Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Válaszd a KPVK-t!

Nyomtatóbarát változatPDF változat

ÉRDEMES MINKET VÁLASZTANI!

Piacképes diploma: A nálunk végzetteket bel- és külföldön is egyre több álláshely, jó fizetések várják.

Gyakorlatorientált képzések: Képzéseink magas színvonalúak, gyakorlatorientáltak

Kiváló oktatók: Hallgatóink felkészüléséhez jelentős tudományos teljesítménnyel rendelkező, kiváló oktatóink egyéni segítséget is adnak. Oktatóink tudományos művek és tanítási segédanyagok mellett közéleti kiadványok szerzői is.

Szakmai gyakorlati helyek:  Intézeteink nagy munkatapasztalatot adó szakmai gyakorlati helyek kiterjedt kapcsolatrendszerével rendelkeznek.

Számos ösztöndíj: Hallgatóink igénybe vehetik a PTE-n elérhető valamennyi ösztöndíj-lehetőséget. Az egyetemi ösztöndíjakon túl saját alapítványaink ösztöndíjaink is segítik a diploma megszerzését.

Modern campusok: Igényes, barátságos környezetben tanulhatsz szekszárdi és pécsi Képzési Központjainkban.

 

KIVÁLÓ INFRASTRUKTÚRA

 

Karunk kiváló infrastruktúrával rendelkezik. Tanító és óvodapedagógus hallgatóink a szekszárdi campus területén lévő gyakorlóintézményekben végezhetnek szakmai gyakorlatot. Saját uszodánk, könyvtárunk, kollégiumunk van. Szekszárdi és pécsi képzési központjaink közösségi tereit képzőművészeti alkotások, időszaki kiállítások varázsolják egyedi hangulatúvá.

 

 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS

Tradíció: Magyar Örökség díjas, nagy hagyományú szak, negyedik évtizede Szekszárdon

Kíválóság: a hallgatói kiválóság szempontjából a 4. helyezett a szekszárdi tanító szak az országban.

Egyediség:  Nemzetiségi pedagógusképzésünk a régióban egyedülálló

Sokszínűség: új szemléletű oktatás, kihívások, korszerű gyakorlati képzés, változatos, tartalmas diákélet, kiváló tanár-diák kapcsolat, külföldi tanulmányutak, tudomány, kultúra, művészetek

Továbbtanulás: egyedülállóan a régióban neveléstudományi mesterszakon kora gyermekkor pedagógiája szakirányon tanulhatsz

Tehetséggondozás: eredményeként kiemelt országos sikerek, elismerések, díjak, a tudomány, a művészetek (zene, sport, képzőművészetek), és a tanítási versenyek terén. Átütő Tehetségek Ösztöndíj.

 NÁLUNK VÉGZETT, TEHETSÉGES, SIKERES, TOVÁBBTANUL (Ács Adrienn)

Ács Adrienn 2011-ben végzett tanító szakon. Végzősként

I. helyezést ért el a XVIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen.

2011-től neveléstudományi mesterszakunkra járt,

2013-ban a XXXI. OTDK résztvevőjeként különdíjat kapott.

Jelenleg a PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Doktori Iskola hallgatója. „Szerettem volna piacképes szakot

választani és egy olyan szakirányt, ami érdekel, ezért jelentkeztem

az IGYK-ra, tanító szakra. Hálás vagyok, hogy

ösztöndíjas képzésben vehetek részt, mert megkaptam a

lehetőséget, hogy azt csinálhassam, amit szeretek. Tanulmányaim

mellett végig dolgoztam, de úgy gondolom, hogy

megéri és érdemes is továbbtanulni. Néha problémát okoz

az időbeosztás, de mindenkit csak ösztönözni tudok arra,

hogy ne adja fel az álmait.”

 NÁLUNK VÉGZETT, TEHETSÉGES, SIKERES, JÓL EL TUDOTT HELYEZKEDNI (Bráz Máté Milán)

 

Bráz Máté Milán 2014-ben végzett tanító, 2013-ban az

IGYK "Átütő Tehetségek" ösztöndíjasa volt. "Az IGYK-tól

valóban nem csak tudást kaptam, de egy új családot is.

Nagyon tetszett az, hogy nincs anonimitás a karon.

Szinte mindenki ismer mindenkit. Kis faluból származom,

ezért nekem ez fontos volt. A tanulmányaim alatt

megszerzett tapasztalatok hozzájuttattak jelenlegi állásomhoz.

A Szekszárdi Waldorf iskolában dolgozom

osztálytanítóként. Itt ugyanazt tapasztalhattam meg,

amit a karon is. A közösséget."

 

 

ERASMUSSAL KÜLFÖLDÖN TANULHATSZ, SZAEREZHETSZ SZAKMAI GYAKORLATOT

Lehetőség: Az Erasmus a nemzetközi mobilitást, tapasztalatszerzést szolgáló csereprogram, amely külföldi tanulmányutakra szakmai gyakorlatok folytatására ad lehetőséget. A program keretében hallgatóink Ausztria, Belgium, Németország, Spanyolország, Görögország, Lengyelország, Románia, Finnország, Szlovákia, Törökország egyetemein tanulhatnak.

NÁLUNK VÉGZETT – Az Erasmus hatalmas KALAD volt számára

 

Heronyányi Dániel 2014-ben végzett szociális munka szakon. "Hogy mit adott számomra

az IGYK-n eltöltött három és fél év? Elérhető, közvetlen oktatókat, világos feladatokat, elvárásokat.

Lehetőséget, hogy kipróbálhassam magam az érdeklődésemnek megfelelő

szakmai területeken, a közéletben és sok, számomra új szabadidős tevékenységben is.

Gyakorlati tapasztalatot és kapcsolatokat első munkahelyem megszerzéséhez. Célokat,

alapot és motivációt tanulmányaim mesterszakon való folytatásához. Ahhoz is hozzásegített,

hogy kipróbálhassam magam idegen nyelvi környezetben: harmadévesként fél

évet töltöttem a németországi Hildesheim HAWK University of Applied Sciences and

Arts egyetemén. Hatalmas KALAND. Ha tanácsot kérne tőlem valaki, hogy pályázzon-e

Erasmus ösztöndíjra, azt mondanám: Tedd meg! Nem fogod megbánni!"

 

PEZSGŐ HALLGATÓI ÉLET

HÖK: A Hallgatói Önkormányzat a közösségi élet megszervezésében, kulturális programszervezésben, pályázati és ösztöndíj-lehetőségek felkutatásában segíti a hallgatókat. Programjaik: Gólyatábor, gólyabál, Hallgatói Napok, jótékonysági rendezvények, kulturális és sportesemények

DJKB: A HÖK mellett működő Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság a térítési és juttatási ügyekkel és a kollégiumi elhelyezésekkel kapcsolatban tevékenykedik.

Hallgatói élet képekben

 

 

TEHETSÉGGONDOZÁS

 

 

KÖRNYEZETKULTÚRA

 

 

 

BORkultúra szabadEGYETEM

 

 

You shall not pass!