Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Szociális munka BA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A képzés célja az európai foglalkoztatási térségben hiányszakmának számító szociális szakember képzése, akik a lehetséges erőforrások mozgósításával alkalmasak a szociális problémák megoldása érdekében az egyének, családok, csoportok, közösségek élet- és működésességének helyreállítására.

 

Érettségi követelmények

magyar v. társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

 

Jelentkezési feltételek

Az ideális jelentkező érzékeny a szociálisan hátrányos helyzetűek problémái iránt, empatikus, jó szervezőkészséggel rendelkezik.

 

Főbb tárgyak

Szociális munka, társadalom- és szociálpolitika, társadalomismeret, jog, pszichológia, népegészségügy, pedagógia.

 

Szakirányok és specializációk

Gyermekvédelmi, idősvédelmi, szociális ellátások szervezése, szociális informatika, szociális adminisztráció, igazságügyi, mentálhigiéné, foglalkozási rehabilitáció.

 

Képzési terület

Társadalomtudomány

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

szociális munkás

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Szociális intézményekben (pl.: családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, hajléktalanellátórendszer, idősellátás, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek intézményei); az igazgatásban (pl.: önkormányzat, kistérségi társulások, közigazgatási hivatal, munkaügyi központ, a központi közigazgatás szervei); az igazságügy területén (pl.: pártfogó felügyelői szolgálatnál, büntetés végrehajtásban); a civil szektorban (pl.: alapítványok, egyesületek munkatársaiként).

 

Önköltséges hallgatók esetén az önköltség összege

nappali 180 000 Ft , levelező 150 000 Ft

 

Képzési idő

6+1 félév

 

Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma

ANA, ANK, ALA, ALK

You shall not pass!