Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Tanító BA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A képzés célja olyan pedagógusok képzése, akik jól megalapozott általános és szakmai műveltségük, fejlett pedagógiai képességeik, ön- és emberismeretük, gyermekközpontú beállítódásuk birtokában a családdal és a társadalmi környezettel együttműködve alkalmasak az iskolás gyermek személyiségének tudatos fejlesztésére, az egyetemes és nemzeti értékek, erkölcsi normák közvetítésére.

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak

Alkalmassági vizsga és magyar és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

Jelentkezési feltételek

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatal.

 

Főbb tárgyak

Pedagógia, pszichológia, ének-zene, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés, vizuális nevelés, iskolai gyakorlat és a kötelezően választható műveltségi terület

 

Gazdag a válaszható specializációk sora

 

Képzési terület

Pedagógusképzés

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Tanító

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztálya, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg.

 

További információk

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulás.

 

Képzési idő

8 félév

 

Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma

ANA, ANK, ALA, ALK

You shall not pass!