University of Pécs

University of Pécs

 

  • Cultural Sensitivity Program
  • International Studentguide 2017
  • You have become a PTE-student! Welcome!
  • Welcome!

Tanulmányi aktualitások

Printer-friendly versionPDF változat

 

Kedves Felhasználó!


A PTE Neptun Tanulmányi Rendszer 2018. december 27-28-án (csütörtökön és pénteken) nem lesz elérhető, mert az adatbázis kezelő rendszer halaszthatatlan frissítésére kerül sor.
Az ezen időszakra esedékes adminisztrációs teendőkről kérjük, hogy ezen időszakot megelőzően szíveskedj gondoskodni.

Üdvözlettel
Megértésedet ezúton is köszönjük.
PTE OIG Oktatásszervezési Iroda


 

 Szakdolgozati témakörök

2018-as tanítós szakdolgozati témajegyzék

 

 


 

Levelező tagozatos 1. évfolyamos hallgatók figyelem!

 

Az október 4-i konzultáció előtt csütörtökön 11.30-tól az alábbi elsőéves csoportoknak évkezdési tájékoztatót tartunk az 52-es Előadóban:

  • csecsemő- és kisgyermeknevelő BA 1. évf.
  • óvodapedagógus BA 1. évf.
  • német nemzetiségi óvó szakirány 1. évf.
  • tanító BA 1. évf.
  • német nemzetiségi tanító BA 1.évf.

  

Ilyés Gyula Pedagógusképző Intézet 

Tanulmányi Hivatal

 

_________________________________

 

FELSŐBBÉVESEKNEK!

Információk az elő tanítási napról.

 

A felsőbb éves hallgatók számára nem kötelező a részvétel a tanévnyitó ünnepségen. A 2018/2019-es tanév első napja tanítás mentes regisztrációs nap lesz (2018.09.03.), nem lesz oktatás, de a tanulmányi ügyek intézésre lehetőség lesz a Tanulmányi Hivatalban.

 

_________________________________

 

GÓLYAHÍR

hasznos információk elsőéves hallgatóinknak

 

 

 

 

 

 

  • Tanácsok a kurzusfelvételhez:

 

A 2018-2019. tanév 1. féléves nappali tagozatos kurzusok időpontjai, a szakok órarendjei a Neptun tanulmányi rendszerben http://neptun.pte.hu/  már elérhetőek a „Tanulmányok/Intézményi órarend” menü alatt a megfelelő beállításokkal (a megfelelő KPVK szak órarend kiválasztása, heti nézet beállítása, a megfelelő hét kiválasztása, /pl. 2018. szeptember 3-9./ vagy az „Összevont” nézet választása).

 

A levelező tagozatos konzultációk  hamarosan, legkésőbb szeptember 9-e után szintén elérhetőek lesznek a „Tanulmányok/Intézményi órarend” menü alatt a megfelelő beállításokkal (a megfelelő KPVK szak órarend kiválasztása, heti nézet beállítása, a megfelelő konzultációs hét kiválasztása). A levelezős konzultációk szeptember utolsó hetében kezdődnek.

 

Figyelem! A kurzusfelvételek megkezdése előtt célszerű előbb letölteni a szak órarendjét és aktuális mintatantervét (http://kpvk.pte.hu/content/kepzesek-tantervei), mert ezek alapján lehet eldönteni, mely kurzusokat kell felvenni ahhoz, hogy az órarendi ütközések elkerülhetőek legyenek és a mintatanterv szerinti előrehaladás biztosítva legyen!

 

_________________________________

 

Végzősök figyelem!

 

-     INFORMÁCIÓK DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL – Szekszárd, nappali tagozatosoknak

-      INFORMÁCIÓK DIPLOMAÁTADÓ ÜNNEPSÉGRŐL – Szekszárd, levelező tagozatosoknak

 

 

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. február 9-én (pénteken) a Pécsi Képzési Központban a Központi Tanulmányi Iroda diplomaátadó rendezvény miatt zárva tart. Tanulmányi ügyek intézésére személyesen legközelebb február 12-én (hétfőn) lesz lehetőség.

 

Megértésüket megköszönve,

Központi Tanulmányi Iroda

_________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2018. január 15. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (2018.01.30.)

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (2018.01.15.)

 

 

_________________________________________________________________

 

Szakdolgozati témaválasztás - határidők

 

Az IGY Pedagógusképző Intézet képzéseinél a szakdolgozati témaválasztás határideje:

-          nappali tagozatok: 2017. november 30.

-          levelező tagozatok (és a környezetkultúra szak): 2017. december 11.

 

Dr. habil Klein Ágnes intézetigazgató

_________________________________________________________________

 

Tisztelt végzős Hallgatónk!

 

Kérjük, hogy amennyiben a tanulmányai lezárásaként a 2017/18-as tanév őszi félévében készít és ad le szakdolgozatot, vagy a korábban elkészített szakdolgozatát fogja leadni, a jelenleg érvényben lévő szabályozásnak megfelelően a szakdolgozatát töltse fel a NEPTUN tanulmányi rendszerbe.

 

A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 60.§ (6) bekezdése a következőképpen rendelkezik a szakdolgozatokkal kapcsolatban.

 60.§ (6) A sikeresen megvédett szakdolgozat elektronikus változatát (tanári szakdolgozat esetében a tanulmányt és a szakdolgozat részét képező portfóliót is) a záróvizsga-időszak után a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont (a továbbiakban: Könyvtár) elektronikus rendszerében (Pécsi Egyetemi Archívum, a továbbiakban: PEA) kell tárolni. A szakdolgozat adatait és a szakdolgozat elektronikus változatát a NEPTUN Tanulmányi Rendszerből az Oktatási Igazgatóság adja át a Könyvtár erre a célra kialakított elektronikus rendszerébe. A Könyvtár rendszerében a szakdolgozat és adatai rögzítése után keletkező egyedi azonosítót a TR-ben rögzíteni kell. A Könyvtár számítógépes rendszerében a szakdolgozatok adataihoz korlátozás nélkül hozzá lehet férni.

 

A fenti rendelkezés alapján kérjük, hogy szakdolgozatát 2017. december 31-ig töltse fel a NEPTUN rendszerbe!

 

A szakdolgozat feltöltéshez szükséges segédletet a kari honlapon a hallgatókan - tanulmányi aktualitások menüpont alatt találják.

 

Tisztelettel:

 Szabó Ernő János sk., tanulmányi hivatal vezető

Lengvárszky Attila sk., oktatási igazgató

 

ÚTMUTATÓ LETÖLTÉSE

 

_________________________________________________________________

 

KPVK SZEKSZÁRDI képzések levelező tagozatos konzultációk ütemezése 2017-2018-1.

 

 

Kedves levelező tagozatos hallgatóink!

A 2017-2018-1. féléves órarendek, konzultációs beosztások elkészültek. Az órarendek elérhetőek a Neptunban a saját órarendnél, ill. valamennyi órarend elérhető, letölthető a Neptunban az intézményi órarend menü alatt.
Figyelem! Ha az itt látható és a Neptunban látható beosztások között eltérést találnak, akkor mindig a Neptunban lévő beosztást kell figyelembe venni!
(A kész órarendek alapján javasoljuk felvenni a kurzusokat – szeptember 22-ig – az ütközések elkerülése érdekében.)
 
Szekszárd, 2017. szeptember 15.
Tanulmányi Hivatal
 


_________________________________________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2017.  augusztus 23. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (Frissítve 2017.08.29.)

 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

A szakok külön munkalapokon találhatók

 (Frissítve 2017.08.22.)

 

 

_________________________________________________________________

 

Tájékoztatás a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti valamely képzésben részt vett személyek záróvizsgázási lehetőségéről

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 112. § (1) bekezdése alapján azok a volt hallgatók, akik végbizonyítványt szereztek a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti valamely képzésben, 2018. szeptember 1-jéig tehetnek záróvizsgát.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti képzéseken 2018. szeptember 1. napját követően nem lesz lehetőség záróvizsgát tenni.

A záróvizsgák időpontjaival, a záróvizsgára jelentkezés módjával és határidejével kapcsolatban az érintettek a Tanulmányi Osztályt az alábbi elérhetőségek valamelyikén kereshetik

 

Szekszárdi képzéseinknél:

Telefon: 36/74/528300

E-mail: tanulmanyihivatal@kpvk.pte.hu

 

Pécsi (PKK) képzéseinknél:

Telefon:72/501-500/22558

E-mail: pollak.zsuzsanna@pte.hu; info@kpvk.pte.hu

 

______________________________________________

 

Pályázati lehetőség a megüresedett ÁF helyekre 2016-2017-2. a KPVK szekszárdi képzéseinél

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2016/2017-es tanév 2. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
PÁLYÁZATI űrlap
NYILATKOZAT_ösztöndíjashoz

___________________________________________________________________

KREDITPÓTLÓ KURZUSOK FELVÉTELE


 

Azon hallgatók számára, akiknek a Kreditátviteli Bizottság a felvételi eljárás során kreditpótló kurzusokat írt elő pótlólagos teljesítésre, az alábbi kurzusok közül választhatnak.


A kurzus felvétele a normál kurzusfelvételhez hasonlóan

a Neptun Tanulmányi Rendszerben történik.

 

A tárgyakat és kurzusokat nappali munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

KURZUSOK

 

A tárgyakat és kurzusokat levelező munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

KURZUSOK

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KURZUSFELVÉTELI LISTÁK - PÉCSI KÉPZÉSI KÖZPONT

 

Tisztelt Hallgatók!

A beiratkozott és bejelentkezett hallgatók kurzusfelvételének kezdő időpontja: 2017.  január 16. 10:00. A kurzusfelvételi listákat az alábbiakban tesszük közzé:

 

FELHÍVJUK A FIGYELMÜKET, HOGY A KURZUSOK PONTOS IDŐPONTJAI ÉS AZ ÓRARENDEK FOLYAMATOSAN KERÜLNEK FELTÖLTÉSRE A KAR HONLAPJÁRA, VALAMINT A NEPTUNBA.

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - NAPPALI MUNKAREND

 (Frissítve 2017.02.02.)

 

andragógia BA I/2

andragógia (FKSZ) BA II/2

andragógia (SZSZ) BA II/2

andragógia BA III/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ II/2

emberi erőforrás tanácsadó MA I/2

emberi erőforrás tanácsadó MA II/2

human resources counselling MA I/2

human resources counselling MA II/2

informatikus könyvtáros BA I/2

informatikus könyvtáros BA II/2

informatikus könyvtáros BA III/2

informatikus könyvtáros MA I/2

informatikus könyvtáros MA II/2

kulturális mediáció MA II/2

osztatalan könyvtárostanár I/2

osztatalan könyvtárostanár II/2

osztatalan könyvtárostanár III/2

osztatalan könyvtárostanár IV/2

szociális és ifjúsági munka FOKSZ I/2

turizmus-vendéglátás (TUR) FOKSZ II/2

turizmus-vendéglátás (VEN) FOKSZ II/2


 

 

KURZUSFELVÉTELI LISTA - LEVELEZŐ MUNKAREND

 (Frissítve 2017.03.01.)

 

andragógia (M.SZERV) BA III/1

andragógia BA I/2

andragógia MA I/2

andragógia MA II/2

biblioterápia (Budapest) SZIT I/2

biblioterápia (Budapest) SZIT II/2

biblioterápia (Pécs) SZIT II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/1

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ I/2

emberi erőforrások (HUM) FOKSZ II/2

emberi erőforrások (SZSZ) FOKSZ II/2

emberi erőforrások BA II/2

emberi erőforrások BA III/2

emberi erőforrás tanácsadó MA I/1

emberi erőforrás tanácsadó MA I/2

emberi erőforrás tanácsadó MA II/1

emberi erőforrás tanácsadó MA II/2

informatikus könyvtáros MA I/2

human resources counselling MA II/2

kulturális örökség tanulmányok MA I/2

kulturális örökség tanulmányok MA II/2

kulturális mediáció MA II/2

szociális és ifjúsági munka FOKSZ I/2

turizmus vendéglátás (TUR) FOKSZ II/2

tanár - könyvtárpedagógia-tanár I/2 (60 kredit)

tanár - könyvtárpedagógia-tanár I/2 (90 kredit)

 

_____________________________________________________________

 

 

Csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szak, levelező tagozat

(segédanyagok a „kurzuselismerés” kitöltéséhez)

Kurzuselismerés 2016

Tantárgyak CSK 2016

Minta CSK BA 2016

 

KREDITPÓTLÓ KURZUSOK FELVÉTELE

 


Azon hallgatók számára, akiknek a Kreditátviteli Bizottság a felvételi eljárás során kreditpótló kurzusokat írt elő pótlólagos teljesítésre, az alábbi kurzusok közül választhatnak.

A kurzus felvétele a normál kurzusfelvételhez hasonlóan a Neptun Tanulmányi Rendszerben történik.

 

A tárgyakat és kurzusokat nappali munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

 

ANDBA12-27-N Neveléstörténet
ANDBA12-28-N Neveléstörténet szem.
ANDBA12-29-N Szociálpszichológia
ANDBA12-30-N A tanulás pszichológiája
ANDBA12-31-N Szervezet- és vezetéselmélet
ANDBA12-32-N EU-integrációs ismeretek
ANDBA12-33-N Oktatási és képzési politikák Európában
ANDBA12-34-N Iskolarendszerű felnőttoktatás -
iskolai gyakorlat
ANDB A12-35-N A szakmai képzés rendszere
ANDBA12-36-N Pénzügyi alapismeretek
ANDBA12-37-N Bevezetés a személyügyi menedzsmentbe
ANDBA12-38-N Vállalkozások gazdaságtana
ANDBA12-39-N Pályázatírás
ANDBA12-40-N Nonprofit gazdaságtan
ANDBA12-41-N Kulturális rendezvényszervezés

 

 

 

A tárgyakat és kurzusokat levelező munkarendben hallgatók esetében az ANDEMBMAL-KREDIT elnevezésű mintatanterv kiválasztása után válik elérhetővé:

 

ANDBA12-01-L A pedagógia alapjai
ANDBA12-02-L A pszichológia alapjai
ANDBA12-03-L Filozófiatörténet
ANDBA12-04-L Informatika I.
ANDBA12-05-L Kutatásmódszertan
ANDBA12-06-L Kutatásmódszertan szem.
ANDBA12-07-L Könyvtárismeret és könyvtárhasználat
ANDBA12-08-L Kommunikáció
ANDBA12-09-L Kommunikációs tréning
ANDBA12-10-L Kultúrtörténet I.
ANDBA12-11-L Bevezetés az andragógiába ea.
ANDBA12-12-L Bevezetés az andragógiába szem.

 

 

 _____________________________________________________________

 

Pályázati lehetőség a megüresedett ÁF helyekre 2016-2017-1

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2016/2017-es tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre.

 

Részletes információk itt.

PÁLYÁZATI űrlap_16-17-1

NYILATKOZAT_ösztöndíjashoz

  


 

Új szabadon választható kurzusok!


Dr. Brachinger Tamás, karunk új oktatója, az alábbi szabadon választható tantárgyakat ajánlja a kar hallgatóinak a 2015/2016-os oktatási év tavaszi félévében:

A szekszárdi képzési helyen:
SZV03 Civil társadalom Szekszárdon (tantermi óra+terepmunka),
SZV04 Az oktatás gazdaságtana,
SZV06 Közösségfejlesztés-közösségi művelődés-szociokulturális animáció,
SZV07 Nonprofit szektor-civil társadalom. 

A pécsi képzési helyen:
SZV02 Civil társadalom a 21. században,
SZV05 Kulturális politikák a rendszerváltás után,
VALT16-15N Közösségi állapotfelmérés Komlón (tantermi óra óra+terepmunka).


Részletek a NEPTUN-on.

Minden érdeklődőt szeretettel vár az oktató.

 

 


Tájékoztatás az állami ösztöndíjjal támogatott hallgatók részére

 

 

 


Diákigazolvány igénylés szünetel

 

2015. június 10-29. között a diákigazolvány ügyintézés szünetel.

Ezen időszak alatt nem tudunk új diákigazolvány igénylést indítani, valamint folyamatban lévő igénylést módosítani.

A leállás előtt azon diákigazolvány igényléseket és módosító igényeket tudjuk elektronikus úton továbbítani, amelyek 2015. június 10. (szerda) 12 óráig megérkeznek a Tanulmányi Hivatalba.

Megértésüket köszönjük!

 

 


Figyelem! 2015. január 1-től módosult a PTE TVSZ szakdolgozati „plágium" szabályozása.

 

A PTE TVSZ 14. sz. melléklete megtekinthető itt.

 

You shall not pass!