Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Üzleti szakoktató BA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Üzleti szakoktató alapszak (vendéglátó specializáció)

 

 

 

 

Jelentkezés helye: PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

A képzés helyszíne: PTE KPVK Szekszárd

Képzésterület: Gazdaságtudományok

 

Képzési idő (félév): 7 (6+1)

Képzés típus: ALÁ/ALK

Költségtérítés: 175 000 Ft/félév

 

Felvételi követelmények/vizsgatárgyak:

Kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv (9) (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy (7) (kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek)

 

 

Képzés célja:

A képzés célja üzleti szakoktatók képzése, akik felkészültek a specializációnak megfelelő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti vendéglátás-turisztika szakmacsoportba tartozó iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai gyakorlatok oktatására, az összefüggő szakmai gyakorlatok megszervezésére, levezetésére, lebonyolítására, a pedagógusok kompetencia-elvárásainak teljesítésére és a tanulmányaik szakmai tanári mesterképzésben való folytatására.

 

Specializáció: vendéglátó

 

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

üzleti szakoktató vendéglátó szakirányon (Vocational Instructor in Business)

 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek:

A képzésbe való belépés feltétele: érettségi vizsga.

 

Képzési jellemzők: 

Szakmai gyakorlat: A szakon összefüggő szakmai és pedagógiai gyakorlatot kell teljesíteni szakiskolában, tanműhelyben vagy munkahelyi oktatásban, amelynek kreditértéke a képzés egészén belül min. 30 kredit. A képzés utolsó félévében szervezett gyakorlat önálló oktatási tevékenység. A hallgatók a szakmai gyakorlat során szerzett tapasztalataikat portfólióban rögzítik.

Az oklevélszerzés idegennyelvi követelménye: Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A végzett szakoktatók az iskolarendszerű szakképzés vendéglátóipari szakközépiskoláiban, szakiskoláiban a felsőoktatási szakképzés rendszerében a vendéglátó szakmenedzser képzésben, továbbá a felnőttképzést folytató vállalatoknál, intézményekben láthatnak el gyakorlati oktatói feladatokat.

 

 

 

 

You shall not pass!