Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Oktatói mobilitási program 2017/18

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara pályázatot ír ki 2017/2018. tanévi Erasmus+ oktatói mobilitási programban való részvételre.

 

A pályázat célja:

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, és a partnerintézménnyel való szakmai kapcsolat további építése, különös tekintettel az Erasmus+ program tantervfejlesztési tevékenységeire, közös képzési programok kidolgozására.

 

A pályázat tárgya:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes oktatók a Pécsi Tudományegyetemmel 2017/2018. tanévre érvényes kétoldalú megállapodással rendelkező felsőoktatási intézményében ösztöndíjjal folytathatnak oktatási tevékenységet. Az oktatás időtartama nem lehet kevesebb 8 tanóránál, és nem lehet hosszabb 8 hétnél (akár 1 napos mobilitás is megvalósítható).

 

Mire pályázhatnak az oktatók?

Az Erasmus+ oktatók támogatást (ösztöndíjat) kapnak külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. Az ösztöndíj összege differenciált, függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A kiutazásokhoz utazási támogatás is adható. Az ösztöndíj összegeket és az utazási támogatás összegét a melléklet tartalmazza.

 

Az Erasmus+ támogatás nem feltétlenül fedezi a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit, csupán hozzájárul a külföldi oktatói út megvalósításához, ezért szükség lehet egyéb kiegészítő forrásokra is.

 

Amennyiben a pályázó a fogadó egyetem alkalmazottja, vagy a fogadó egyetem részben vagy egészben finanszírozza a kiutazás és/vagy a kint tartózkodás költségeit, akkor Erasmus+ ösztöndíjra az oktató nem jogosult.

Helyszín: nem lehet a küldő intézmény országa és a lakóhely szerinti ország sem.

Az oktató a pályázatában benyújtott, az érintett felek által jóváhagyott és aláírásukkal elfogadott egyéni munkaprogramot követi.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ programban:

  • aki magyar állampolgár (vagy huzamos tartózkodási engedéllyel vagy menekültként tartózkodik Magyarországon);
  • aki főállású, félállású vagy óraadó oktatója az intézménynek;
  • akinek tanszéke / intézete saját tématerületén érvényes Erasmus együttműködési megállapodással rendelkezik;

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot dr. Várnagy Péter részére kell benyújtani személyesen vagy e-mailben (E-mail: erasmus@kpvk.pte.hu) 2017. április 5.-ig (szerda).

 

Szükséges dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

  • kitöltött jelentkezési lapot;
  • szakmai önéletrajz;
  • partneregyetem meghívólevele, mely tartalmazza a partneregyetem nevét, a partner tanszék/intézet nevét, a tervezett kurzus címét, annak igazolását, hogy a kurzus a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedik, a kurzus megtartásának tervezett időpontját, és a partnerintézmény illetékes képviselőjének aláírását és pecsétjét (ez pótolható, ha a pályázat beadásának határidejéig nem áll rendelkezésre);

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3 héten belül a kar Külügyi Bizottsága bírálja el.

 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg oktatók kiegészítő támogatásra is pályázhatnak (a pályázat beadásának várható határideje: július és november, bővebb információ: http://erasmus.pte.hu)

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti / tanszéki, általános és formai kérdésekben a kari koordinátorok állnak rendelkezésükre.

 

Melléklet:

 

A várható Ösztöndíj összegek a 2017-2018. tanévre:

 

Fogadó ország

1.-14. nap

15.-60. nap

Dánia, Írország, Hollandia, Svédország, Egyesült Királyság

112 € / nap

78 € / nap

Belgium, Bulgária, Csehország, Görögország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Luxemburg, Ausztria, Lengyelország, Románia, Finnország, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

98 € / nap

69 € / nap

Németország, Spanyolország, Lettország, Málta, Portugália, Szlovákia, Macedónia

84 € / nap

59 € / nap

Észtország, Horvátország, Litvánia, Szlovénia

70 € / nap

49 € / nap

 

 

 

 

 

Utazási támogatás összegek:

 

0 – 99 km

0 €

100 – 499 km

180 €

500 – 1.999 km

275 €

2.000 – 2.999 km

360 €

3.000 – 3.999 km

530 €

4.000 – 7.999 km

820 €

8.000 – 19.999 km

1.100 €

 

A kiutazásokhoz utazási támogatás is adható.

 

Az Erasmus+ oktatói mobilitási programban résztvevő partnerintézményeinket (fogadólevelet kizárólag csak ezektől intézményektől fogadunk el) külön listába foglaltan mellékeljük!

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a fogadóintézményekben előzetes megbeszélés alapján nem kizárólag csak az adott ország hivatalos nyelvén lehet előadást tartani.

 

Sikeres pályázást kívánunk!

Jelentkezési lap

Pályázható helyek

Oktatói munkaterv

 

You shall not pass!