Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Múzeumi kultúraközvetítés

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

A múzeumok egyre fontosabb szerepet töltenek be az egész életen át tartó tanulás rendszerében, jelentőségük folyamatosan növekedik a formális, nonformális, és az informális tanulás területén egyaránt. A múzeumokban őrzött tudásanyag és kulturális örökség életkori sajátosságoknak, illetve a különböző célcsoportok specifikumainak megfelelő közvetítése magasan kvalifikált, széleskörű módszertani ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező, felkészült szakembereket kíván.

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek múzeumi programok önálló kidolgozására, lebonyolítására, népszerűsítésére, valamint a múzeumokban őrzött tudásanyag papíralapú és digitális kiadványok formájában való közvetítésére. A kulturális örökséggel és a közgyűjteményekkel kapcsolatos elméleti ismeretek (intézményrendszer, jogi szabályozás, stb.) közvetítése mellett a képzés különös hangsúlyt helyez a múzeumi kultúraközvetítés gyakorlatára, a változatos módszertani kultúra kialakítására, valamint a múzeumpedagógiai, illetve múzeumandragógiai kiadvány- és tananyagkészítéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: Múzeumi kultúraközvetítés szakirányú továbbképzési szak,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: Múzeumi kultúraközvetítő szakember,

- a szak képzési területe: bölcsészettudomány,

- képzési idő: 2 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,

- kreditszám: 60 kredit.

 

A szak várható hasznosítási területei:

- kulturális örökségi helyszínek; közgyűjteményi intézmények; kulturális intézményrendszer; közművelődési intézményrendszer

 

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.

 

A jelentkezés határideje2018. február 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Schmieder Rékánál

 

Kapcsolódó fájlok:

You shall not pass!