Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

VINCE Projekt

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 

Az Európai Parlament által létrehozott Erasmus+ program keretében indított kutatást 2016. decemberében az Európai Egyetemek Lifelong Learning Hálózata (eucen). A eucen (the European Universities Continuing Network) (www.eucen.eu) az egyetemi élethosszig tartó tanulás multidiszciplináris európai szövetsége. A kutatás nemzetközi konzorciumban valósul meg, melynek tagja a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara. A Kar részéről a kutatásban résztvevő oktatók:

 

 

Németh Balázs, Dr. habil., intézetigazgató, egyetemi docens, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet, Felnőttképzési és Gerontoedukációs Tanszék, a Magyar Egyetemi Lifelong Learning Network Egyesület elnöke (MELLearN)

 

Koller Inez Zsófia, Dr. Ph.D., adjunktus, PTE KPVK Kultúratudományi, Könyvtártudományi és Társadalomtudományi Intézet, Kultúratudományi Tanszék

 

A kutatás címe: VINCE – Validation for Inclusion of new citizens in Europe

Project szám: 580329-EPP-1-2016-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 

Projekt célok

 

1.      Hátrányos helyzetű tanulók befogadásának előmozdítása, különös tekintettel a migráns háttérrel rendelkezőkre, ugyanakkor a velük szemben megjelenő diszkrimináló gyakorlat megelőzése, kivédése;

2.      Az általánosan elérhető minőségi képzési rendszerbe való bejutásuk előmozdítása, a hátrányos helyzetű tanulók igényeire koncentrálva;

3.      A képzési nyelv elsajátításának megkönnyítése az újonnan érkezők számára;

4.      Az újonnan érkező migránsok tudásának felmérése tanulmányaik megkezdése előtt;

5.      Transznacionális együttműködés a fiatalok képzése területén;

6.      Más európai projektek bevonása, különösen az Erasmus+ és hasonló korábbi európai uniós program köréből, melyek a civil képzések területén történnek, de a befogadás és az interkulturális megértés köré szerveződnek.

 

 

A projekt résztvevői

 

Partner 1

EUCEN - European university continuing education network

nemzetközi szervezet, 1991, 179 tag

Partner 2

SOLIDAR - a European network of NGOs working to advance social justice in Europe and worldwide

nemzetközi szervezet, 60 tag

Partner 3

UBO - Université de Bretagne Occidentale

 

franciaországi egyetem, 21000 hallgató

Partner 4

VIA University College

Dánia legnagyobb alkalmazott tudományi egyeteme, 18000 hallgató

Partner 5

Foundation European Centre Valuation Prior Learning

2002, holland NGO

Partner 6

NOKUT - Norwegian Agency for Quality Assurance in Education

a norvég oktatási és kutatási minisztérium tanácsadó szerve

Partner 7

DUK - Danube University Krems

osztrák állami egyetem, 7000 hallgató 78 országból

Partner 8

CPZ - International Centre for Knowledge Promotion

nemzetközi szervezet, szlovén székhelyű

Partner 9

LMU - Ludwig-Maximilians University

 

Németország egyik legnagyobb egyeteme, 50000 hallgató

Partner 10

Fachhochschule Burgenland

 

osztrák alkalmazott tudományok egyeteme, 1800 hallgató

Partner 11

UP - University of Pecs

 

22000 hallgató,

Partner 12

IVC Den Helder - Stichting Internationaal Vrouwenwerk Den Helder

nemzetközi szervezet, holland székhely

Partner 13

OMILOS GIA TIN UNESCO PEIRAIOS, Club for UNESCO of Piraeus

& Islands

spanyol NGO, 4000 tag

Partner +

9 támogató szervezet 6 különböző országból

 

 

A Projekt célkitűzései

Az Európába újonnan érkezők (menekültek és egyéb migránsok) száma drasztikusan megemelkedett az utóbbi években, akik háború vagy kilátástalan életkörülmények elől menekülnek, vagy más okból keresnek jobb életlehetőségeket. Számuk valószínűsíthetően tovább növekszik majd a következő években. Az újonnan érkezők számos nehézséggel szembesülnek európai letelepedésük során, ezek közül a projekt a munkaerő piacra jutásukra, illetve továbbtanulásukra koncentrál. Az Európa Tanács nemrégiben elismerte, hogy az oktatás döntő szerepet játszik a migránsok megsegítésében. Az integrációs folyamatnak része kell, hogy legyen a képzettségek elismerése, valamint az oktatás is, amely önmagában is értékes eszköz az egész európai lakosság társadalmi kohéziójának, szolidaritásának, toleranciájának, diverzitásának és emberi jogainak előmozdításában, hiszen képes hatékonyan küzdeni a rasszizmussal, idegengyűlölettel, antiszemitizmussal, iszlamofóbiával és az intoleranciával szemben.

 

Az újonnan érkezőket a gyakorlatban gyakran akadályozzák jogaik élvezésében, amely tovább nehezíti integrációjukat a befogadó társadalmakban. Az egyik ilyen akadályozó tényező, hogy bár ha van is képzettségük valamilyen területen, kompetenciáikat nem ismerik el. Ennek több oka lehet, készségeik és ismereteik nem feltétlenül illeszkednek a befogadó országok előírásaihoz, eljárásrendjéhez, hiányoznak az igazoló dokumentumaik, vagy szakmai karrierjük nem összeegyeztethető a befogaó ország igazolási rendszerével. Ez megakadályozza, hogy belépjenek a munkaerő piacra, vagy hogy folytassák tanulmányaikat, s így veszélyezteti esélyeiket a társadalmi integrációban is.

 

A projekt egyik fő célkitűzése az, hogy már meglévő módszereket alkalmazzon a hátrányos helyzetű személyek egyetemi képzésbe való bevonásához, ami társadalmi integrációjukat is segíti, egyben hatékony eszköznek mutatkozik a diszkriminációs gyakorlatok visszaszorításában. Másrészt új eszközöket fejlesszen ki, melyek megkönnyítik az újonnan érkezők különböző készségeinek, kompetenciáinak és ismereteinek elismerését, validálását, hogy aztán továbbtanulhassanak vagy elhelyezkedjenek a munkaerő piacon. Az újonnan érkezők előzetes tudásának hatékony értékelése lényeges feltétele munkaerő piacra, illetve képzőhelyekre való bejutásuknak. Elismerésük és validációjuk informális útjai is támogatják társadalmi integrációjukat és előre jutásukat, hiszen a formális képzésből leggyakrabban kiszorulnak. A validációs folyamat kiterjesztése az informális képzőhelyekre egyebekben ahhoz is hozzájárulhat, hogy a képzési egyenlőtlenségeket kiegyensúlyozza, illetve további utakat, módokat tegyen lehetővé a mindennapi életbeli és a munkaerő piac világában szükséges készségek fejlesztésben. Emellett annak az esélynek a megadása, hogy hasznosíthatják korábbi képzésbeli és munkahelyi tapasztalataikat, támogató visszajelzést kapnak előzetes tudásukról, az lehetővé teszi számukra, hogy valóban megalapozhassák jövőjüket új társadalmukban.  Az Európa Tanács validációról szóló ajánlása 2018-ig kéri minden tagországától, hogy fejlesszenek ki validációs egyezményeket az informális és non-formális képzési helyekkel. Mindezek fényében a projekt informális és non-formális képzés előtti validációval is foglalkozik. Az informális és formális képzések közötti átjárás gyakorlatában a dokumentáció alapú igazolás viszonylag könnyű, menete alkalmazhatóvá tehető a nem Európából érkezők számára is, bár ez inkább adminisztratív és tudásszint szerinti, vagyis szakmai kompetenciákra kihegyzetett folyamat. A validációs eljárásokban részt vevő kollégákat ezért erre is fel kell készíteni.

 

 

A Pécsi Tudományegyetem képviselőinek szerepe a Projektben

Feladatunk elsősorban annak a folyamatnak az irányítása, melyben a projekt célkitűzései hatékonyan épülnek be olyan policy vitákba, melyek végül ajánlásokban fejeződnek majd ki. Ezen kívül minden feladat csomag magyarországi részét kidolgozzuk az előzetes terveknek megfelelően. E feladat csomagok a következők:

 

WP1 – Az előzetes tudás megállapítása (vezetői: P1, P2, P6)

WP2 – Az előzetes tudás validálása meglévő tartalmának frissítése (vezetői: P5, P8)

WP3 – Útmutatók (vezetői: P4, P10, P1)

WP4 – Tréning kurzus (vezetői P6, P3)

WP5 – Policy ajánlások (vezetői: P11, P4, P1)

WP6 – Interaktív Platform (vezetői: P7, P1, P5)

WP7 – Minőségbiztosítás (vezetői: P9, P1)

WP8 – Disszemináció (vezetői: P1, P2)

WP9 – Felhasználás (vezetői P2, P1)

 

A Pécsi Tudományegyetem (P11) képviselőiként a következő részfeladatokat látjuk el:

 • részvétel a személyes és virtuális megbeszéléseken
 • az Előzetes Tanulás Szeminárium előkészítése és levezetése a Civil Közösségek Háza közreműködésével -
  http://www.ckh.hu/
 • részvétel az Előzetes Tanulás Szemináriumon
 • útmutatók készítése országos szinten a magyar felsőoktatás számára, helyi szinten a Pécsi Tudományegyetem számára, ennek rövid változatát angolul, teljes változatát magyarul, végül a teljes európai szintű útmutató magyarra fordítása
 • részvétel transznacionális képzésben validációs dolgozók számára
 • a kurzus magyarra fordítása
 • egy napos validációs tréning szervezése és lebonyolítása a Pécsi Tudományegyetem validációs munkatársai számára
 • próbaként 5 újonnan érkező migráns jelentkező validációs eljárásának levezetése
 • a policy ajánlások megfogalmazásainak összegyűjtése és egységesítése, ennek keretében egy budapesti megbeszélés leszervezése az ajánlások véglegesítése céljából
 • disszeminációs és felhasználási tevékenységek helyi és nemzeti szinten

 

 

 

 

 

1. HÍRLEVÉL

 

 

You shall not pass!