Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Nyelvi követelmények

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Tájékoztatás kedvezőbb idegennyelvi követelményekről

 

A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet) 9. § (2) bekezdése alapján a 2016/2017. tanévben, illetve a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet 2016. augusztus 13-ai hatálybalépését megelőzően megkezdett és oklevél kiadásával le nem zárt, felsőoktatási szakképzésben, alap-, illetve mesterképzésben folytatott tanulmányokra tekintettel meghatározott idegennyelvi követelmény – feltéve, hogy az a (volt) hallgató számára kedvezőbb – a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet alapján is teljesíthető.

 

Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a szakokat, amelyek esetében az idegennyelvi követelmény a korábbi jogszabályban szereplő idegennyelvi követelményhez képest kedvezőbb.

 

Szak

A korábbi jogszabály szerinti követelmény

A 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet szerinti kedvezőbb követelmény

Könyvtártudomány (Informatikus könyvtáros) mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, továbbá egy másik idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi vagy oklevél szükséges..

A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi vagy oklevél szükséges.

 

Kulturális mediáció mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, és egy további idegen nyelvből államilag elismert, alapfokú (B1) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

 Szabó Ernő János

tanulmányi hivatalvezető

 

__________________________

Pécs

1. Az alapképzési (BA) szakok nyelvi követelményei:

 

1.1 andragógia BA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 2. számú melléklet – Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei –, II. Bölcsészettudomány képzési terület, 11. Andragógia alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

1.2 emberi erőforrások BA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 2. számú melléklet – Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei –, VII. Gazdaságtudományok képzési terület, 6. Emberi erőforrások alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

1.3 informatikus könyvtáros BA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 2. számú melléklet – Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei –, III. Társadalomtudomány képzési terület, 5. Informatikus könyvtáros alapképzési szak

Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 


 

2. A mesterszakok (MA) nyelvi követelményei:

 

2.1 andragógia MA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 3. számú melléklet – A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei –, IX. Bölcsészettudomány képzési terület, 11. Andragógia mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.2 emberi erőforrás tanácsadó MA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 3. számú melléklet – A mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei –, IX. Bölcsészettudomány képzési terület, 12. Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

 

2.3 tanár – andragógus tanár MA

2.4 tanár – könyvtárpedagógia-tanár MA

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet, 4. számú melléklet, Tanári mesterképzési szak

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 


 

 3. A felsőoktatási szakképzések nyelvi követelményei

 

3.1 emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, 2. számú melléklet – Felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei –, VII. Gazdaságtudományok képzési terület, 1. Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés;

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.

 PTE – Felsőoktatási szakképzés – szakindítás, A szakképzés intézményi programja, 2. d) pont

Alapszintű idegennyelvtudás, ennek igazolása egy darab alapfokú nyelvvizsgával történik (államilag elismert, vagy belső egyetemi, B1 szint, élő nyelvből).

 

3.2 szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, 2. számú melléklet – Felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei –, III. Társadalomtudományi képzési terület, 2. Szociális munka felsőoktatási szakképzés; illetve PTE – Felsőoktatási szakképzés – szakindítás, A szakképzés intézményi programja, 2. d) pont

Idegen nyelvi követelmény nincs.

 

3.3 turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés

39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet, 2. számú melléklet – Felsőoktatási szakképzés képzési és kimeneti követelményei –, VII. Gazdaságtudományok képzési terület, 7. Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés; illetve PTE – Felsőoktatási szakképzés – szakindítás, A szakképzés intézményi programja, 2. d) pont

A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

 


 

4. A főiskolai vagy egyetemi szakok, illetve a felsőfokú szakképzések nyelvi követelményeiről

A korábbi felsőfokú, oklevelet adó főiskolai vagy egyetemi szakok nyelvi követelményeivel kapcsolatban kérjük, keresse meg – elsősorban e-mailben – Cselényi Ferenc oktatásszervezőt.

A régi típusú felsőfokú szakképzések vizsgaszervezése megszűnt, az újabb, moduláris rendszerű felsőfokú szakképzések esetében a szükséges nyelvi képzés és vizsgák a szak képzésébe integráltak. Szükséges esetben – elsősorban e-mailben – Szentgyörgyi Krisztina kereshető.

 

Az érintett szakok:

 • európai uniós üzleti szakügyintéző,
 • ifjúságsegítő,
 • idegenforgalmi szakmenedzser,
 • kereskedelmi szakmenedzser,
 • közösségi-civil szervező,
 • média moderátor,
 • pénzügyi szakügyintéző,
 • reklámszervező szakmenedzser,
 • sportkommunikátor,
 • számviteli szakügyintéző.

 


 

 

5.  A már korábban végzett, de nyelvvizsga hiányában oklevelet nem szerzett hallgatóknak

A 2012. január 1-jétől hatályba lépő, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése lehetőséget adott a felsőoktatási intézményeknek arra, hogy a már végzett – záróvizsgát tett –, de a nyelvi követelmény teljesítésének hiánya miatt oklevelet nem kapott hallgatók a szakok képzési követelményeiben előírt nyelvvizsga helyett az intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tegyenek, és oklevelükhöz hozzájuthassanak.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa tavasszal döntött ez ügyben, mely szerint PTE-n a hagyományos egyetemi szakok, illetve mesterképzések (MA, MSc), továbbá az egységes osztatlan képzések tekintetében továbbra is a jogszabályokban (képzési és kimeneti követelményekben) meghatározott nyelvi követelmények teljesítése az oklevél kiadásának feltétele, a hagyományos főiskolai szakok, illetve az alapképzések (BA, BSc) esetében kari hatáskörbe utalta a döntést.

 

Karunk, a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar más karokkal együtt a Szenátus szeptemberi ülésén hozott határozat után kezdte meg a főiskolai szakok és az alapszakok (BA) végzett hallgatói számára az intézményi nyelvvizsga lehetőségének megszervezését, melyről bővebben a kar új honlapján létrehozott oldalakon tájékozódhatnak.

 

Az intézményi nyelvi vizsgákról szóló tájékoztató.

 


 

6. Hasznos tudnivalók, linkek

A hatályos magyar jogszabályok szabadon megtekinthetők a Complex Hatályos Jogszabályok Gyűjteményében, vagy a MAGYARORSZÁG.HU Kormányzati Portál „Ügyintézés > jogszabálykereső” menüpontja alatt.

 

A PTE mindenkori szabályzatai az egyetem honlapján, az „Adminisztráció > Szabályzatok, utasítások” menüpontban érhetők el.

 

Az oklevél kiadásához az abszolutóriumon (végbizonyítványon) kívül szükséges a szakdolgozat/diplomamunka sikeres védése és a záróvizsga teljesítése, és alapvetően a nyelvi követelmények teljesítése is, ha vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik.

 

Az előírt nyelvi követelmények teljesítése folyamán a korábban tett egy- vagy kétnyelvű alapfokú C-típusú általános nyelvvizsga megfelel a jelenlegi alapfokú B1, általános nyelvi komplex nyelvvizsgának, illetve a korábban tett egy- vagy kétnyelvű középfokú C-típusú általános nyelvvizsga megfelel a jelenlegi középfokú B2, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgának.

 

Az államilag elismert nyelvvizsgák nyelvek szerinti felsorolása, az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) honlapján, a „Nyelvek szerinti keresés” menüben található meg.

 

Az „élő idegen nyelvek” az NYAK szerint: „A … felsorolt nyelvek – a latin, az ógörög és a bibliai héber kivételével – mind az „élő idegen nyelv” kategóriába tartoznak.”

 

Ugyanitt, a „Vizsgarendszerek” menüben olvashatók a Magyarországon akkreditált nyelvvizsgarendszerek is.

 

Az eltérő helyen és/vagy időben tett szóbeli és írásbeli nyelvvizsgák együttesen a komplex nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, a részvizsga-bizonyítványok egyesíthetőek. A FEEK szakjain alapvetően elfogadja C-típusú/komplex nyelvvizsgának a külön tett szóbeli és írásbeli nyelvvizsgákat, ha mindkét vizsgáról állami vagy annak megfelelő nyelvvizsga-bizonyítványt mutat be a hallgató. Ha a bemutatott nyelvvizsga nem fogadható be, a hallgatót erről a kar tanulmányi ügyeit intéző PTE Központi Tanulmányi Iroda (KTI) tájékoztatja.

 

Ha a hallgató

 • külföldön megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik,
 • külföldi közoktatási intézményben magyar vagy idegen nyelven teljesített tanulmányait követően szerzett érettségivel, vagy
 • külföldi felsőfokú intézményben idegen nyelven teljesített tanulmányait követően megszerzett felsőfokú oklevéllel, vagy
 • magyar közoktatási intézményben idegen nyelven folytatott tanulmányait követően megszerzett érettségivel rendelkezik, illetve
 • hazai közoktatási intézményben tett középszintű vagy emelt szintű érettségit tett, vagy
 • szaknyelvi bizonyítvánnyal rendelkezik,
 • szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-bizonyítványáról komplex igazolást (hatósági bizonyítványt) kíván beszerezni,

kérjük lehetőségeiről, az esetleges további teendőkről tájékozódjék a NYAK, illetve szükséges esetben az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK) honlapján.

 

Az adott szak nyelvi követelményeinek teljesítését a hallgatónak/végzettnek kell – nyelvvizsga-bizonyítvánnyal – igazolnia, melyet a KTI-n kell bemutatni, leghamarabb a beiratkozást követően.

 

Ha a végzős hallgató az oklevelét a végzés félévében, a záróvizsgaidőszak után, a kar által szervezett diplomaátadó ünnepségen kívánja átvenni, a kar a nyelvvizsga-követelmények bemutatására – az adminisztrációs teendők miatt – határidőt írhat elő, melyről a hallgatókat előre tájékoztatja.

 

Egyéb esetben az oklevél kiadásához az előírt nyelvvizsga/nyelvvizsgák bemutatására a jelenlegi jogszabályok határidőt nem szabnak meg. A már korábban végzett hallgatóknak az előírt nyelvvizsga/nyelvvizsgák teljesítését követően szintén a KTI-t kell megkeresniük, ahol tájékoztatást kapnak az okmányok bemutatásának módjáról, az oklevél elkészítésének határidejéről, illetve az elkészült oklevél átvételi lehetőségeiről.

 

Ha az adott szak képzési és kimeneti követelményei előírják, és a hallgató/a végzett számára a nyelvvizsga hiányában nincs lehetőség az oklevél kiadására, és jogszabályban előírt mentességet – ld. alább – sem élvez, az egyetem igazolást állít ki, ami a záróvizsga eredményes letételét tanúsítja. Ez végzettséget és szakképzettséget nem igazol!

 

Mentesség: a képzési és kimeneti követelményeiben előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok az egységes, osztatlan képzésben, egyetemi, főiskolai szintű alapképzésben, alapképzésben (BA, BSc), mesterképzésben (MA, MSC) és szakirányú továbbképzésben részt vevő azon hallgatók,

 • akik az adott szakon, tanulmányaik – első évfolyamon történő – megkezdésének évében legalább a 40. életévüket betöltik, vagy
 • akik az adott szakon 2003. július 1-jén már hallgatói jogviszonnyal rendelkeztek, és a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltötték a 40. életévüket, vagy
 • akik az adott szakon 2003/2004. tanévben – első évfolyamon – kezdték meg tanulmányaikat, és a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idő alatt betöltötték a 40. életévüket.
 • A fenti rendelkezések azon hallgatók esetében alkalmazhatók utoljára, akik az adott szakon 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.

 

Részleges vagy teljes felmentés: fogyatékossággal élő hallgató egyéni kérelemre – a fogyatékosság típusától függően – az államilag elismert nyelvvizsga követelménye alól részlegesen vagy teljesen felmenthető. Ennek részleteiről a PTE TVSZ 27. fejezete – Fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó külön rendelkezések – nyújt tájékoztatást.

 

További segítséget az egyetem Támogató Szolgálata nyújt az érintett hallgatóknak.

 


 

7. Fontosabb jogszabályok, szabályzatok

 

 • 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
 • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
 • 1993. évi LXXX. törvény a felsőoktatásról
 • 129/2001. (VII. 13. ) Kormányrendelet
 • 77/2002. (IV. 13.) Kormányrendelet a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi alapképzési szakok képesítési követelményeiről
 • 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről
 • 283/2012. (X. 4.) Kormányrendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
 • 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről
 • 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról
 • PTE SZMSZ 5. sz. melléklete: A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

 

You shall not pass!