Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Hírek

Gratulálunk Kriszbacher Ösztöndíjas hallgatóinknak!

Alapítása óta második alkalommal adták át a Kriszbacher Ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetemen.

A PTE az ösztöndíjat a rövid, de kiemelkedő tudományos és oktatói pályát befutott Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, a PTE ETK egykori tudományos dékánhelyettese, az Egészségtudományi Intézet intézetigazgatója emlékére alapította. Az ösztöníj a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programban részt vevő, legtehetségesebb hallgatókat segíti anyagi és tutori támogatással, valamint szakmai lehetőségekkel, tudományos pályafutásuk, egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásuk kezdetén.

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban a 2015-2016-os tanévben a PTE KPVK két hallgatója részesül:

Nagy Andor I. évfolyamos informatikus könyvtáros MA szakos hallgató,

Tutora Dr. Varga Katalin (PTE KPVK KKTI Könyvtár és Információtudományi Tanszék, Pécs)

és

Bíró Dóra Eszter IV. évfolyamos szociális munka BA szakos hallgató

Tutora Varga István (PTE KPVK KKTI Szociális Tanulmányok Tanszék, Szekszárd)

 

Az ösztöndíjat elnyert, tehetséges hallgatóinknak és tutoraiknak sikeres tanévet és tudományos munkát kívánva gratulálunk!

rovat: 

Hetvenéves Farkas Pál szobrászművész, karunk volt oktatója

Hetvenedik születésnapja alkalmából tisztelettel köszöntjük Farkas Pál szobrászművészt, nyugalmazott főiskolai docenst, aki a KPVK jogelőd intézményének 1977. évi alapításától 2008-ig volt a Kar oktatója, 1990–2002-ig a vizuális nevelési tanszék vezetője.

 

 

Az intézményben töltött 31 év alatt sok tehetséges hallgatót indított el a pedagógus pályán. Hosszú és tartalmas életpályáján jelentős érmészeti munkássága mellett számos ismert köztéri szobrot, emléktáblát kisplasztikát, is alkotott. Ő készítette 1998-ban a 2016-ig a KPVK jogelőd intézménye, az Illyés Gyula Kar legmagasabb elismeréseként szolgáló Illyés emlékplakettet és a Kar aulájában látható Illyés Gyulát ábrázoló emléktáblát is.

 

Farkas Pálnak születésnapja alkalmából szívből gratulál és jó egészséget kíván a KPVK közössége!

 

 

A művészt köszöntő cikk a TEOL-on

 

rovat: 
Hír dátum: 
kedd, 2017, július 18 - 13:30

Főigazgatói Dicséretben részesült Tancz Csilla

Munkahelyi szakmai elismerésben, „Főigazgatói Dicséret”-ben részesült három és fél évtizede magas elkötelezettséggel és szakmai hozzáértéssel végzett könyvtárvezetői munkájáért Tancz Csilla, a KPVK Kari Könyvtárának igazgatója.

 

Az elismerést Dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes egyetemi tanártól, a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatójától vehette át, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 2017. június 29-én megrendezett Félévzáró Szakmai Napján.

 

 

 

 

Szívből gratulálunk Tancz Csilla könyvtárigazgató asszonynak az elismeréshez!

rovat: 
Hír dátum: 
kedd, 2017, július 18 - 13:30

Pro Scientia Aranyéremben részesült Nagy Andor!

Pro Scientia Aranyéremben részesült Nagy Andor végzett informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatónk. A díjra a XXXIII. OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójának első helyezettjeként pályázhatott, az egyetemi tanulmányai alatt nyújtott kiemelkedő eredményei - publikációi, belföldi és külföldi konferenciaelőadásai, kutatásokban való részvétele és más, tudományos/szakmai tevékenységei - alapján.  

 

 

A kétévente odaítélt díjjal a hallgatói összteljesítmény alapján kiemelkedő egyéniséget és szakmai tevékenységet ismeri el az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT).

Nagy Andor tudományos diákköri témavezetője Dr. habil Varga Katalin PhD egyetemi docens, tanszékvezető volt, akinek Andor a második Pro Scientia aranyéremmel díjazott hallgatója.

 

Az elismeréshez szívből gratulálunk Nagy Andornak és Dr. Varga Katalin tanárnőnek!

rovat: 
Hír dátum: 
kedd, 2017, július 11 - 16:15

Diplomaátadó a Kar szekszárdi campusán

 Július 1-jén majdnem száz frissen végzett hallgató vette át felsőfokú végzettségét igazoló okmányait a PTE KPVK szekszárdi diplomaátadó ünnepségén.

 

 A fotóra kattintva elérhető a képgaléria

 

Az esemény nyitányaként a Kar kiemelkedő művészeti együttese, a Tehetséges Hallgatók Zenekara nagyszerű előadással köszönt el a végzett hallgatótársaktól, köztük az együttes több kiváló tagjától, zenésztársaiktól is. „Vannak pillanatok” című műsorukkal emellett a 100 éve született és 10 éve elhunyt Szabó Magda Kossuth- és József Attila-díjas író, költő, műfordító munkássága előtt is tisztelegtek.

 

 

Az intézmény szekszárdi alapképzésein (tanító, német nemzetiségi tanító, óvodapedagógus, német nemzetiségi óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, környezetkultúra, turizmus-vendéglátás) és felsőoktatási szakképzésein (kommunikáció és média–moderátor, szociális és ifjúsági munka, turizmus-vendéglátás) a 2016-2017. tanév tavaszi szemeszterében végzett hallgatókat és hozzátartozóikat Dr. Zeller Gyula, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese és Dr. Horváth Béla, a KPVK dékánja köszöntötte, majd elismerések átadására került sor.

 

Jutalmat vehetett át

 

Kiss Orsolya végzett tanító alapszakos hallgató, kiváló tanulmányi és közéleti tevékenységéért, eredményes kutatómunkájáért és az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való sikeres szerepléért.  Kiss Orsolya témavezetője, Dr. Fekete Richárd PhD oktató volt.

 

 

 

Dömény Diána végzett tanító alapszakos hallgató, az elméleti és gyakorlati képzésben elért kiemelkedő teljesítményéért, a pedagógus munka iránti elkötelezettségéért, tanító hivatására való szakmódszertani felkészültségéért, melyet az Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen elért II. helyezése  is bizonyít. Magyar műveltségterület szakirányos hallgatónk felkészítői, segítői Tancz Tünde mesteroktató és az Illyés Gyula Gyakorlóiskola szakvezető tanítói, Rózsa Gabriella, valamint Gabi Gabriella voltak.

 

 Távollétében köszöntötte a KPVK közössége

 

Nagy Andor végzett informatikus könyvtáros mesterszakos hallgatót, kiemelkedő tanulmányi és eredményes kutatómunkájáért, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért I. helyezéséért és különdíjáért. Nagy Andor témavezetője Dr. habil Varga Katalin PhD egyetemi docens, tanszékvezető volt.

 

Konyecsni Gábor Ákos végzett tanító, jelenleg, kommunikáció- és média, moderátor szakirányú szakos hallgató az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián elért II. helyezéséért.   Konyecsni Gábor Ákos témavezetője Dr. habil Boronkai Dóra PhD egyetemi docens, tanszékvezető volt.

 

 Az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet részéről könyvjutalomban részesültek

 

Badics Bettina és Heil Ákos tanító alapszakon, Bozsó Bernarda német nemzetiségi tanító alapszakon végzett hallgatók, kiemelkedő kulturális és közösségi tevékenységükért, a Tehetséges Hallgatók Zenekarában (THZ) végzett művészeti munkájukért;

 

Horváth Beáta tanító alapszakon végzett hallgató, kiemelkedő kulturális és közösségi tevékenységéért, a Tehetséges Hallgatók Zenekarában végzett művészeti munkájáért, a kari Erasmus-programok szervezéséért, kiemelkedően aktív közéleti, és színvonalas szabadidősport tevékenységéért;

 

Boros Lilla tanító alapszakon végzett hallgató, kiváló tanulmányi és közéleti tevékenységéért és az Országos Tanítási Versenyben részt vevő hallgatótársa sikeres és önzetlen segítéséért.

 

A Rózsa Borka Alapítvány és az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet könyvjutalmában részesült

 

Major Tünde Kármen óvodapedagógus alapszakon végzett hallgató, kiváló tanulmányi eredményéért és a végzős óvodapedagógus szakos hallgatók részére meghirdetett Rózsa Borka versenyen elért eredményéért

 

 Az Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Élelmiszergazdasági és Turisztikai Tanszéke részéről könyvjutalomban részesültek:

 

Gerencsér Gitta turizmus-vendéglátás (vendéglátó szakirány), Fehér Boglárka és Rabb Mónika turizmus-vendéglátás (turizmus szakirány) felsőoktatási szakképzési szakon végzett hallgatók, kitűnő tanulmányi eredményükért, példamutató szorgalmukért, közösségi munkájukért.

 

A Hallgatói Önkormányzat és Kollégiumi Bizottság részéről jutalomban részesültek:

 

Horváth Beáta és Schubert Mária tanító alapszakon Kuritár Karina környezetkultúra alapszakon, Mókus Rita óvodapedagógus alapszakon végzett hallgatók, a tanulmányi idejük alatt a hallgatói élet szervezésében az elmúlt években tanúsított, kiemelkedően aktív szerepvállalásukért.

 

 Nyugdíjba vonulása alkalmából köszöntötte a Kar Vezetése

 

Antus Györgynét, az Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gyakorlóóvoda leköszönő igazgatóját.

 

Az ünnepségen köszöntötték a tanév során szakmai elismerésben részesült, illetve tudományos fokozatot szerzett oktatókat is.

 

Dr. habil Bús Imre PhD főiskolai tanárnak, az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet Pedagógia és Pszichológia Tanszéke tanszékvezetőjének Arany Katedra Díj kitüntetéséhez

 

Dr. habil Németh Balázs PhD egyetemi docensnek, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézetének intézetigazgatójának az Európai Egyetemek Life Long Learning Szövetség Végrehajtó Bizottsága tagságához és Dr. Pankász Balázsnak, a Felnőttképzési és Emberi Erőforrás fejlesztési Intézete Emberi Erőforrás Fejlesztési Tanszék okatójának a neveléstudományok területén megszerzett PhD fokozatához és adjunktusi kinevezéséhez gratulált az egyetemi kar közössége.

 

 Az elismerések után a végzettek fogadalomtétele, a hallgatók okleveleinek átadása, és a Kar zászlajának hagyományos felszalagozása következett.

 

 A pedagógushivatás választásának, a diploma megszerzésének és annak megbecsülésének vannak különlegesen szép alkalmai. A szekszárdi egyetemi karon is közel négy évtizedes hagyomány, hogy a Diplomaátadó Ünnepségen köszöntik az 50, 60, 65, 70 és 75 éve végzett pedagógusokat, akik egy életet töltöttek a pedagógusi pályán. Ez alkalommal nyolcan vették át jubileumi diplomájukat az intézményben.

 

A Pécsi Tudományegyetem gyémánt fokozatú díszoklevelét vették át a hőgyészi Állami Óvónőképzőben 1956-ben szerezett óvónői oklevelük 60 éves jubileumán: Brenner Györgyné Szentes Mária, Szegedi Lászlóné Purth Edit és Viola Mária.

 

A Pécsi Tudományegyetem vas fokozatú díszoklevelét vette át a hőgyészi Állami Óvónőképzőben 1952-ben szerezett népiskolai tanító oklevele 65 éves jubileumán Kompa Zoltánné Jákli Zsuzsanna Antónia és Lerf Ferencné Pákozdi Terézia.

 

A Pécsi Tudományegyetem arany fokozatú díszoklevelét vette át a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967-ben szerezett tanári oklevele 50 éves jubileumán Enyedi István műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos és Nagy Lászlóné biológia-földrajz szakos általános iskolai tanár

 

A Eszterházi Károly Egyetem Sárospataki Comenius Campusának gyémánt fokozatú emlékdiplomáját vette át a Miskolci Állami Tanítóképzőben 1956-ban szerzett tanítói oklevele 60 éves jubileumán Teleki Bertalanné Pauliska Márta,  karunk jogelőd intézménye, az Illyés Gyula Tanítóképző Főiskola egykori tanulmányi osztályvezetője.

 

 Valamennyi végzett hallgatónknak, a jutalmazott kiválóaknak, tudományos, illetve szakmai elismerést szerzett oktatóinknak és az életpálya megbecsülésében részesült jubilálóknak szeretettel és tisztelettel gratulálunk!

 

 A PTE KPVK Vezetése köszönetet mond a diplomaátadó műsorában fellépett Ömböli Péter, tanító szakon végzett almnus, Angyal Karola, Csibi János, Kovács Katalin, Nagy Lilla Adrienn harmadéves tanító szakos, Halmosi Berta másodéves tanító szakos, Enyedi Petra másodéves óvodapedagógusszakos, valamint Palkó Attila elsőéves tanító szakos hallgatóknak, az őket felkészítő Tancz Tünde mesteroktatónak, a THZ művészeti vezetőjének, valamint az ünnepség lebonyolításában közreműködött munkatársainak.

 

A szekszárdi diplomaátadóról a médiában megjelent:

Közel száz végzős hallgató vette át diplomáját Szekszárdon

 

 

 

 

 

 

 

rovat: 
Hír dátum: 
hétfő, 2017, július 3 - 17:00

Hallgatóink Kanadában

Az amerikai e-Learning and Innovative Pedagogies Research Network szervezet idén immár 10. alkalommal szervezte meg az International Conference on e-Learning and Innovative Pedagogies konferenciát.

 

A szimpózium elsősorban azoknak a kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak és szakembereknek szól, akik érdeklődnek a tanulás és tanítás új formái, és az ehhez kapcsolódó digitális megoldások, illetve a mindenütt jelenlévő számítástechnika és informatika iránt.

 

A konferencia minden évben egy nagyváros egyetemén kerül megrendezésre. Tavaly a Kaliforniai Egyetemen kapott helyet, idén a Torontói Egyetem előadótermeiben mutathatták be kutatásuk eredményeit az előadók, jövőre pedig a St. John’s Egyetem Manhattan-i kampuszán, New Yorkban kerül megrendezésre.

 

A konferencia rendkívül színvonalas volt, többségében Amerika területéről érkeztek előadók, Európát legnagyobb számban a németek és a skandináv országok képviselték. Az Új Nemzeti Kiválóság Programnak köszönhetően Magyarországról hallgatótársammal, Nagy Andorral volt szerencsénk részt venni ezen a konferencián.