Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Óvodapedagógus BA (német nemzetiségi szakirány)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

Képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az Európai Uniós elvárásoknak megfelelő kisebbségi nyelvi kompetencia birtokában vannak, megalapozott ismeretekkel rendelkeznek a korai nyelvfejlesztés és a hagyományápolás területén. Képesek elősegíteni az óvodás korú gyermekek német nemzetiségi identitásának kialakítását.

 

Érettségi követelmények

Alkalmassági vizsga és magyar vagy német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy.

 

Jelentkezési feltételek

A jelentkező elkötelezett, nyitott, toleráns a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkezik a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bír német nyelven.

 

Főbb tárgyak

Pedagógia, pszichológia, ének-zene, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomtudomány, természetismeret, testnevelés, vizuális nevelés, óvodai gyakorlat.

 

A szakirány tárgyai

Német nyelvtan, beszédgyakorlatok, német nyelvű óvodai foglalkozások módszertana, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, magyarországi német nemzetiség irodalma és gyermekirodalma, német irodalom, német nemzetiségi ismeretek, német nemzetiségi óvodai gyakorlat.

 

Képzési terület

Pedagógusképzés

 

Az oklevélben szereplő megnevezés

Nemzetiségi (német) Óvodapedagógus

 

Elhelyezkedési lehetőségek

3-7 éves gyermekeket nevelő intézmények és német nemzetiségi óvodák.

 

További információk

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulás.

 

Képzési idő

6 félév

 

Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma

ANA, ANK

You shall not pass!