Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Public Relations és szóvivő

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szak létrehozásának indoka, képzési célja:

Olyan szakemberek felkészítése a PR-es és a szóvivői feladatokra, akik a bizalomépítés „művészeiként” magas szintű és differenciált felelősségtudattal rendelkeznek, egyúttal megnyilvánulásaik révén képesek a valóságos és a virtuális hálózatépítés elősegítésére, egyúttal a magyarországi vállalatok, cégek, pártok és nonprofit intézmények elvárásainak megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretek birtoklása jellemzi őket. A végzett szakemberek képesek lesznek piacbefolyásoló, illetve intézményi PR-feladatok elvégzésére, valamint a szóvivői feladat magas szintű megvalósítására.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: Public Relations és szóvivő,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: Public Relations szakértő, szóvivő,

- a szak képzési területe: társadalomtudományok,

- képzési idő: 2 félév,

- a képzés munkarendje: levelező,

- kreditszám: 60 kredit.

 

A szak várható hasznosítási területei:

A képzés célcsoportjai: hazai és multinacionális vállalatok különböző kommunikációs feladatkörben dolgozó munkatársai; politikai pártok, közigazgatási intézmények és kulturális intézmények PR- és sajtóreferensei, szóvivői; civilszervezetek szóvivői; PR- és kommunikációs ügynökségek munkatársai; mindazon diplomások, akik a szervezeti kommunikáció stratégiai tervezésében, irányításában és akcióprogramok lebonyolításában elméleti megalapozottságot és gyakorlati készségeket kívánnak szerezni.

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, a csatolt jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.

 

A jelentkezés határideje2018. február 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Schmieder Rékánál

 

Kapcsolódó fájlok:

 

You shall not pass!