Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Személyügyi szervező

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A képzés célja

A személyügyi szervező szakirányon végző hallgatók alkalmasak lesznek a szervezetek humánerőforrás-gazdálkodásának fejlesztő, koordináló és irányító feladatainak szakszerű ellátására, valamint elsősorban a személyes kapcsolatteremtésre és szakmai kompetenciákra épülő tanácsadási folyamatok megtervezésére és fenntartására, a munkavállalói problémákkal küzdők szakmai szocializációjának elősegítésére.
A személyügyi szervező szakirány elsősorban a foglalkoztatáspolitika, a munkaerő-gazdálkodás, a humánerőforrás fejlesztés, a vezetés és a szervezés tanulmányozásával kívánja a társadalmi-gazdasági folyamatok rendszerszemléletű elemzéséhez, a humán erőforrás fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciákat kialakítani.

 

 

A szak alapadatai

- megnevezése: személyügyi szervező,

- az oklevélben feltüntetett szakképzettség: személyügyi szervező,

- a szak képzési területe: bölcsészettudomány,

- képzési idő: 2 félév,

- kreditszám: 60 kredit

 

Személyügyi szervező szakirányon a végzettséget azok kaphatják, akik: 

 

a képzés során az ismereteket illetően bizonyították:

 • a humánpolitika, az emberi erőforrás fejlesztés, a foglalkoztatás-politika területén szerzett tapasztalataik rendszerezett megértését és elsajátítását;
 • képesek a szervezeti humánpolitika megfogalmazására;
 • képes a munkaerő-piaci, gazdálkodási döntések meghozatalára, végrehajtásának menedzselésére; a humán folyamatok mérésére és szabályozására;
 • képesek közreműködni a vállalati stratégia kialakításában, illeszteni tudják a humánstratégiát az üzleti stratégiához;
 • képesek fejleszteni a terminológiát, legalább két idegen nyelven is kommunikálni; a szakmát nemzetközi környezetben és szervezetekben is képviselni;

 

ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak arra, hogy:

 • rendszerszemléletű gondolkodással irányítsanak szervezeteket;
 • irányítsanak csoportokat, fejlesszék a csoporttagokat;
 • képezzenek személyügyi szakembereket;
 • befolyásolják a szakmai területet érintő jogszabályokat, vegyenek részt a jogalkotásban;

 

a szakmai attitűdök és a magatartás terén rendelkeznek:

 • a humánpolitikai szakember feladatainak ellátáshoz szükséges tulajdonságokkal, így különösen az irányítás, szervezés, ellenőrzés, érvelés, tárgyalás képességével, objektivitással, toleranciával;
 • képesek feladatok megoldását kezdeményezni, személyes felelősséget gyakorolni azok végrehajtásában;
 • bonyolult, gyorsan változó gazdasági-társadalmi környezetben is képesek döntéseket hozni;
 • képesek saját tevékenységük kritikus értékelésére.

 

Személyügyi szervező hallgatók a képzés során elméleti ismereteiket gyakorlati tapasztalatokkal egészíthetik ki az alábbi módokon: PTE KPVK külső szakmai kapcsolatai révén állandó meghívott külső előadók ismertetik szervezeteik gyakorlatát (pl.: Kamara, munkaügyi szervezet, munkaadók a közszférából és a versenyszférából, személyzeti tanácsadó cégek vezetői, munkatársai)

 

A jelentkezés határideje2018. február 15.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

A képzés költsége: 130.000 Ft/félév

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Schmieder Rékánál

 

Kapcsolódó fájlok:

 

You shall not pass!