Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Szociális szakvizsga

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Az Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara fogadja továbbra is akkreditált vizsgacentrumként a szociális szakvizsgára jelentkezőket, elsősorban az alábbi témacsoportokban:

- Gyermekjóléti alapellátás
- Gyermekvédelmi szakellátás
- Idősek szociális ellátása

A jelentkezéshez szükséges a kitöltött Jelentkezési lap, munkáltatói igazolás az elmúlt öt év szakmai gyakorlatáról, a főiskolai végzettséget igazoló irat (diploma, oklavél) másolata,  és a szakmai önéletrajz. A dokumentumok az alábbi elérhetőségeken olvashatóak és letölthetőek:

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

Jelentkezési lap szociális szakvizsgára

Jelentkezési lap pótvizsgára

Szakmai önéletrajz minta

Követelményrendszer

Szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzat

Szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkező intézmények

 

A jelentkezés határideje: 2017. szeptember 1.

A szakvizsgával kapcsolatos információkkal Müller János szakvizsga adminisztrátor szolgál.
Elérhetősége: mullerj@kpvk.pte.hu vagy 74/528-300 / 1128-as mellék.

You shall not pass!