Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Szociális és ifjúsági munka (FOKSZ) - szakmai portfólió

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Hallgató!

 

A gyakorlat során két dokumentációt kell elkészíteni.

Egyrészt vezetni kell a csatolt űrlapot (aktivitások, illetve fejlesztendő kompetenciák, ehhez segítség a másik anyag, hogy mit is lehet csinálni a gyakorlat során), illetve el kell készíteni a reflektív portfóliót. Ennek már vannak szakmai előzményei a korábbi szemeszterekből, a módszertan ugyanaz.

 

A reflektív portfólió tartalmi követelményei:

A portfólió, mint rendszerezett dokumentumgyűjtemény alapján felmérhetővé válik az a fokozatos fejlődési folyamat, melynek során a hallgató megteremti az elméleti - és a gyakorlati képzés szintézisét, és megvalósítja a kompetens segítő szakemberré válás egyes szakaszait.  Az ennek megfelelően készített dokumentumban a hallgató bemutatja saját segítő szakemberré válásának folyamatát. A hallgatónak a portfólió dokumentumaiban bizonyítania kell elméleti ismereteinek, gyakorlati készségeinek, kompetenciáinak fejlődését.

A reflektív portfólió bemutatja az egyes szemeszterek során megszerzett tanulmányi tapasztalatokat, és – a szakra jellemző kompetenciákat áttekintve – elemzi azokat. Az elemzés tartalmazza a tapasztalatok ismertetését, a tapasztalatokra vonatkozó személyes reflexiókat, a tapasztalatokra vonatkozó szakmai reflexiókat, majd pedig a tapasztalatokból a további szakmai fejődésre vonatkozóan levont következtetéseket.

 

A reflektív portfólió formai követelményei:

A portfólió folyamatosan készített feljegyzések alapján a képzés végén készített összegző dolgozatból áll.

Az összegző dolgozat belső címlapján az alábbi adatoknak kell szerepelni: a dolgozat címe, szerző neve, szakja, a konzulens oktató neve, beosztása, a portfólió helye (Pécs) és a benyújtás éve.

A dolgozat terjedelme legalább 30.000 n szóközzel, (kb. 15 oldal) amely nem foglalja magában a tartalomjegyzéket, a jegyzeteket, a bibliográfiát. Illusztráció értékű ábrákat, képeket, hangzó anyagot, stb. a mellékletben lehet a megadott terjedelmen felül a dolgozathoz fűzni. A főszöveget követően kell elhelyezni a függelékeket (illusztrációkat), a felhasznált irodalom és források jegyzékét.

A dolgozatot két példányban kell az ütemezésben megadott határidőig leadni. A a dolgozatot elektronikus formátumban elkészítve is le kell adni (CD-re kiírni). A mellékletekre, függelékekre, jegyzetapparátusra, bibliográfiára vonatkozóan terjedelmi megkötés nincs.

A szakdolgozatokat kizárólag A/4-es lapra lehet nyomtatni. A szöveg oldal-formázásnak alábbi kritériumaival:

Margók: fenti, lenti, bal és jobb egyaránt 2,5 cm

Élőfej és Élőláb egyaránt 1,25 cm, Kötésmargó helye: balra

Betűtípus: Times New Roman CE; Betűstílus: Normal; Betűméret: 12

Igazítás: sorkizárt; Behúzás balra: 0 cm; jobbra: 0 cm;

Sorköz: 1,5 sor.

 

Tehát a portfólió két részből áll:

 - űrlap

- reflektív anyag

 

Ezt kell együtt bekötve, 2 példányban leadni.

 

ŰRLAP LETÖLTÉSE

 

SZOCIÁLIS MUNKA - IFJÚSÁGSEGÍTŐ KOMPETENCIÁK ÉS GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEK LETÖLTÉSE

false

 

false

 

Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) tanuló hallgatók részére a fontosabb jogszabályok:

Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésekről és a kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményei

 

Felsőoktatási szakképzésben (FOKSZ) tanuló hallgatók szakmai gyakorlatának letölthető dokumentumai:

Kormányrendelet a felsőoktatási szakképzésekről és a kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Szándéknyilatkozat űrlap (3. szemeszteres hallgatók részére)

 

Szándéknyilatkozat űrlap (5. szemeszteres hallgatók részére)

 

2017/2018-as tanév másidk félév (4. szemeszteres hallgatók számára)

 

Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzési szak kompetenciák és gyakorlati tevékenység

Szociális munka ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzési szak kompetenciák és gyakorlati tevékenység

Turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzési szak kompetenciák és gyakorlati tevékenység

Turizmus vendéglátás záródolgozat témakörök

 

Szakmai gyakorlat – hallgatói kérdések, kari válaszok

 

Lehet a szakmai gyakorlatot őszi félévében végezni?

A képzés 3. szemeszterében még nem, tehát csak úgy, ha már képzési időn túl vagy. A szakmai gyakorlat helye a negyedik, tavaszi szemeszterben van, nem lehet onnan elmozgatni.

 

Lehet kurzust, vagy vizsgakurzust felvenni a gyakorlat félévében?

A hálóterv szerint a negyedik szemeszterben nincs más kurzus, csak a gyakorlat. Vagyis ha mindent kellő időben vettél fel, és el is végezted a kurzusokat, akkor nincs más hátra, csak a gyakorlat. Vizsgakurzust fel lehet venni, elméleti tantárgynál ez nem is probléma, de ha a kurzus teljesítése gyakorlati jellegű, akkor az problémát fog jelenteni. Ezért is nem célszerű elhagyni korábbról a kurzusokat…

 

Tudok kötni egy gyakorlati hellyel 3 szerződést, pl.: 5 hét + 5 hét + 4 hét, hogy ne kelljen a helynek fizetnie, és nekem se kelljen 3 helyet keresnem, ami idő szűkében meglehetősen problémás.

Nem. Egy gyakorlati hely, egy szerződés. Mivel az Oktatási Hivatal és a kamara nyilvántartást vezet, látni fogják a trükközési szándékot.

 

Tudok-e gyakorlatot végezni úgy, hogy nincs meg minden tárgyam?

Igen. A gyakorlat mellett fel kell venned a vizsgakurzusokat. A gyakorlatnak nincs „előfeltétele”.

 

Tudok tanulni gyakorlat elvégzése után? Például elvégezni azon tárgyaimat, amikkel csúszom 3. félévben?

Mellette is, utána is. De ha lehet, inkább ne csússz a tantárgyakkal!

 

 

Mi lesz az oklevelemben szereplő végzettség, ha elvégzem a szakot?

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon

- felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism

- Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- felsőfokú személyügyi közgazdász-asszisztens

- felsőfokú humánpolitikai közgazdász-assziszten

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Human Resource Manager Assistant

- Personnel Policy Manager Assistant

 

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:

- felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

- Youth Work Assistant

You shall not pass!