Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Szőlész-borász mérnök

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

SZŐLÉSZ-BORÁSZ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

Jelentkezési feltételek:

érettségi bizonyítvány

 

Érettségi követelmények :

Érettségi vizsgakövetelmények: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítő tárgy. A felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül kettőt kell választani!

 

Szakmai előkészítő tárgy: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

szőlész-borász mérnök

 

Szakfelelős: Dr. Jakab Gábor egyetemi tanár

 

Képzés célja:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka szervezésére és irányítására. Alkalmasak önálló borászati gazdaságok létrehozására és azok üzemeltetésére, valamint borászati termékek forgalmazására. Megfelelő ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatásához.

 

Képzési jellemzők:

Képzési idő: 6+1 félév

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere

A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs és PTE-KPVK Szekszárd

A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium, szabadföldi gyakorlat, szakmai gyakorlat

A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

 

Főbb tárgyak:

Általános alapozó tárgyak

matematika, biostatisztika, fizika, alkalmazott informatika, kémia, növénytan, növényélettan, általános mikrobiológia, műszaki alapismeretek, gazdaságtudományi alapismeretek (közgazdaságtan, üzemtan);

Szakmai törzsanyag:

élelmiszerkémia, borászati kémia, borászati analitika, élelmiszer és borászati mikrobiológia, élelmiszeripari alapműveletek, mérés és automatizálás; munkavédelem, borászati műveletek, szőlészeti és borászati gépek; agrometeorológia, talajtan, agrár és élelmiszeripari gazdaságtan; vezetési, szervezési és marketing ismeretek, minőségbiztosítás, szaktanácsadás;

Differenciált szakmai ismeretek:

a szőlőtermesztés és borászat története, a szőlőtermesztés biológiai és ökológiai alapjai, termőhelyismeret, a szőlőtermesztés rendeleti szabályozása, eredetvédelem; szőlőtermesztés-technológiai ismeretek, művelési irányzatok; a szőlőtermesztés gépesítése, szőlő kártevők és betegségek, a szőlő növényvédelme; szőlőfajtaismeret és -használat, nemesítés, biotechnológia; szőlőszaporítás; borászati technológia, minőségszabályozás, organoleptikus értékelés, kóstolástechnika.

 

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: egyrészt egy legalább 3 hetes időtartamú, a szak kiemelt tárgyköreit (szőlészet, borászat) szorgalmi időszakban lezáró szakmai gyakorlatból, amelynek teljesítése kritériumfeltétel, továbbá egy fél évig tartó összefüggő szakmai gyakorlatból.

 

Elhelyezkedési lehetőségek:

A széleskörű szőlész-borász mérnöki ismereteket megszerezésével a végzettek elhelyezkedhetnek a szőlőtermesztéssel, a borászattal, illetve az ehhez kapcsolódó értékesítéssel foglalkozó vállaltoknál, valamint képessé válnak új szőlőültetvények és borászati üzemek létesítésére és azok szakszerű, jövedelmező és környezettudatos működtetésére is.

 

További információk:

A PTE szőlész-borász mérnöki képzése egyedülálló lehetőséget biztosít a Pannon borrégió borvidékeinek (Villány, Szekszárd, Pécs, Tolna) kiemelkedő borászataiban közvetlen gyakorlati ismeretek szerzésére. A PTE Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének 1700 tételes génbankja és különböző alany-nemes kombinációkat és művelési módokat bemutató 30 hektáros ültetvénye az országban egyedülálló gyakorlati oktatási hátteret biztosít.

 

 

You shall not pass!