University of Pécs

University of Pécs

 

  • Cultural Sensitivity Program
  • International Studentguide 2017
  • You have become a PTE-student! Welcome!
  • Welcome!

Kutatási területek

Printer-friendly versionPDF változat

Kutatócsoportunk elsősorban a gyermekek és fiatalok nyelvi és kommunikációs képességek fejlődésének sajátosságait vizsgálja. Kutatási profilunk legfőképp a korai évek és a kisiskoláskor tipikus és atipikus nyelvi jellemzőit tanulmányozza, továbbá elhivatott abban, hogy módszertani és terápiás eljárásokat dolgozzon ki az eltérő fejlődésű gyermekek fejlesztésére. Emellett célunk még, hogy vizsgálataink összefüggést keressenek a kognitív fejlődési vonalakkal is mint a figyelem, az emlékezet és a végrehajtó funkciókkal. Vizsgálataink széleskörű, interdiszciplináris területeket érintenek, így kitérnek a neurolingvisztika, pszicholingvisztika, szociolingvisztika, kognitív nyelvészet és a kontaktnyelvészet területeire és kapcsolatokat keresnek a fejlődési faktorokkal.

You shall not pass!