a szak képzési területe: társadalomtudomány,

- képzési idő: 2 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,kreditszám: 60 kredit.

 


Jelentkezés, információ:

A szakirányú továbbképzésre felvehető minden olyan jelentkező, aki bármely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét, de megfelel az alábbi feltételeknek:alapképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel rendelkezik a következő képzési területeken: társadalomtudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészet, művészetközvetítés, műszaki, gazdaságtudományok, bölcsészettudomány, agrár; legalább egyéves szakmai gyakorlattal rendelkezik az adott végzettséghez illeszkedő területen. 

Jelentkezni a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával lehet.

 


A jelentkezés határideje2018. február 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 


A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Schmieder Rékánál

 

Kapcsolódó fájlok:

You shall not pass!