Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Tanító BA (német nemzetiségi szakirány)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

A képzés célja a nemzetiségi oktatási feladatok teljesítésére az általános iskola bevezető, kezdő és alapozó szakaszában. Olyan tanítók képzése, akiket nemzetiségi értelmiségiként jellemez a saját anyanyelvi kultúrájuk szolgálatában álló nyelvismeret és a korszerű általános és nemzetiségi műveltség.

 

 

 

Érettségi követelmények, vizsgatárgyak

Alkalmassági vizsga és magyar v. német nemzetiségi nyelv v. német nemzetiségi nyelv és irodalom és biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

 

Jelentkezési feltételek

A pedagógushivatás iránt elkötelezett, gyermekközpontú, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező fiatal. Toleráns a kisebbségek jelene, múltja, hagyományai iránt. Ismeretekkel rendelkezik a hagyományápolás területén és középfokú nyelvvizsgával, vagy annak megfelelő nyelvtudással bír német nyelven.

 

Nemzetiségi szakirány tárgyai

német nyelvtan, beszédgyakorlatok, német nyelv tanításának tantárgy pedagógiája, kétnyelvűség elmélete és gyakorlata, magyarországi német nemzetiség irodalma és gyermekirodalma, német irodalom és gyermekirodalom, német nemzetiségi ismeretek. (további alapozó tárgyak lsd. tanító szak)

 

Képzési terület

Pedagógusképzés

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése

Nemzetiségi (német) tanító

 

Elhelyezkedési lehetőségek

Általános iskolák alsó tagozata, 5-6. osztály, illetve valamennyi munkakör, amelyben pedagógus végzettséget jelölnek meg. Német nemzetiségi iskolák.

 

További információk

Neveléstudományi szakos bölcsész MA szakon való továbbtanulás.

 

Képzési idő

8 félév

 

Képzési szint, munkaforma, finanszírozási forma

ANA, ANK

You shall not pass!