Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Kulturális rendezvényszervező szakképesítés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Kulturális rendezvényszervező szakképesítés

OKJ azonosító: 51 345 01

 


A tanfolyam felnőttképzési nyilvántartásba vételi száma:

E-000327/2014/A025

 

 

A Kulturális rendezvényszervező részszakképesítéssel rendelkező munkatárs feladata önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kulturális szervezőmunka ellátása.

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a kultúra, művelődés területén dolgozva képessé válnak a saját közösségük formális összejöveteleinek a szervezésére, ennek kapcsán magas fokú kommunikációs tevékenységre.

 

A képzés célcsoportja elsősorban a kultúra területén már dolgozó, rendezvények lebonyolításában már kisebb-nagyobb szerepet kapó személyek, de tágabb értelemben bárki, aki kulturális célú, nem feltétlen profitorientált rendezvényeket szeretne szervezni, rendezni.

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

 

 • művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére,
 • tartalmas szórakozási lehetőségeket biztosítására,
 • amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
 • a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.

 

 

A képzés programba való bekapcsolódás feltétele: érettségi vizsga

 

Tananyagegység: 10656-12 Helyi társadalom- és kultúraismeret

 

Feladatprofil:

 • Felhasználja a település és a régió múltját, hagyományait, társadalmi és gazdasági helyzetét, természeti, kulturális, közösségi értékeit.
 • Eligazodik a település személyes, közösségi és intézményes viszonyai között.
 • Tisztában van a kultúra fogalmával, funkcióival, valamint az egész életen át tartó tanulás egyéni és társadalmi szerepével.
 • Kezdeményezi, szervezi, illetve segíti művelődési folyamatok, programok megvalósulását.
 • Helyi és térségi kapcsolatokat épít.
 • Ápolja a testvér-települési kapcsolatokat Együttműködik a település civil szervezeteivel, intézményeivel és vállalkozóival.

 

Szakmai ismeretek:

 • A helyi társadalom történelmi, környezeti, gazdasági meghatározottságai
 • Az intézmény tevékenységének és környezetének elemzése
 • A kulturális hagyományok, értékek mibenléte
 • A hazai táji-történeti hagyományok szerepe
 • Felnőttképzési alapismeretek
 • Az igények és lehetőségek, képzési szükségletek megismerésének módja
 • A vállalkozások, a civil szervezetek, a költségvetési intézmények sajátosságai
 • A közösségi kapcsolatrendszer, az együttműködés és/vagy konfliktusok jellemzői

 

 

A modul zárása: minimum nettó 10 oldalas esettanulmány készítése a modul tematikájának bármely részéhez kapcsolódva.

 

Tananyagegység: 10657-12 Kulturális rendezvények szervezése

 

Feladatprofil:

 • Kulturális rendezvényeket tervez
 • Közművelődési projekteket valósít meg
 • Igényfelmérést készít
 • Elkészíti a rendezvény költségtervét, segíti a forrásteremtést
 • Biztosítja a rendezvény tartalmi, személyi és technikai feltételeit
 • Lebonyolítási forgatókönyvet készít
 • Az érintettek bevonásával lezárja a rendezvényhez tartozó feladatokat, beszámolókat, elszámolásokat készít, értékel
 • A szervezet és a rendezvény protokollja szerint irattározási és adminisztratív feladatokat lát el
 • Értékeli a rendezvényt és a rendezvényszervezés folyamatát

 

Szakmai ismeretek:

 • A rendezvények típusai
 • A projekt ciklus menedzsment alapjai
 • A rendezvények személyi és tárgyi feltételei
 • Az igényfelmérés módszerei
 • Szervezők és közreműködők, koordináció
 • Rendezvény költségvetési terve
 • Rendezvény forgatókönyve
 • Közönségkapcsolati feladatok
 • Konfliktuskezelő technikák
 • Munka-, egészség-, tűz- és vagyonvédelmi, közbiztonsági előírások
 • A rendezvényszervezés jogi szabályozása, szerzői jogi alapismeretek, gyülekezési jog
 • Értékelési technikák
 • Ügyviteli feladatok, adminisztráció

 

 

A modul zárása: rendezvényi forgatókönyv elkészítése egy megadott rendezvényről.

 

A teljes képzést lezáró komplex vizsga:

 

1. Gyakorlati vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Esettanulmány bemutatása

A vizsgafeladat ismertetése: Egy település közművelődési helyzetelemzéséről intézményi vagy civil szervezeti koncepciójáról a képzés során elkészített tíz oldalas esettanulmány ismertetése

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

2. Szóbeli vizsgatevékenység

A vizsgafeladat megnevezése: Forgatókönyv bemutatása és megvitatása

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgát megelőzően elkészített helyi rendezvény forgatókönyvének bemutatása és a bizottság által megadott szempontok szerinti megvitatása

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60 %

 

A képzés ütemezése: kb. 4 hónap időtartam, 2 napos konzultációk, a hét második felében.

Szakmai gyakorlat beszámítható, ezzel a képzési óraszám és a képzési díj csökken!

 

A tanfolyam díja: 70.000 forint, plusz 30.000 forint vizsgadíj (az összeg 2 részletben is befizethető).

A tanfolyam indulása 2018 február

 

Képzési helyszínek (külön csoportok):

 • Pécs
 • Szekszárd

 

BŐVEBB INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:

dr. Vámosi Tamás

 

You shall not pass!