Pécsi Tudományegyetem

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

 

Védelmi Kutatások Központ

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Létrehozásának szükségessége:

Az  elmúlt években bekövetkezett változásokat vizsgálva azok várható változásait figyelembe véve a fegyveres és rendvédelmi szervek képzési területére illetve a közigazgatásban dolgozók oktatására, átképzésére, továbbképzésére speciális pályázatokon való részvételre (K + F), NATO és Európai Uniós projekteken való indulás céljából szükségesnek láttuk létrehozni a fent nevezett Központot.

 

Egyetemen belüli helye:

A központ a PTE FEEK-en belül létesült (a KPVK jogelőd kara), annak infrastruktúráját használva. Létesítésében és későbbi fenntartásában külső szponzorok is tevékenykednek. Tagjai a kar állandó és vendégoktatói ill. felkért munkatáraiból  kerülnek ki. Adott témát felkért külsős szakember is vezethet.

 

Célja:

A Védelmi Kutató Központ a védelmi és biztonsági ipar kutatásainak elméleti támogatását, a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek polgári célú hasznosítást segítené elő kiemelten az oktatás, képzés, kutatás területén. A kutatás-fejlesztéssel szemben támasztott növekvő igény szükségesé teszi az ott foglalkoztatottak szakmai képzését is. Nagyon lényeges cél a védelmi szférában alkalmazott eredmények, fejlett technológiák polgári életbe való megjelenése és elterjedésének felgyorsítása. A leendő vezetők (hon és rendvédelmi ill a polgári életben egyaránt ) képzése során ismereteket nyerjenek az aktuális biztonságpolitikai kihívásokról, védelemigazgatás feladatrendszeréről, hazánkat érintő egyéb geopolitikai problémákról.

 
További célok:
 1. A védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs eredmények létrehozása és hasznosítása, feltételeinek javításával segítse a magyar gazdaság fejlődését, gazdálkodó szervezetek bekapcsolódását a nemzetközi munkamegosztásba.
 2. Előmozdítani a védelmi és biztonsági kutatás-fejlesztés eredményeinek hasznosítását a polgári életben.
 3. Kapcsolódni más K + F tevékenységhez (kiemelten NATO és EU).
 4. Az új tudást és technológiát létrehozó kutatóhely, képzőhely anyagi érdekeltségének megvalósulása.
 5. Pályázati kiírásokon való részvétel.
 6. Projektek egyeztetése, indítsa, részvétel azokon.
 7. Védelmi- védelemigazgatási  és biztonsági programok, témák eredményeinek elemzése. (Ezek elsősorban polgári életben történő hasznosítása).
 8. Kapcsolattartás minisztériumokkal, hazai és külföldi tudományos intézményekkel, kutatóhelyekkel, stb.
 9. Migrációval és  biztonsági kockázati tényezőkkel összefüggő tanulmányok, konferenciák és képzések szervezése.
 10. Át és továbbképzések, tanfolyamok szervezése, lebonyolítása.
 11. Specializációk tartása.
 12. Hazai és külföldi oktatási (katonai és polgári) intézményekkel kapcsolatfelvétel, hallgató és oktató csere, publikációk megjelentetése.
 13. Önkéntes tartalékos rendszer elméleti és gyakorlati képzésekkel való támogatása
 14. Védelemigazgatási, geopolitikai, biztonságföldrajzi kutatások, elemzések, specializációk tartása ( elsősorban a hallgatók ill a térségben élők bevonásával )
 15. Hazafias nevelés elősegítése
 16. Együttműködés az egyetem más karaival és kutató intézményeivel
 
Igazgató:
Dr. Kobolka István ezredes, egyetemi docens
You shall not pass!