Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Tanulmányi aktualitások

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 Szakdolgozati témakörök

2018-as tanítós szakdolgozati témajegyzék

 

 


 

Levelező tagozatos 1. évfolyamos hallgatók figyelem!

 

Az október 4-i konzultáció előtt csütörtökön 11.30-tól az alábbi elsőéves csoportoknak évkezdési tájékoztatót tartunk az 52-es Előadóban:

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő BA 1. évf.
  • óvodapedagógus BA 1. évf.
  • német nemzetiségi óvó szakirány 1. évf.
  • tanító BA 1. évf.
  • német nemzetiségi tanító BA 1.évf.

  

Ilyés Gyula Pedagógusképző Intézet 

Tanulmányi Hivatal

 

_________________________________

 

FELSŐBBÉVESEKNEK!

Információk az elő tanítási napról.

 

A felsőbb éves hallgatók számára nem kötelező a részvétel a tanévnyitó ünnepségen. A 2018/2019-es tanév első napja tanítás mentes regisztrációs nap lesz (2018.09.03.), nem lesz oktatás, de a tanulmányi ügyek intézésre lehetőség lesz a Tanulmányi Hivatalban.

 

_________________________________

 

GÓLYAHÍR

hasznos információk elsőéves hallgatóinknak

 

 

 

 

 

 

  • Tanácsok a kurzusfelvételhez:

 

A 2018-2019. tanév 1. féléves nappali tagozatos kurzusok időpontjai, a szakok órarendjei a Neptun tanulmányi rendszerben http://neptun.pte.hu/  már elérhetőek a „Tanulmányok/Intézményi órarend” menü alatt a megfelelő beállításokkal (a megfelelő KPVK szak órarend kiválasztása, heti nézet beállítása, a megfelelő hét kiválasztása, /pl. 2018. szeptember 3-9./ vagy az „Összevont” nézet választása).

 

A levelező tagozatos konzultációk  hamarosan, legkésőbb szeptember 9-e után szintén elérhetőek lesznek a „Tanulmányok/Intézményi órarend” menü alatt a megfelelő beállításokkal (a megfelelő KPVK szak órarend kiválasztása, heti nézet beállítása, a megfelelő konzultációs hét kiválasztása). A levelezős konzultációk szeptember utolsó hetében kezdődnek.

 

Figyelem! A kurzusfelvételek megkezdése előtt célszerű előbb letölteni a szak órarendjét és aktuális mintatantervét (http://kpvk.pte.hu/content/kepzesek-tantervei), mert ezek alapján lehet eldönteni, mely kurzusokat kell felvenni ahhoz, hogy az órarendi ütközések elkerülhetőek legyenek és a mintatanterv szerinti előrehaladás biztosítva legyen!

 

_________________________________

 

Végzősök figyelem!

 

-     INFORMÁCIÓK DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL – Szekszárd, nappali tagozatosoknak

-      INFORMÁCIÓK DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL – Szekszárd, levelező tagozatosoknak

 

 

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. február 9-én (pénteken) a Pécsi Képzési Központban a Központi Tanulmányi Iroda diplomaátadó rendezvény miatt zárva tart. Tanulmányi ügyek intézésére személyesen legközelebb február 12-én (hétfőn) lesz lehetőség.

 

Megértésüket megköszönve,

Központi Tanulmányi Iroda

_________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2018. január 15. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (2018.01.30.)

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (2018.01.15.)

 

 

_________________________________________________________________

 

Szakdolgozati témaválasztás - határidők

 

Az IGY Pedagógusképző Intézet képzéseinél a szakdolgozati témaválasztás határideje:

-          nappali tagozatok: 2017. november 30.

-          levelező tagozatok (és a környezetkultúra szak): 2017. december 11.

 

Dr. habil Klein Ágnes intézetigazgató

_________________________________________________________________

 

Tisztelt végzős Hallgatónk!

 

Kérjük, hogy amennyiben a tanulmányai lezárásaként a 2017/18-as tanév őszi félévében készít és ad le szakdolgozatot, vagy a korábban elkészített szakdolgozatát fogja leadni, a jelenleg érvényben lévő szabályozásnak megfelelően a szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN tanulmányi rendszerbe.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik a szakdolgozatokkal kapcsolatban.

 60.§ (6) A sikeresen megvédett szakdolgozat elektronikus változatát (tanári szakdolgozat esetében a tanulmányt és a szakdolgozat részét képező portfóliót is) a záróvizsga-időszak után a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: Könyvtár) elektronikus rendszerében (Pécsi Egyetemi Archívum, a továbbiakban: PEA) kell tárolni. A szakdolgozat adatait és a szakdolgozat elektronikus változatát a NEPTUN Tanulmányi Rendszerből az Oktatási Igazgatóság adja át a Könyvtár erre a célra kialakított elektronikus rendszerébe. A Könyvtár rendszerében a szakdolgozat és adatai rögzítése után keletkező egyedi azonosítót a TR-ben rögzíteni kell. A Könyvtár számítógépes rendszerében a szakdolgozatok adataihoz korlátozás nélkül hozzá lehet férni.

 

A fenti rendelkezés alapján kérjük, hogy szakdolgozatát 2017. december 31-ig töltse fel a NEPTUN rendszerbe!

 

A szakdolgozat feltöltéshez szükséges segédletet a kari honlapon a hallgatókan - tanulmányi aktualitások menüpont alatt találják.

 

Tisztelettel:

 Szabó Ernő János sk., tanulmányi hivatal vezető

Lengvárszky Attila sk., oktatási igazgató

 

ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE

 

_________________________________________________________________

 

KPVK SZEKSZÁRDI képzések levelező tagozatos konzultációk ütemezése 2017-2018-1.

 

 

Kedves levelező tagozatos hallgatóink!

A 2017-2018-1. féléves órarendek, konzultációs beosztások elkészültek. Az órarendek elérhetőek a Neptunban a saját órarendnél, ill. valamennyi órarend elérhető, letölthető a Neptunban az intézményi órarend menü alatt.
Figyelem! Ha az itt látható és a Neptunban látható beosztások között eltérést találnak, akkor mindig a Neptunban lévő beosztást kell figyelembe venni!
(A kész órarendek alapján javasoljuk felvenni a kurzusokat – szeptember 22-ig – az ütközések elkerülése érdekében.)
 
Szekszárd, 2017. szeptember 15.
Tanulmányi Hivatal
 


_________________________________________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2017.  augusztus 23. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (Frissítve 2017.08.29.)

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (Frissítve 2017.08.22.)

 

 

_________________________________________________________________

 

Tájékoztatás a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti valamely képzésben részt vett személyek záróvizsgázási lehetőségéről

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 112. § (1) bekezdése alapján azok a volt hallgatók, akik végbizonyítványt szereztek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti valamely képzésben, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti képzéseken 2018. szeptember 1. napját követően nem lesz lehetőség záróvizsgát tenni.

A záróvizsgák időpontjaival, a záróvizsgára jelentkezés módjával és határidejével kapcsolatban az érintettek a Tanulmányi Osztályt az alábbi elérhetőségek valamelyikén kereshetik

 

Szekszárdi képzéseinknél:

Telefon: 36/74/528300

E-mail: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

 

Pécsi (PKK) képzéseinknél:

Telefon:72/501-500/22558

E-mail: pollak.zsuzsanna@pte.hu; info@kpvk.pte.hu

 

______________________________________________

 

Pályázati lehetőség a megüresedett ÁF helyekre 2016-2017-2. a KPVK szekszárdi képzéseinél

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2016/2017-es tanév 2. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PÁLYÁZATI űrlap
NYILATKOZAT_ösztöndíjashoz

___________________________________________________________________

KREDITPÓTLÓ KURZUSOK FELVÉTELE


 

Azon hallgatók számára, akiknek a Kreditátviteli Bizottság a felvételi eljárás során kreditpótló kurzusokat írt elő pótlólagos teljesítésre, az alábbi kurzusok közül választhatnak.


A kurzus felvétele a normál kurzusfelvételhez hasonlóan

a Neptun Tanulmányi Rendszerben történik.

 

A tárgyakat és kurzusokat nappali munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

KURZUSOK

 

A tárgyakat és kurzusokat levelező munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

KURZUSOK

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2017.  január 16. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

 (Frissítve 2017.02.02.)

 

andragógia BA I/2

andragógia (FKSZ) BA II/2

andragógia (SZSZ) BA II/2

andragógia BA III/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ II/2

emberi erőforrás tanácsadó MA I/2

emberi erőforrás tanácsadó MA II/2

human resources counselling MA I/2

human resources counselling MA II/2

informatikus könyvtáros BA I/2

informatikus könyvtáros BA II/2

informatikus könyvtáros BA III/2

informatikus könyvtáros MA I/2

informatikus könyvtáros MA II/2

kulturális mediáció MA II/2

osztatalan könyvtárostanár I/2

osztatalan könyvtárostanár II/2

osztatalan könyvtárostanár III/2

osztatalan könyvtárostanár IV/2

szociális és ifjúsági munka FOKSZ I/2

turizmus-vendéglátás (TUR) FOKSZ II/2

turizmus-vendéglátás (VEN) FOKSZ II/2


 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

 (Frissítve 2017.03.01.)

 

andragógia (M.SZERV) BA III/1

andragógia BA I/2

andragógia MA I/2

andragógia MA II/2

biblioterápia (Budapest) SZIT I/2

biblioterápia (Budapest) SZIT II/2

biblioterápia (Pécs) SZIT II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/1

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ II/2

emberi erőforrások BA II/2

emberi erőforrások BA III/2

emberi erőforrás tanácsadó MA I/1

emberi erőforrás tanácsadó MA I/2

emberi erőforrás tanácsadó MA II/1

emberi erőforrás tanácsadó MA II/2

informatikus könyvtáros MA I/2

human resources counselling MA II/2

kulturális örökség tanulmányok MA I/2

kulturális örökség tanulmányok MA II/2

kulturális mediáció MA II/2

szociális és ifjúsági munka FOKSZ I/2

turizmus vendéglátás (TUR) FOKSZ II/2

tanár - könyvtárpedagógia-tanár I/2 (60 kredit)

tanár - könyvtárpedagógia-tanár I/2 (90 kredit)

 

_____________________________________________________________

 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, levelező tagozat

(segédanyagok a „kurzuselismerés” kitöltéséhez)

Kurzuselismerés 2016

Tantárgyak CSK 2016

Minta CSK BA 2016

 

KREDITPÓTLÓ KURZUSOK FELVÉTELE

 


Azon hallgatók számára, akiknek a Kreditátviteli Bizottság a felvételi eljárás során kreditpótló kurzusokat írt elő pótlólagos teljesítésre, az alábbi kurzusok közül választhatnak.

A kurzus felvétele a normál kurzusfelvételhez hasonlóan a Neptun Tanulmányi Rendszerben történik.

 

A tárgyakat és kurzusokat nappali munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

 

ANDBA12-27-N Neveléstörténet
ANDBA12-28-N Neveléstörténet szem.
ANDBA12-29-N Szociálpszichológia
ANDBA12-30-N A tanulás pszichológiája
ANDBA12-31-N Szervezet- és vezetéselmélet
ANDBA12-32-N EU-integrációs ismeretek
ANDBA12-33-N Oktatási és képzési politikák Európában
ANDBA12-34-N Iskolarendszerű felnőttoktatás -
iskolai gyakorlat
ANDB A12-35-N A szakmai képzés rendszere
ANDBA12-36-N Pénzügyi alapismeretek
ANDBA12-37-N Bevezetés a személyügyi menedzsmentbe
ANDBA12-38-N Vállalkozások gazdaságtana
ANDBA12-39-N Pályázatírás
ANDBA12-40-N Nonprofit gazdaságtan
ANDBA12-41-N Kulturális rendezvényszervezés

 

 

 

A tárgyakat és kurzusokat levelező munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

 

ANDBA12-01-L A pedagógia alapjai
ANDBA12-02-L A pszichológia alapjai
ANDBA12-03-L Filozófiatörténet
ANDBA12-04-L Informatika I.
ANDBA12-05-L Kutatásmódszertan
ANDBA12-06-L Kutatásmódszertan szem.
ANDBA12-07-L Könyvtárismeret és könyvtárhasználat
ANDBA12-08-L Kommunikáció
ANDBA12-09-L Kommunikációs tréning
ANDBA12-10-L Kultúrtörténet I.
ANDBA12-11-L Bevezetés az andragógiába ea.
ANDBA12-12-L Bevezetés az andragógiába szem.

 

 

 _____________________________________________________________

 

Pályázati lehetőség a megüresedett ÁF helyekre 2016-2017-1

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2016/2017-es tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.

 

Részletes információk itt.

PÁLYÁZATI űrlap_16-17-1

NYILATKOZAT_ösztöndíjashoz

  


 

Új szabadon választható kurzusok!


Dr. Brachinger Tamás, karunk új oktatója, az alábbi szabadon választható tantárgyakat ajánlja a kar hallgatóinak a 2015/2016-os oktatási év tavaszi félévében:

A szekszárdi képzési helyen:
SZV03 Civil társadalom Szekszárdon (tantermi óra+terepmunka),
SZV04 Az oktatás gazdaságtana,
SZV06 Közösségfejlesztés-közösségi művelődés-szociokulturális animáció,
SZV07 Nonprofit szektor-civil társadalom. 

A pécsi képzési helyen:
SZV02 Civil társadalom a 21. században,
SZV05 Kulturális politikák a rendszerváltás után,
VALT16-15N Közösségi állapotfelmérés Komlón (tantermi óra óra+terepmunka).


Részletek a NEPTUN-on.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az oktató.

 

 


Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók részére

 

 

 


Diákigazolvány igénylés szünetel

 

2015. június 10-29. között a diákigazolvány ügyintézés szünetel.

Ezen időszak alatt nem tudunk új diákigazolvány igénylést indítani, valamint folyamatban lévő igénylést módosítani.

A leállás előtt azon diákigazolvány igényléseket és módosító igényeket tudjuk elektronikus úton továbbítani, amelyek 2015. június 10. (szerda) 12 óráig megérkeznek a Tanulmányi Hivatalba.

Megértésüket köszönjük!

 

 


Figyelem! 2015. január 1-től módosult a PTE TVSZ szakdolgozati „plágium" szabályozása.

 

A PTE TVSZ 14. sz. melléklete megtekinthető itt.

 

You shall not pass!