Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Hírek

Értékteremtő közösségek üzenete

Kissé rendhagyó, beszélgetős könyvbemutatóra hívták a PTE KPVK óvodapedagógus és vizuális kultúra szakos hallgatói az érdeklődőket 2018. április 10-én 15.00 órakor.

 

A Szekszárd Alsóvárosi Katolikus Olvasókör elnöke, Bíró László tábori püspök idézte fel gyermekkorának „asó uccai” emlékeit Nagy Janka Teodóra (Közös hitben a családért, a szőlőért, a földért) és Szabó Géza (Szekszárd Alsóváros tér-képe) könyve alapján.

 

Galéria a képre kattintva

 

Az alsóvárosiak és a szekszárdi kar hallgatói által közel tíz év alatt összegyűjtött, majd megjelentetett fotó- és szöveges anyagból a hallgatók közreműködésével elsősorban a szekszárdi közösség viseletét, nyelvét, a családhoz, a kisgyermekkorhoz kapcsolódó szokásokat elevenítették fel.

 

A generációk találkozására is alkalmat nyújtó program az értékteremtő közösségek üzenetét közvetítette a résztvevők számára, miközben megható pillanatai felhívták a fiatalok figyelmét is felhívta mindennapjaikban az értékőrzés fontosságára.

 

A könyvbemutató az értékteremtő közösségek üzenetét közvetítette a résztvevők számára, miközben a generációk találkozásának megható pillanatai az értékőrzés fontosságát hangsúlyozták mindennapjainkban.

 

rovat: 
Hír dátum: 
kedd, 2018, április 17 - 08:45

Gratulálunk Kriszbacher Ösztöndíjas hallgatóinknak!

Alapítása óta második alkalommal adták át a Kriszbacher Ösztöndíjat a Pécsi Tudományegyetemen.

A PTE az ösztöndíjat a rövid, de kiemelkedő tudományos és oktatói pályát befutott Dr. Kriszbacher Ildikó egyetemi tanár, a PTE ETK egykori tudományos dékánhelyettese, az Egészségtudományi Intézet intézetigazgatója emlékére alapította. Az ösztöníj a Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Programban részt vevő, legtehetségesebb hallgatókat segíti anyagi és tutori támogatással, valamint szakmai lehetőségekkel, tudományos pályafutásuk, egyetemi oktatóvá és kutatóvá válásuk kezdetén.

A Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjban a 2015-2016-os tanévben a PTE KPVK két hallgatója részesül:

Nagy Andor I. évfolyamos informatikus könyvtáros MA szakos hallgató,

Tutora Dr. Varga Katalin (PTE KPVK KKTI Könyvtár és Információtudományi Tanszék, Pécs)

és

Bíró Dóra Eszter IV. évfolyamos szociális munka BA szakos hallgató

Tutora Varga István (PTE KPVK KKTI Szociális Tanulmányok Tanszék, Szekszárd)

 

Az ösztöndíjat elnyert, tehetséges hallgatóinknak és tutoraiknak sikeres tanévet és tudományos munkát kívánva gratulálunk!

rovat: 

Tudományos Diákkör – 2017-2018.

 

A Kar Tudományos Diákköre a 2017-2018-as tanévben számos programot szervezett és szép eredményeket ért el.

A tanévben két kurzuson vehettek részt a TDK tagjai. Márciusban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, Vörös István tartott kreatív írás kurzust Szekszárdon, júniusban pedig Boronkai Dóra, karunk oktatója tartott kutatás-módszertani foglalkozást.

A kurzusokon kívül meghívott előadók is színesítették a programokat. Tavasszal előbb Varró Dániel volt a TDK vendége, majd Lugossy Réka, aki a gyerekkönyvek narratíváiról és a storyline módszerről adott elő, illetve Simon Márton, aki a populáris irodalomról és a slam poetry-ről beszélt.

Két, nagy érdeklődésre számot tartó workshopot rendezett a TDK Pécsett. A rendezvények hívószava a Jövő-Kép volt, a sikerességet pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy a hallgatói kutatások interaktív bemutatásával nagyszámú középiskolást sikerült elérni.

A hallgatói a tavaszi – pécsi és szekszárdi – TDK konferenciákon kívül több más konferencián is részt vettek. Ősszel hárman adtak elő a Vajdasági Tudományos Diákköri Konferencián, ahol Nagy Lilla Adrienn szekcióelső lett. Februárban a nijmegeni HAN Egyetemen két hallgató vett részt workshop vezetőként, májusban pedig négyen utaztak Kolozsvárra az ETDK-ra (itt Nagy Lilla Adrienn második lett saját szekciójában, Huth Anita pedig különdíjat kapott), illetve Arany Zsuzsanna vett részt nagy presztízsű a Horizontok és Dialógusok Konferencián Pécsett.

Örvendetes továbbá a TDK szekszárdi könyvtárának bővülése, illetve a Tudományos Kaleidoszkóp című hallgatói tanulmánykötet megjelenése, mely kilenc hallgatói dolgozatot tartalmaz.

A TDK éves munkájának alapja a Nemzeti Tehetségprogram Tudományos Diákkörök számára kiírt nyertes pályázata volt.

 

 

 

 

rovat: 
Hír dátum: 
hétfő, 2018, július 30 - 11:45

Karunk új dékánja Prof. Dr. Szécsi Gábor

2018. július 1-től Prof. Dr. Szécsi Gábor tanszékvezető egyetemi tanár tölti be a dékáni tisztséget a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán.

 

Prof. Dr. Szécsi Gábor a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának tanszékvezető egyetemi tanára, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának egyetemi magántanára, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia (European Academy of Science and Arts) rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa, osztályvezetője, a PTE BTK Filozófiai Doktori Iskolájának törzstagja, témavezető tanára. Vendégkutató és -professzor volt Helsinkiben, Londonban, Heidelbergben és Szegeden. Több magyar és nemzetközi tudományos társaság tagja, elnöke, a Magyar Kommunikációtudományi Társaság alapító tagja, a Magyar Alkalmazott Filozófiai Társaság elnöke, 2004 és 2006 között a Felsőoktatási és Tudományos Tanács tagja. 2008-tól az Országos Tudományos Diákköri Tanács alelnöke. Kutatási területe: kommunikáció- és médiatudományok, szemantika, analitikus nyelv- és tudatfilozófia, ismeretelmélet. Számos tudományos munkája jelent meg külföldi és hazai folyóiratokban, tanulmánykötetekben. Főbb művei: Tudat, nyelv, kommunikáció. (Budapest, Áron Kiadó, 1998), A kommunikatív elme (Budapest, Áron Kiadó, 2003), Dialógus: Az emberiség anyanyelve (Budapest, Axel Springer Kiadó, 2004), Kommunikáció és gondolkodás (Budapest, Áron Kiadó, 2007), Nyelv, média, közösség (Budapest, Gondolat Kiadó, 2013), Média és társadalom az információ korában (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2016).

rovat: 
Hír dátum: 
hétfő, 2018, július 30 - 09:30

Különleges képzés és PTE Kultúratudomány, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán

Az idén is lehet jelentkezni a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara környezetkultúra alapszakára, ami a maga nemében különleges képzésnek számít a magyar felsőoktatásban. Olyan, a környezetkultúra fejlesztésében közreműködő szakembereket képeznek a szakon, akik egyetemi tanulmányaik során korszerű ismeretekhez jutnak a művészetközvetítés, a művészeti projektek menedzselése terén is.

A vizuális környezetünket is erőteljesen befolyásoló kulturális változások miatt egyre nagyobb az igény olyan kreatív szakemberekre, akik megfelelő tudás birtokában, kellő igényességgel képesek  környezetkultúránkat formálni. A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara által ebben az évben meghirdetett környezetkultúra szak ilyen szakemberek képzésére nyújt lehetőséget. A kar szekszárdi képzőhelyén indított szak programja és szakiránya révén különlegesnek számít a magyar felsőoktatásban. Szekszárdon kívül csak Budapesten jelentkezhetnek hasonló képzésre az érdeklődők.

 

A képre kattintva elérhető a képgaléria.

 

Az ismert szakemberek, tapasztalt művésztanárok közreműködésével zajló képzés keretében a hallgatók egyebek mellett megismerkedhetnek a környezettervezés folyamatával és a művészeti kommunikáció gyakorlatával is. Tudásukat így jól tudják kamatoztatni a végzést követően tervező, építő és design stúdiók munkatársaiként, művészeti alapiskolák oktatóiként, vagy művészeti projekteket menedzselők cégek alkalmazottaiként. Mint a Kar dékánja, Prof. Dr. Szécsi Gábor elmondta: „A képzés egyedülálló ismeret- és tapasztalatszerzési lehetőséget kínál a vizuális környezet problémáira érzékeny, kreatív fiatalok számára.”

A képzéssel kapcsolatos bővebb információk az alábbi linken érhetők el:

http://kpvk.pte.hu/content/kornyezetkultura-ba

rovat: 
Hír dátum: 
csütörtök, 2018, július 26 - 12:00

1000 oklevél már önmagáért beszél

Karunk 2016 őszétől nyelvi képzéseket biztosít az egyetem minden munkatársa részére. Az oktatók, adminisztratív munkatársak, ápolók, orvosok, portások, bárki, aki az egyetemen dolgozik a Belső Képzési Központ jóvoltából vehet részt angol és német nyelvi képzéseken. A kezdőtől a haladóig összesen öt nyelvi szinten indítottunk az Idegen Nyelvi Központ együttműködésével csoportokat. Akik nyelvtudása meghaladja a B2-es nyelvi szintet, úgynevezett szaknyelvi képzésen vehetnek részt, ahol a kompetencia fejlesztésre koncentrálnak. 2018 tavaszán újdonság volt, hogy már nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamokat is kínáltunk. Ősztől újabb nyelvekkel szeretnénk bővíteni a kínálatunkat. Amennyiben elég nagy lesz az érdeklődés, a tervek szerint kezdő szinten indítunk spanyol és horvát nyelvi képzéseket.

A tanfolyamokat Pécsett indítjuk, lehetőleg minél közelebb a kollégák munkahelyéhez. A legtöbb csoport a Szántó utcai és az Ifjúság úti épületekben indult, de voltak csoportjaink a Rákóczi úton (KTK), a Rektori Hivatalban, vagy a Tudásközpontban. Szekszárdon is indítunk minden félévben egy csoportot.

A 2018. július 4-én megtartott ünnepélyes oklevélátadó keretében adtuk át az ezredik oklevelet Bánkyné Perjés Beatrixnak.

Minden sikeresen vizsgázott hallgatónknak szívből gratulálunk és reméljük, hogy a következő félévekben is ekkora érdeklődésre tesz szert a képzésünk!

 

rovat: 
Hír dátum: 
szerda, 2018, július 18 - 08:15

Jázmin szőlőből készült Magyarország legjobb pálinkája

Jázmin szőlőből készült az idei év legjobb pálinkája, amelyet a Tolna megyei Brill Pálinkaház készített. A pálinkaház egyik tulajdonosa Krizl Edit, karunk oktatója. Az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny eredményeit csütörtökön hirdette ki a Pálinka Nemzeti Tanács, ahol 5 különdíjat, 62 arany-, 107 ezüst- és 91 bronzminősítést is kiosztottak. A legjobb 10 ezer palack feletti pálinka idén a Bolyhos Ágyas szilvapálinka, a legeredményesebb pálinkafőzde kategória első helyezettje pedig az 1 Csepp Pálinka lett.

Kihirdették az ország egyik legnívósabb pálinkaversenyének eredményeit: az Országos Pálinka- és Törkölypálinka verseny díjait július 28-án adták át hagyományosan az Országház Felsőházi termében.  A versenyre idén 48 pálinkaház 309 tétellel nevezett, amelyből 25 szakértő bírálata alapján választották ki a legjobbat.

 

A legeredményesebb pálinkafőzde díját idén három főzdének ítélte oda a Pálinka Nemzeti Tanács: az első helyezett az 1 Csepp Pálinka, a második a Brill Pálinkaház, a harmadik Zimek Pálinka Manufaktúra lett. Magyarország legjobb 10 000 palack feletti pálinkája 2018-ban a Bolyhos Ágyas szilvapálinkája lett, a legjobb pálinka díját pedig a Brill Pálinkaház Jázmin szőlő pálinkája nyerte el.

Az év pálinkája

 

Első pillanatban elvarázsol eleganciája, felkeltve a fogyasztó érdeklődését. Illatában a kellemesen muskotályos, zöldfűszeres, virágos és rózsaolajos jegyek egymást szépen kiegészítve bájosságot kölcsönöznek neki. Ízében is nagyon telt, kirobbanóan virágos és fűszeres jegyek uralkodnak, gyümölcsös frissességgel, kis magolajossággal kiegészülve. A tavaszi virágos rét és egy érett szőlőfürt emlékeit juttatja eszünkbe. A szájat teljesen betölti, harmonikus, hosszan távozó és igazán komplex termék” – jellemezte a győztes jázmin szőlőpálinkát a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, Mihályi László.

 

A Brill Pálinkaház már harmadszor nyerte el az év legjobb pálinkája díjat –  2011-ben egy Irsai Olivér szőlő-, 2013-ban pedig egy birskörte pálinkával érdemelték ki a rangos elismerést. „A Jázmin szőlő a Pécsi Kutató Intézet új nemesítése, amellyel 2016-ban kezdtünk foglalkozni, kísérleti jelleggel. Tolna megyei – borvidéki – pálinkafőzdeként kötelességünk a legjobb szőlő alapú párlatok minél gazdagabb kínálatát felmutatni, ezért ezt a fajtát sem hagyhattuk figyelmen kívül. Az eredmény önmagáért beszél, ezért biztosak vagyunk benne, hogy mint borban, mint pálinkában nagy jövő áll a jázmin szőlő előtt – mondta el Krizl Edit, a Brill Pálinkaház egyik tulajdonosa.

Krizl Edit és Nagy Attila

 

A tanács hagyományosan idén is életműdíjjal jutalmazta a pálinkaszakma három olyan szereplőjét, aki munkásságával hozzájárult a pálinkaszakma felemelkedéséhez és sikereihez. Idén  Dr Oroszné Dr Prekop Erzsébet (Prekop Pálinkafőzde), Bolyhos László (Bolyhos Pálinka) és Békési Zoltán (Békési Pálinkafőzde) érdemelte ki ezt a kitüntetést.

rovat: 
Hír dátum: 
kedd, 2018, július 17 - 08:15

Közel kétszázan vették át diplomájukat Szekszárdon

Levlező tagozaton végzett hallgatóink 2018. június 29-én vehették át a diplomájukat. Az ünnepségen közel 80 hallgató vett részt, akik családtagjaikkal együtt töltötték meg karunk Illyés Gyula Auláját péntek délután. Másnap délelőtt, június 30-án a nappali tagozaton végzettek kapták kézhez a diplomájukat. A végzetteket Prof. Dr. Horváth Béla köszöntötte mindkét nap.

Az átadóink nem csak a diplomákról szólnak, hanem ekkor ismerjük el hallgatóink munkáját is. Hallgatói elismerésben részesült Nagy Lilla Adrienn. Ez év áprilisában Nagy Lilla Adrienn végzős tanító alapszakos hallgató első helyezést ért el a XXIII. (huszonharmadik) Országos Anyanyelvi Tanítási versenyen. A 2017 novemberében tartott XVI. (tizenhatodik) Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tudományos Diákköri Konferencia Humán I. szekciójában I. helyezést ért el Drámapedagógiával az előítélet ellen című munkájával. A XXI. (huszonegyedik) Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést ért el Előítélet-kezelés a drámapedagógia módszereivel című dolgozatával és előadásával. A hallgató felkészítője, illetve témavezetője Tancz Tünde mesteroktató volt. A 2017/2018-as tanévben Nagy Lilla Adrienn Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjban is részesült.

Csibi János 2017-ben végzős tanító alapszakos hallgatónk  a XVI. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián Újvidéken és a XX. (huszadik) Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián Kolozsvárott ért el szép szakmai sikereket. Az utóbbin két dolgozattal és előadással is részt vett. A reform- és alternatív pedagógiák Magyarországon munka témavezetője Dr. habil Kurucz Rózsa főiskolai tanár, A rockzene közösségformáló hatása egy vidéki kisvárosban dolgozatának témavezetője Dr. habil Boronkai Dóra egyetemi docens volt. Csibi János a 2017/2018-as tanévben kutatómunkájáért elnyerte a Kriszbacher Ildikó Ösztöndíjat. Tutora Dr. habil Kurucz Rózsa főiskolai tanár volt. Az Országos Anyanyelvi Tanítási versenyen első helyezést elért Nagy Lilla Adrienn segédtanítója volt. Eredményeiért szintén elismerésben részesült.

Több végzet hallgatónk intézeti könyvjutalomban részesült kiváló tanulmányi eredményeiért, aktív közösségi munkájárét és/vagy kiváló sporteredményeiért:

 1. Egyedi Petra Mariann
 2. Gauzer Dorina
 3. Hájek Noémi
 4. Hermann Balázs
 5. Johan Fanni
 6. Keller Bettina
 7. Király Zsuzsanna
 8. Kovács Katalin
 9. Kövér Dorina
 10. Márkus Nóra
 11. Simon Anikó
 12. Sztojka-Kovács Petra

 

A Hallgatói Önkormányzat részéről Balázs Dóra részesült elismerésben az elmúlt években nyújtott aktív, közreműködő munkájáért.

 

Hallgatóink mellett oktatónkat is elismertük. Kiemelkedő hatású oktatási – nevelési és tehetséggondozó munkájukért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kimagasló tevékenységük elismeréseként, - melynek eredményeképpen a XXIII. Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen Nagy Lilla Adrienn végzős tanító szakos magyar műveltségterület szakirányos hallgatónk I. helyezést ért el, a kar jutalomban részesítette Tancz Tünde mesteroktatót és Runyai Zsuzsanna tanító szakvezetőt.

Az átadókón a jubilálókat is köszöntöttük. Huszadik tanévzárója alkalmából köszöntöttük Tancz Tünde mesteroktatót, az Illyés Gyula Pedagógusképző Intézet oktatóját. Ezt követően három jubiláló pedagógus is átvehette a díszoklevelét. Halmozsán Jánosné és Brenner György 50 éve szerezték meg a diplomájukat, ezért arany fokozatú emlékdiplomát vehettek át. Bognár Jenőné Pálfy Margit 75 éve, 1943-ban szerezte meg tanítói diplomáját, aki ezért gránit fokozatú emlékdiplomában részesült.

Szombati ünnepségünkön búcsúztunk Prof. Dr. Horváth Béla dékán úrtól, akinek június 30-án ért véget második dékáni ciklusa. A hallgatók megköszönték, hogy egy folyamatosan fejlődő intézményben jó színvonalú képzésben részesülhettek, korszerű oktatási körülmények között. A hallgatók nevében Nagy Lilla Adrienn és Csibi János búcsúztak el tőle.

Mint minden évben, a hallgatótársak idén is rövid műsorral búcsúztatták a végzősöket. Pénteken Frank Sára harmadéves német nemzetiségi tanító szakos játszotta el Debussy Arabesque című művét, majd Horváth Kinga elsőéves óvodapedagógushallgató szavalta el Babits Mihály Édes az otthon című versét. A szombati napon a THZ „Hétmérföldes csizma” című ünnepi műsorral kedveskedett. Több, végzők hallgatónk is részt vett az előadásban. A szalagkötésnél Csepregi Emma, gyakorlóiskolánk harmadikos tanulója énekelt népdalt, amellyel nagy sikert ért el a résztvevők körében.

Végzett hallgatóinknak szívből gratulálunk és sok sikert kívánunk!

 

Képek a Kar facebook oldalán: 2018.06.29.    2018.06.30.

rovat: 
Hír dátum: 
péntek, 2018, július 6 - 12:30

Pályázat megüresedett államilag támogatott férőhelyre

Tisztelt Hallgató!

 

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar pályázatot hirdet a költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatói számára a 2018/2019-es tanév I. félévére megüresedett államilag támogatott/állami ösztöndíjas helyekre a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 43.§-a alapján.

 

A megüresedett helyekre az a hallgató vehető át, aki megfelel a következő feltételeknek:

 • az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség legalább 50%-át, és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató,
 • az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe,
 • nem használta el a rendelkezésre álló összes támogatási időt,
 • az adott szakon korábban igénybe vett támogatott féléveinek száma nem haladta meg kettővel – fogyatékossággal élő hallgató esetében néggyel – az adott szak képzési idejét.

 

Önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett állami ösztöndíjas helyet nyerhet el.

Költségtérítéses finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgató csak megüresedett államilag finanszírozott helyet nyerhet el.

 

Pályázni a PÁLYÁZATI ŰRLAP kitöltésével lehet. A megüresedett állami ösztöndíjas helyre beadott pályázat elengedhetetlen része a két tanú aláírásával ellátott, a hallgató által aláírtösztöndíjas nyilatkozat. A nyilatkozat letölthető ITT.

 

Pályázat beadási határideje: 2018. július 13.

 

A pályázatokat postai úton vagy személyesen a Központi Tanulmányi Irodán (KTI) kell leadni.

 

A pályázat a szükséges mellékletekkel nyitvatartási időben a KTI ügyfélszolgálatán, valamint Szekszárdon a Tanulmányi Hivatalban is leadható.

 

A pályázat eredményéről előreláthatólag 2018. augusztus végén tudunk tájékoztatást adni.

 

További kérdések esetén a következő elérhetőségeken állunk szíves rendelkezésére:

 

Honlap: kti.pte.hu

E-mail cím: infokti@pte.hu

Levelezési cím: PTE OIG KTI 7622 Pécs, Vasvári P. u. 4.

Telefonszám: 72/501-681

Személyesen: Ügyfélszolgálatunkon

hétfőtől csütörtökig 8.00-12.00, 12.30-15.00 óráig

pénteken 8.00-12.00 óráig

7622 Pécs, Dohány u. 1-3. (Z épület alagsor)

 

Pécs, 2018. június 12.

 

 

Szabó Ernő János                            Csukáné Jäckl Ildikó

tanulmányi hivatalvezető                           irodavezető

 

rovat: 
Hír dátum: 
szerda, 2018, június 13 - 11:45

Oldalak

Feliratkozás RSS - Hírek csatornájára
You shall not pass!