Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Hírek

Oldalak

 • Térségi összefogás az innováció jegyében sajtótájékoztató

  Térségi összefogás az innováció jegyében címmel tartott sajtótájékoztatót karunkon Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere, Prof. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának dékánja, majd ezt követően aláírták az új kutató- és szolgáltató központok megalapítására és működtetésére vonatkozó együttműködési megállapodás szándéknyilatkozatát.

   

  rovat: Hírek
 • Család Akadémia nyitóelőadásai

  Tízből tíz férfi számára a homokóra-formájú hölgyek a legvonzóbbak, sőt, ez az alkat szebbé tehet egy kevésbé vonzó arcot is, tudta meg a közönség Prof. Dr. Bereczkei Tamás egyetemi tanár, dékántól a Család Akadémia nyitó előadásán.

   

  A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara a családok és intézmények közös nevelésének fontosságát igyekszik hangsúlyozni a tegnap indult Család Akadémiával. A jövőre is folytatódó, összesen ötalkalmas rendezvénysorozatra szülőket, pedagógusokat egyaránt várnak.

   

   

  rovat: Hírek
 • Ilyen volt a Kari advent

   

   

  rovat: Hírek
 • Tanszéki est a Szociális Tanulmányok Tanszéken

  Karunk Szociális Tanulmányok tanszéke kötöttségektől mentes estet szervezett, aminek az volt a célja, hogy a Közösségszervezés és a Szociális munka szak első évfolyamos hallgatói személyes hangvételű beszélgetést folytathassanak tanáraikkal. Az oktatók röviden ismertettették eddigi életútjukat, majd a hallgatók is bemutatkoztak, elmondták eddigi benyomásaikat és beszéltek terveikről is. Ezt követően szó volt arról, hogy a hallgatók milyen módon tudnák segíteni a kar beiskolázási kampányát.

  rovat: Hírek
 • Gedenktage im Schatten des Populizmus - nemzetközi konferecnia

  November 29. és december 1. között került sor a heidelbergi Pedagógiai Főiskolán egy nemzetközi konferenciára, amelyen karunk  egyetemi docense, Dr. Klein Ágnes is részt vett. A konferencia munkacíme: Gedenktage im Schatten des Populizmus (Emléknapok a populizmus árnyékában) Dr. Klein Ágnes előadása a magyarországi ünnepnapok iskolai jelenlétéről szólt.

  rovat: Hírek
 • „Szavakból mese" – Anyanyelvi nevelés az óvodában – A továbbképzések zárókonferenciája

  "2018. november 24-én Szovátán került sor a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program  Erdélyben megvalósult szakmai pillérének zárókonferenciájára. A találó téma szimbolikus jelentése „Szavakból mese” – már a köszöntőbeszédek előadóit is magával ragadta. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke a köszöntés mellett a programsorozat hatékonyságáról is beszélt. Dr.

  rovat: Hírek
 • Elindult a Pécsi Tudományegyetem Mentor Programja

  Elindult a Pécsi Tudományegyetem Mentor Programja a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében. Az összegyetemi szintű hallgatói és oktatói mentorhálózat célja a lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók személyes segítése, az ilyen típusú kezdeményezések összefogása.

  rovat: Hírek
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült Huth Anita

  Huth Anita harmadéves szociális munka alapszakos hallgató a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon. Szorgalma és kiváló tanulmányi eredménye, rátermettsége és izgalmas kutatói munkássága, valamint témavezetője, Dr. Varga István bíztatása már több ösztöndíj elnyeréséhez is hozzásegítette. Idén Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban részesült, az erről szóló oklevelét Prof. Dr. Szécsi Gábor dékán úrtól a Kari Tanácson vehette át, ami után egy interjút is készítettünk vele.

   

  Miért választottad ezt a szakot? Miért gondolod úgy, hogy hozzád illik ez a hivatás?

  rovat: Hírek
 • Leendő pedagógusok a Pécsi Egyházmegye ösztöndíjasai

  A Pécsi Egyházmegye pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának tanító és óvodapedagógus hallgatói számára. A pályázat célja támogatást nyújtani azoknak a hallgatóknak, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott köznevelési intézményben szeretnének elhelyezkedni. Mint arról már korábban hírt adtunk, a pályázatot négy hallgatónk sikeresen elnyerte.

  November 29-én két óvónőjelölt, Hermesz Barbara és Dukai Szilvia, valamint két leendő tanítónő, Frank Sára és Schiffer Nikolett írta alá ösztöndíj-szerződését ünnepélyes keretek között a püspöki palota dísztermében. Az ünnepi műsort karunk Tehetséges Hallgatók Zenekara biztosította.

  rovat: Hírek
 • RE.M.I.S.E (Regional managers in social economy) projekt záró konferencia

  rovat: Hírek
 • Folyamatosan tájékoztatjuk a továbbtanulás előtt álló fiatalokat

  Lelkes hallgatókkal standoltunk a Babits Mihály Kulturális Központban a "Jövőd záloga" Tolna Megyei Pályaválasztási Kiállításon november 21-én. Az érdeklődők információkat kaptak képzéseinkről, az egyetemi életről és egyéb hallgatókat érintő lehetőségekről. Na és persze sok-sok ajándéktárgyat is! A színes stand egész nap vonzotta a fiatalokat és szüleiket egyaránt, a kiállító intézmények közül utolsóként hagytuk el a helyszínt.

  A nap során tartotta a Garay János Gimnázium is pályaorientációs napját, ahol a diákok óránként látogathattak meg egy-egy termet, amelyik számukra érdekes előadást kínált. A 205-ös teremben a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tájékoztatója zajlott két órán keresztül. Mindkét óra kiscsoportos beszélgetéssé vált, ahol az érdeklődők személyes kérdéseit volt módunk megválaszolni.

  rovat: Hírek
 • Közösen tanácskoztak a gyermekjólétről városi és egyetemi intézmények

   

  Az A szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek megújítása elnevezésű projekt kereteiben „Szülői kompetenciafejlesztést célzó modellprogramok a gyermekjóléti szolgáltatások tárházában” címmel tartottak sajtótájékoztatóval egybekötött konferenciát 2018. november 19-én a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karon.

  A projektet a Rubeus Egyesület és öt szociális intézmény, köztük a Szekszárd Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Központja valósította meg. Mivel egyetemi karunk és a Humánszolgáltató Központ között régóta tart a közös munka, mely keretében a központ gyakorlati helyként szolgál a hallgatók számára, illetve közös kutatások zajlanak és közös publikációk is születnek a két intézmény együttműködésében, így a projekt eredményeit egy sajtótájékoztatóval egybekötött konferencia kereteiben karunkon mutatták be.

  rovat: Hírek
 • A vidéktörténet egy-egy apró epizódját elevenítette fel a levéltári nap

  2018. november 15-én immár 22. alkalommal rendezte meg levéltári napját a Tolna Megyei Levéltár. A rendezvénynek hagyományosan a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának épülete adott otthont.

  Köszöntő beszédében prof. dr. habil Szécsi Gábor Csc., a kar dékánja kiemelte ennek a hagyományos együttműködésnek a jelentőségét, és kifejezte azt a reményét is, hogy ez az együttműködés a közeljövőben tovább erősödik más rendezvények kapcsán is. Prof. dr. Ö. Kovács József, a Magyar Nemzeti Levéltár megyei főigazgató-helyettese megnyitójában üdvözölte az intézmény levéltárosainak azt a törekvését, hogy kutatásaikban, előadásaikban a vidéktörténet egy-egy apró epizódját kívánták feleleveníteni. 

  rovat: Hírek
 • A kényszerítés kényszere – a büntetőjog történetéről határtalanul

   

  A Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület, a Magyar Jogász Egylet Tolna Megyei Szervezete és a PTE KPVK Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoportja által a Magyar Tudomány Ünnepén közösen szervezett programon 2018. november 19-én Szekszárdon Prof. Dr. Mezey Barna DSc. jogtörténész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport társelnöke tartott a Tolna Megyei Főügyészség Dísztermében megjelentek élénk érdeklődése által kísért előadást „A büntetőjog szinergiája” címmel.

   

  A határtalan tudomány szemléleti közelítésével szólt a közösségi és állami kényszer alkalmazásának egyes történeti formáiról és szakaszairól. A büntetőjog történetéből és a jogi kultúrtörténet, a jogi néprajz tárgyköréből választott példaanyagot a közönség nagy élvezettel hallgatta és gazdagította tovább maga is az előadást követő hozzászólások során.

  rovat: Hírek
 • A PTE szekszárdi karán is megünnepelték a Szociális Munka Napját

  A Szociális Munka Napja, minden év november 12. napja a szociális szakma ünnepe, amely egyúttal alkalom az e területen dolgozók megbecsülésére is. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző, és Vidékfejlesztési Kar Szociális Tanulmányok Tanszék oktatói is fontosan tartják, hogy hallgatóik elkötelezettek legyenek leendő hivatásuk és a szociális munkát végző szakemberek iránt.

   

  A Magyar Tudomány Ünnepe országos programsorozathoz kapcsolódó „Fókuszban: a gyógypedagógia elmélete és gyakorlata” konferencián Prof. Nagy Janka Teodóra, a Szociális Tanulmányok Tanszék vezetője, tudományos és innovációs dékánhelyettes "Intenzív szívterápia" - a fogyatékosság iránti érzékenyítés a pedagógushallgatók körében címmel megtartott előadásával a Szociális Munka Napját is köszöntötte.

   

  rovat: Hírek
 • Pécsi egyházmegyei ösztöndíjat nyertek hallgatóink

  A Pécsi Egyházmegye Püspöki Hivatala pályázatot hirdetett a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar tanító és óvodapedagógus hallgatói részére.

   

  A pályázat célja azon hallgatók támogatása, akik végzettségüket megszerezve az Egyházmegye által fenntartott intézményben kívánnak elhelyezkedni. A kar hallgatói közül a tanító, német nemzetiségi tanító szakirány, óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus szakirány szakokon tanulók pályázhatnak a végzetség megszerzése előtti utolsó két szemeszterben. A pályázat feltétele, hogy a hallgató jogviszonyban álljon a karral, és hogy az előző félévi tanulmányi átlageredmé

  rovat: Hírek
 • Továbbtanulásról tájékoztattuk a Vendéglátó Szakképző Iskola diákjait

  Tapasztalataink azt mutatják, hogy a középiskolás fiataloknak nem könnyű dönteni továbbtanulásukról, és sok kérdésükre nehezen találnak választ tájékozódásuk során.

  A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar szere

  rovat: Hírek
 • A magyar tudományt ünnepelték a PTE szekszárdi karán

  A Magyar Tudományos Akadémia hivatalosan 2003 óta emlékezik meg minden év novemberében a magyar tudomány ünnepéről. Az idei év mottója: „Határtalan tudomány”. E mottó jegyében és szellemében zajlott le a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának konferenciája 2018. november 7-én, „Tudományról határok nélkül” címmel.

   

   

   

  rovat: Hírek
 • Brazil delegáció látogatott Szekszárdra

  A Hétfa Kutatóintézet és a Tolna Megyei Önkormányzat közösen fogadott vezető tisztségviselőkből, innovációs szakemberekből álló küldöttséget Brazíliából. A delegáció célja, hogy Tolna megyét megismerve feltérképezzék az esetleges együttműködési lehetőségeket. Érdeklődésüknek megfelelően a szőlészet-borászathoz, illetve felsőoktatáshoz kapcsolódó program került összeállításra, így a csoport a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karra is ellátogatott, akiknek tagjait a kar vezetősége fogadta.

  A program egy uniós projekt keretében zajlott, mely a decentralizált innovációs politikák és a területi kohézió területén folytatott együttműködés előmozdítására jött létre. A cél az uniós regionális politikák tapasztalatainak és bevált gyakorlatainak terjesztése, nemzeti és regionális hatóságok valamint szakosított ügynökségek között a három brazil állam területén, a brazil partnerek és az EU régiói között decentralizált, regionális intelligens szakosodási stratégiák megvalósítása érdekében.

  rovat: Hírek
 • Pályaválasztási kiállításon tájékoztattuk a továbbtanulni vágyókat

  Pályaválasztási kiállítást rendezett a Baranya Megyei Kormányhivatal, ahol egyetlen felsőoktatási intézményként jelenhetett meg a Pécsi Tudományegyetem – szinte – az összes karával. A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar színes standja a délelőtt folyamán megállás nélkül vonzotta az érdeklődőket, akiket szakjainkról, ösztöndíjainkról és a hallgatói élet szépségeiről tájékoztattunk. Az érdeklődőket 2019. január 17-én megrendezésre kerülő nyílt napunkra is invitáltuk, hogy minél többen személyesen is megismerkedhessenek karunkkal.

   

   

   

   

   A galéria ITT tekinthető meg.

   

   

  rovat: Hírek

Oldalak

You shall not pass!