Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Pályázati kiírás a Pécsi Tudományegyetem és az Eötvös József Főiskola között létrejött együttműködési megállapodás alapján átvett hallgatók megnövekedett költségeinek kompenzálására

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pályázati Kiírás 

 

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (a továbbiakban: Kar) Dékánja a Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. számú melléklete, a Pécsi Tudományegyetem térítési és juttatási szabályzata 25. §-a alapján ösztöndíjat alapít és a 2016/2017. tanév II. félévére pályázatot ír ki a Pécsi Tudományegyetem (a továbbiakban: PTE) és az Eötvös József Főiskola (a továbbiakban: EJF) között létrejött együttműködési megállapodás alapján átvett hallgatók átvétel következtében megnövekedett költségeinek kompenzálására.

 

Pályázhat a fenti együttműködési megállapodás teljesítése során átvett informatikus könyvtáros BA szakos, a képzési és kimeneti követelményekben előírt képzési időt meg nem haladó aktív félévvel rendelkező hallgató.

 

Az átvétel okán megnövekedett költségek kapcsán az alábbi költségek vehetők figyelembe:

  • megnövekedett utazási költségek (utazási költségekre hivatkozva kizárólag a tömegközlekedés költségei vehetők figyelembe),
  • megnövekedett kollégiumi díj.

 

   

Az ösztöndíj a hallgató által benyújtott pályázat útján igényelhető, kizárólag az átvétel okán adott félévben keletkezett többletköltségek kompenzálására.

 

A kérelmezőknek a kérelem formanyomtatványhoz csatolniuk kell a ténylegesen felmerült többletköltségeket igazoló bizonylatokat, közhiteles adatokat (pl. távolsági busz/vasút tarifa szabályzat meghivatkozása), egyéb dokumentumokat (pl. kollégiumi bentlakási szerződés a PTE-n folytatott tanulmányokra vonatkozóan és az EJF-en folytatott tanulmányokra vonatkozóan).

 

A pályázati kérelem papír alapú aláírt változatát e kiírás mellékletét képező kérelem formanyomtatványon valamint a mellékleteket a kiírás által meghatározott határidőben a Kar Pécsi Képzési Központjába kell benyújtani.

 

A pályázatokat a Kar Dékánja bírálja el a pályázati határidő lejártát követő 8 munkanapon belül.

 

A Kar Dékánjának határozatával szemben a pályázó a Pécsi Tudományegyetem Másodfokú Tanulmányi Bizottságához nyújthat be jogorvoslati kérelmet a dékáni határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül.

 

A pályázatokat 2017. március 31. (péntek)  12:00 óráig lehetséges benyújtani a Kar Pécsi Képzési Központjában személyesen, vagy postai úton az alábbi címre elküldve: Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Pécsi Képzési Központ 7633 Pécs Szántó Kovács János utca 1/b.

 

Pécs, 2017. március 22.

 

                               Prof. dr. Horváth Béla

 

                                dékán  

Kérelem        

You shall not pass!