ECL nyelvvizsga

ECL ANGOL ÉS NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTŐ TRÉNING!

 

A tréning díja: 6000 Ft/5 tanóra
(felkészítő anyaggal együtt)

(min. 8 fő esetén)

Jelentkezés az aktuális vizsga előtt 3 héttel!

 

ECL nyári ügyelet

ecl@kpvk.pte.hu

kedvesa@kpvk.pte.hu

Telefon: 06-30-402-1137

 

Jelentkezés és további információ:
Szabóné Kedves Ágnes
PTE KPVK A épület, 208-as iroda
E-mail: ecl@kpvk.pte.hu
Telefon: 74/528-300/1211-es mellék

Jelentkezési lap

 

Online felkészítő anyagok

ECL Vizsgafelkészítők (nyelvkonyvbolt.hu)


ECL Nyelvvizsgával kapcsolatos rövid tájékoztató

 

Vizsganyelvek a szekszárdi nyelvvizsgahelyen: angol és német nyelv

Vizsgák időpontjainak megtekintése: http://ecl.hu/vizsgaidopontok/

Adminisztrációs fogadóóra:

Az alábbi időpontokban lehetséges telefonon vagy személyesen intézkedni, érdeklődni és kérdéseket feltenni a nyelvvizsgával kapcsolatban:

  • Hétfő 9-10 óra
  • Szerda 13-14 óra

Ha csak jelentkezési lapra és csekkre lenne szüksége, az A épület portáján is beszerezhető ez a két dokumentum.

Jelentkezés menete:

1. Online jelentkezés: (a vizsgázó jelentkezteti saját magát az interneten keresztül) http://www.ecl.hu/ Jelentkezés / Vizsgaidőszak, Vizsgaország, Vizsganyelv, Vizsgaszint / (HU-036103 PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar)

2. Helyszínen történő jelentkezés:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Vizsgadíj összege:

Elérési út: http://ecl.hu/vizsgadij/

 

Vizsgadíj befizetése:

Átutalással:
a 10024003-00282716-00000000 számlaszámra, közlemény rovatban kérjük feltüntetni a 150057-530-101 témaszámot, a vizsgázó nevét és az „ECL nyelvvizsgadíj” szöveget. Ez esetben az átutalásról kapott bizonylat másolatát e-mailben az ecl@kpvk.pte.hu címre, vagy faxon a 74/528-301-es faxszámra Müller János nevére kérjük elküldeni.

Készpénzes befizetés:
A nyelvvizsgahelyen, (cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar) a portán átvehető nyelvvizsgacsekkel, aminek postai befizetése után, az eredeti példány visszajuttatása szükséges. Célszerű, ha a vizsgázó egy másolatot készít magának a csekk feladóvevényéről, ezt majd a vizsgára is hozza magával.

Számlaigény esetén az on-line regisztrációkor meg kell adni a számlázási adatokat, valamint az átutalás közleményében fel kell tüntetni a vizsgázói azonosítót és a vizsgázó nevét (az összeg(ek) befizetéséhez szükséges pontos banki adatok a regisztrációkor létrejövő Vizsgázói oldalon találhatóak). A papír alapú jelentkezési lap kitöltésekor szintén meg kell adni a számlázási adatokat, és amennyiben rendelkezésre áll a vizsgázói azonosító, azt is fel kell tüntetni a befizetési csekk közlemény rovatában.
A jelentkezéssel elfogadásra kerül, hogy a fentiek hiányában számla kiállítására nincs mód. Ennek elmulasztása esetén – utólag – névre szóló befizetési igazolást áll módunkban kiadni

 

Sikeres komplex vizsga:

egy vizsgaidőszakon belül mind a négy mért készségből minimum 40%-os teljesítmény, és a négy készség eredményének minimum 60%-os átlaga esetén.

 

ECL Vizsgaszabályok