University of Pécs

University of Pécs

 

  • Cultural Sensitivity Program
  • International Studentguide 2017
  • You have become a PTE-student! Welcome!
  • Welcome!

Magunkról

Printer-friendly versionPDF változat

 Dr. Györkő Enikő PhD

 

egyetemi adjunktus

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.

Iroda: 205

telefon: 30/354-80-57, 74/528-300 1216

email: gyorkoe@gmail.com

Végzettség:

pszichológus, klinikai és mentálhigiénés gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

logopédus, pszichopedagógus, gyógypedagógiai tanár

óvodapedagógus

Oktatott tárgyak

Pszichológia [Bevezetés a pszichológiába (BA), Pedagógia pszichológia (BA, Pedagógia szociálpszichológia (BA), Családpszichológia és tanácsadás (BA), Művészetpszichológia (BA), Alkalmazott pszichológia (BA), Kognitív, affektív és pszichomotors fejlődés (MA)], Gyermektanulmány (MA)]

Beszéd és nyelvfejlődés [Beszédfejlődés segítése (BA)]

Atipikus fejlődés[Koraszülöttek és gondozása (BA), Érzékszervi-, beszéd- és mozgássérültek pedagógiája (BA), Tanulásban és értelmi fejlődésben akadályozottak pedagógiája (BA)]

Kutatási terület:

Kognitív fejlődés (számérzék,numerikus fejlődés, téri nyelv fejlődés,téri megismerés, kognitív fejlődés)

Atipikus fejlődés (koraszülöttek atipikus fejlődése)

Publikáció:

           Publikációk eléréséhez az MTMT adatbázisához kattintson ide

             

Dr. habil Boronkai Dóra PhD

 

 

egyetemi docens

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.

Iroda: 211

telefon: 30/848-64-45, 74/528-300 1213

email: doriboronkai@gmail.com

 

Végzettség:

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

kommunikációs szakember

Ph.D (nyelvtudományok)

habilitáció (nyelvtudományok)

 

Oktatott tárgyak

Nyelvészet [Nyelv és szintjei (BA), Nyelvészeti gyakorlatok (BA), Általános és alkalmazott nyelvészet (BA)]

Kommunikáció [Beszédkultúra és kommunikációs képességfejlesztés (BA), Pedagógiai kommunikáció (BA), Anyanyelv és gyermeknyelv (BA), Kommunikáció és érzékenyítés (BA), Kommunikáció és konfliktuskezelés (BA), Kommunikáció és fejlődés (MA)]

Médiatudomány [Médiaismeret (BA), Vizuális médiakommunikáció (BA)]

Kutatási terület:

Kognitív nyelvészet (kognitív szövegtani és stilisztikai kutatások)

Társalgáselemzés (spontán és félspontán kommunikáció, kora gyermekkori kommunikáció, családi kommunikáció, különös tekintettel az anya-gyermek kommunikációra, orvos-beteg kommunikáció)

Szocio- és pszicholingvisztika (szociokulturális tényezők és nyelvhasználat, a mentális lexikon működése)

Publikáció:

           Publikációk eléréséhez az MTMT adatbázisához kattintson ide

 

 

Dr. Klein Ágnes

                                             

egyetemi docens

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet

7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.

Iroda: 207

telefon: 30/2016813, 74/528-300

email: klein@kpvk.pte.hu

Végzettség:

Német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, német nemzetiségi tanító

Oktatott tárgyak

Alkalmazott nyelvészet [Kétnyelvűség elmélete és gyakorlata (BA), Német nyelv elsajátításának módszertana (BA), Nyelvelsajátítás- és tanulás (MA) CLIL (BA)

Irodalom [Magyarországi német gyermekirodalom (BA)]

Kutatási terület:

             Gyermekkori kétnyelvűség, anyanyelv-és második nyelv elsajátítása, CLIL,  kompetencia alapú nyelv nevelés, gyermekirodalom

Publikáció:

           Publikációk eléréséhez az MTMT adatbázisához kattintson ide

 

 

Király Gabriella

 

tudományos segédmunkatárs

Kapcsolat:

Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet 7100 Szekszárd Rákóczi u. 1.

Iroda: 205. Telefon: 70/6171-397, 74/528-300 1216

email: kiralygabi.hu@gmail.com

Végzettség:

pszichológus, klinikai mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus

oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

közoktatási vezető

Oktatott tárgyak

15 éve oktatok a Karon, jellemzően a pedagógusképzésben veszek részt. Alapvetően pszichológiai és gyógypedagógiai tárgyak oktatását végzem, de bekapcsolódtam már akkreditációs tevékenységbe, tantárgyak kidolgozásába, szakvizsgára előkészítő képzések megtartásába, egyetemi pályázatok megvalósításába. Rendszeresen látok el ismeretkör-, illetve modulfelelősi teendőket, szakdolgozati konzulensi és opponensi tevékenységet, továbbá részt veszek a hallgatók modul gyakorlatának szervezésében.

Főbb oktatott tantárgyak: Személyiség fejlődése és alakulása, Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája, Gyógypedagógiai ismeretek, Pszichopedagógia, Önismeretfejlesztő gyakorlatok, Sajátos nevelési igényű gyermekek, Korai anya-gyermek kapcsolat pszichológiája, Korai fejlesztés, A tanácsadás pszichológiája, Integrált – inkluzív nevelés, Játékpszichológia.

Kutatási terület:

Tanulási zavarok és az intelligencia-struktúra összefüggéseinek vizsgálata.

Publikáció:

            Publikációk elérése az MTMT adatbázisáb

 

 

Dr. Claudia Mewald PhDFőiskolai tanár

Kapcsolat:
           
Alsó-Ausztriai Pedagógiai Főiskola
            Mühlgasse 672500 Baden Ausztria
            Iroda: 325

            Mobil: +43 676 3478525
            Mail:
claudia.mewald@ph-noe.ac.at

Végzettség:

TESOL professzor, neveléstudomány, általános iskolai tanár: történelem, hittan és művészet, német mint második és idegen nyelv tanár az alsófokú nevelésben (Goethe Intézet)

Oktatott tárgyak:

TESOL (BA & MA), Multilingvalizmus (BA & MA), Mérés & értékelés (BA), Visszacsatolás a professzionális nevelésben (MA), CLIL (BA & MA), Mentorálás (MA)

Kutatási terület:

TESOL, mérés & értékelés, tanulói autonómia, CLIL, kompetencia alapú nyelv nevelés, multilingvalizmus, mentorálás

Publications:

       please click here

 

 

Dr. Edina Haslauer, PhD. 

 

 

Kapcsolat
            
University of Wisconsin-Platteville

            School of Education

           1 University Plaza
            USA
            Office: 331

            Tel: +608 342 1116
            Mail: 
haslauee@uwplatt.edu

Végzettség:

 

Tanterv es oktatás, Tanár- és tanitóképzés, Oktatáspszichológia, Angolul tanuló gyermekek oktatása, multikulturális oktatás 

 

Oktatott tárgyak

Multikulturális oktatás, Oktatáspszichológia, TESOL, Német mint idegen nyelv 

 

Kutatási terület:

Multikulturális oktatás, angolul tanuló diákok oktatása, kulturálisan reagáló pedagógia, vidéki oktatás, oktatási egyenlőség es társadalmi igazságosság az oktatásban 

 

 

Márkus Éva

 


habilitált egyetemi docens

Elérhetőség:

ELTE TÓK
1126 Budapest, Kiss J. altb. u. 40.
fszt. 5. szoba
Tel: 0036 1 4878 188
Email: 
markus.eva@tok.elte.hu

Végzettség: 


2013: habilitáció, ELTE BTK, nyelvtudományok
2001: PhD,  
ELTE BTK, nyelvtudományok
1993: egyetem, ELTE BTK, német szakos középiskolai tanár

Oktatott tárgyak: 

Nemzetiségi ismeretek; Nemzetiségi irodalom; Nemzetiségi gyermekirodalom; Magyarországi német nyelvjárások; Német leíró nyelvtan; Csecsemő- és kisgyermekgondozó szaknyelv

Kutatási terület: 

  • Dialektológia - Magyarországi német nyelvjárások (Budai-hegység, Nagybörzsöny)
  • Nyelvjárások szerepe a nemzetiségi oktatásban, módszertani ajánlások
  • Nemzetiségi óvó- és tanítóképzés története Magyarországon
  • Nyelvoktatás hatékonysága a nemzetiségi iskolákban 
  • Nemzetiségi gyermekirodalom szerepe a nemzetiségi oktatásban, módszertani ajánlások
  • Tananyagfejlesztés a nemzetiségi óvó- és tanítóképzés számára


Publikációk (MTMT):

 https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?nwi=1&inited=1&ty_on=1&url_on=1&cite_type=2&orderby=3D1a&location=mtmt&stn=1&AuthorID=10002688&jelleg=1,2,3,4,5,6,7

 

You shall not pass!